Téma dne: Fukušima je důvod k opatrnosti, ne k hysterii

24. 3. 2011 / Pavel Poc

Problémy v japonské Fukušimě rozproudily v Evropském parlamentu diskusi ohledně bezpečného využití jaderné energie i ukládání vyhořelého paliva. Pod vlivem japonských událostí se, hned po situaci v Libyi, stala nejdiskutovanějším tématem v Evropském parlamentu bezpečnost jaderných elektráren.

Parlament zároveň projednává pravidla bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Přestože standardy provozu jaderných elektráren jsou v zemích EU na vysoké úrovni, v Unii neexistuje jediné stálé úložiště jaderného odpadu.

Je třeba rozlišit povrchovou výrobu jaderné energie a konečné ukládání radioaktivního materiálu. O budoucnosti jaderné energetiky lze diskutovat, ale uložení vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu musíme vyřešit tak jako tak.

Přestože se experti shodují na tom, že je v současnosti nejlepší možnou volbou ukládání radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva do hlubinných geologických úložišť, v Evropě nebylo dokončeno ani jediné. Zatímco moderní jaderné elektrárny mají vysoké standardy bezpečnosti, problematika ukládání vyhořelého paliva zůstává za více než padesát let existence jaderné energetiky nevyřešena a situace na některých dočasných úložištích je nepřijatelná.

Radioaktivní odpad je navíc produkován nejen v jaderných elektrárnách, ale také v oblasti medicíny, zemědělství, vědy a výzkumu a existuje v každém členském státě EU. Ročně ho přibude až 40 000 metrů krychlových. Je také pravděpodobné, že v budoucnosti budeme schopni radioaktivní odpad, dále využívat a současný odpad se tak změní na hodnotnou surovinu.

Ať panuje v členských státech jakýkoli názor na jadernou energii, v současnosti pokrývá spotřebu energie v Evropě téměř z jedné třetiny. Je pro mě obtížné si představit udržitelnou budoucí energetiku bez jádra i obnovitelných zdrojů. Je proto zapotřebí zvyšovat investice v oblasti vědy a výzkumu nových zdrojů energie. To přinese i nové možnosti v oblasti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Autor je poslancem Evropského parlamentu za ČSSD.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 24.3. 2011