Potravinové právo v ČR, SZP EU, a katastrofa v Japonsku

22. 3. 2011 / Antonín Ticháček

"Cílem nové politiky CAHP (Community Animal Health Policy) je veřejné zdraví a bezpečnost potravin - ( Copa/Cogeca, Brusel 23.9.2007)".

Nedílným zadáním státu je péče o potravinovou bezpečnost a ochranu veřejného zdraví.

Občanská společnost svěřuje ve své až naivní kredibilitě své "potravinové právo" mocenským působnostem politických, státních, vládních i nevládních establishmentů. Opomíjí tak skutečnost, že "neregulovaný tržní systém je neslučitelný s požadavky na udržitelnost světového, ale i českého zemědělství, protože mění lidské bytosti i přírodu ve zboží, exploatované za účelem zisku až do vyčerpání a kolapsu".

"Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU č.j.1277 ze dne 15.12.2004", jakož i "Národní strategický plán rozvoje venkova, Zpravodaj MZe ČR, květen 2006" a další vládní i nevládní edikty v ČR jsou dnes, za dlouhodobé spolupůsobností "Společné Zemědělské Politiky EU", v provozní realitě podobné "jízdě na mrtvém koni".

"Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU č.j.1277 ze dne 15.12.2004", jakož i "Národní strategický plán rozvoje venkova, Zpravodaj MZe ČR, květen 2006" a další vládní i nevládní edikty v ČR jsou dnes, za dlouhodobé spolupůsobností "Společné Zemědělské Politiky EU", v provozní realitě podobné "jízdě na mrtvém koni".

CAP (Common Agicultural Policy) v českém provedení představuje více politiky a byrokracie než sedlačení a ekonomiky, více "hašení" a léčby než zdravé prevence a selského rozumu . Tento stav nemůže vyřešit ani "health-check" SZP, ani coupling, nebo decoupling přímých plateb EU, nebo sama " high level group" (HLG), či početné pravdivé, leč nezávazné Copa-Cogeca "tiskové výstupy" z Bruselu, stejně tak ani vládní, ale přece jen "tupé škrty". Východiskem může být jen "systémová a strategická restrukturalizace s uplatněním racionálně regulativních prvků" jak v rámci ČR, tak v rámci SZP EU.

V marasmu kolabujícím, nebo již exitujícím, tedy "nepojízdným koněm" jsou amatérští jezdci, takto lídři establishmentů, plní "managementské responsibility" a lačnosti nových dostihových vítězství, více než zaskočeni. Berou na koně větší bič, vyměňují se, častěji však jen ve vládě, zakládají další, většinou nekoordinované, neefektivní působnosti. Jiní z nich zase spíše trpělivě "analyzují stav koně", stále se drží sedla a navykle čekají na "podpory", či rozhodnutí těch mocných "shora". Na třech českých ministerstvech ČR a na jimi řízených institucích se tak při "potravním blahobytu" občanské společnosti, jištěným globalizací světového trhu dál pokračuje v procesu decimace a likvidace našeho zemědělství, potravinářství i venkova. Na jeho konci, úměrně managerské potenci establishmentů všech členských zemí EU, se dál čeká na kolaps CAP, nejdříve národní, poté globální.

Zapomíná se na zdravý selský rozum, který velí, že "stačí půllán, když nemám na statek, ale hospodařit umím, rodinu si uživím". Zapomíná se na neopomenutelně účinné, provozní praxí osvědčené multifunkční vazby znalostní společnosti ve vertikální ose stát -- věda -- praxe, a to při propojení všech zainteresovaných sektorů, při respektování bytostních zájmů pluralitně formovaných občanských společností zemí Evropské Unie. Nejen náš názorový tým odmítá důraz na "apolitickou vědu", na efektivnost privatizovaného a komercionalizovaného odborného poradenství ve všech diskutovaných sektorech. Jsme toho názoru, že "řešení odborné problematiky zemědělství, potravinářství a venkova (public goods) není možné bez jejího funkčně ideologického zaměření", tedy ani bez její politizace, bez gescí státu.

Prosazujeme proto myšlenku "komplexního odborného zemědělského poradenství na základě analýzy rizik, na principu prevence a v gesci státu". "Zpráva Komise Evropskému Parlamentu o používání zemědělského poradenského systému dle Nařízení Rady ES č 73/2009" jednoznačně potvrzuje potřebu provedení námi doporučované resystemizace FAS v ČR i v EU. Požadavek na racionálně regulativní, strategicky zaměřenou ekvalizaci a resystemizaci poradenství při tvorbě účinné sítě dozorových a poradenských služeb v ČR je tak jen logickou ozvěnou Zprávy Komise EU k plnění Nařízení R EU č 73/2009.

Deklarovaná strategická zásada CAP po roku 2013, shodná s proklamacemi Copa-Cogeca ve smyslu "stability, balance, predictability" je nespornou výzvou pro establishment všech zemí EU,tedy i ČR. Ekvalizace dotačních a daňových titulů v rámci EU je však jednou ze zásadních podmínek realizace všech strategických záměrů, je úkolem pro governance EU.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 22.3. 2011