Spekulace o čem by mohla kauza ProMoPro opravdu být a o Kalouskovi v roli vesmírného Vetřelce

28. 2. 2011 / Petr "Vlk"

O kauze ProMoPro už bylo napsáno mnohé. Jakkoli se zprvu zdálo, že jde jen o další klasickou českou politickou stavbu podpovrchové komunikace - tedy takový pěkný tunýlek - a řešilo se, jestli v "tom" Vondra jel aktivně nebo jestli je jen neuvěřitelně neschopný manažer, kterého si kdosi z podřízených "dal" v této záležitosti lžičkou na kafe a "vyvařil soukromě majlant". Dnes jsme se už posunuli evidentně úplně jinam.

ostaral se o to Miroslav Kalousek. A to na české poměry dramatickou tiskovou konferencí a explozivními výroky. Například tím, že prý jde.... "o standardní šetření nestandardní zlodějny."

K tomuto výroku se ještě později vrátím. NA stejné tiskovce nechal vystoupit i šéfa svého finančně analytického útvaru //FAU// Milana Cícera a zbavil ho mlčenlivosti, aby mohl popsat, co o a jeho podřízení zjistili. Nejlépe to vystihuje následující grafika, převzatá z Lidových novin - viz http://www.lidovky.cz/kauza-promopro-podezrelych-toku-penez-je-vic-slo-o-platby-v-cesku-p9f-/ln_domov.asp?c=A110221_133750_ln_domov_kar Toto schema žonglování s penězi původně daňových poplatníků, dnes na soukromých a firemních účtech, těch, co ten kšeft "jeli", je výsledkem velkého a nejspíš snad největšího pátrání FAU v celé jeho historii. Kde dokonce dosáhl součinnosti svých britských a rakouských kolegů v rozsahu sotva uvěřitelném, což se v minulosti jakýmkoli našim vyšetřovacím orgánům buď nepodařilo vůbec, či jen v daleko omezenější míře.

Už tato šíře příhraniční spolupráce musela leckoho velmi překvapit. Či spíše - vyděsit.

Kalousek se ale na téže tiskovce holedbal, že oním šetřením FAU došlo ke zmrazení značné částky na zahraničních kontech s podtextem, že se jako vrátí do české státní pokladny.

Ano, leccos opravdu nasvědčuje tomu, že akce ProMoPro je zlodějna nebo dokonce velká zlodějna. Nicméně nestandardní, jak tvrdí Kalousek?

Když si člověk projde další otevřené zdroje, zjistí například jeden velmi zajímavý fakt. Kalousek tvrdí, že celé šetření bylo FAU zahájeno až na podnět Komerční banky, která mu nahlásila podezřelou finanční transakci spojenou s účty firmy ProMoPro. Pozoruhodné ovšem je, že KB tuto transakci ohlásila až někdy na podzim LOŇSKÉHO ROKU, zatímco české předsednictví a tedy dodávky služeb Pro Mo Pra se odehrávaly v prvním pololetí roku 2009 a lze tedy počítat s tím, že faktury byly ProMoPru propláceny v témže roce aby měly rozpočtové krytí....

Přímo se vnucuje logická otázka - jak to, že KB upozornila na tyhle peníze až po tak dlouhé době nebo variantně - která událost někdy v říjnu 2009 spustila v KB mechanismy vedoucí k inkriminovanému hlášení na FAU? Nebo snad bylo spouštěcím mechanismem něco úplně jiného (je jistě náhoda, že začaly čistky a přestřelky na obraně) a ProMoPro byla vytažena ze strategické rezervy pro případ případu?

Procházel jsem jednotlivé veřejně známé transakce velmi pozorně a je mi líto, ohledně možné zlodějny jsem tam našel pouze dvě reálné možnosti, které připadají v úvahu, a jednu další hypotetickou.

První možnost považuji za reálnou a konstatuji, že z mého pohledu jistou. Považuji za ni neuvěřitelné předražení zakázky a vůbec celou její předsmluvní konstrukci. Prostě česká klasika - kdy "hoši, co spolu mluví" dokonale podojí stát na nutné dodávce. A udělali to nikoli nestandardním, ale právě naopak standardním postupem. Stokrát, či spíše -- tisíckrát vyzkoušeným.

Nicméně přesně v tomto bodu je Kalousek prvně v úloze vypravěče pohádek. On sice mluví o zlodějně, ale nic z jeho informací nevede k identifikaci toho, kdo je přímo odpovědný na straně státu za předraženou zakázku. Na kom by bylo možno se zpětně zahojit a kdo by si šel ozkoušet slušivé tepláčky.

Pokud by měl jméno a někdo byl vyšetřován a dokonce i vyšetřen, pak by šlo opravdu o nestandardní zlodějnu! Z titulu toho, že někdo konečně za rozkrádání ve velkém půjde sedět.

Jinak je totiž celé transakční schéma zakázky ProMo Pro dokonale o ničem! Popisuje zajímavé toky peněz, zajímavé souvislosti, naznačující, že jde opravdu "o hochy, co spolu mluví" a jejich standardní akci, ale nic víc.

Žádný zákon totiž

  • A - Nezakazuje dodavateli navrhnout kupujícímu za svou dodávku jakoukoli cenu a to včetně ceny nesmyslně vysoké a je jen na úvaze odběratele , zda ji akceptuje či nikoli. Jestliže ano, smlouva je platná a plnění v pořádku.
  • B - Žádný zákon nezakazuje si pro svou dodávku nabrat jakékoli množství subdodavatelů a opět - dohodnout si s nimi volně cenu za jejich služby a to včetně nesmyslných relací.
  • C - Všechno výše jmenované platí pro české i zahraniční subjekty
  • D- Žádný předpis nezakazuje dodavatelům a subdodavatelům mít účty v zahraničí

Z výše uvedeného vyplývá tedy závěr, že na schématu, odprezentovaném Kalouskem a Cícerem, není jediná transakce, která by sama o sobě byla jakkoli kriminální, a to včetně výběru 40 milionů v hotovosti z účtu ProMoPra manžely Veselými.

Tedy pokud zúčastněné firmy mají mezi sebou uzavřeny smlouvy nebo dodavatelé a subdodavatelé mají od svých odběratelů alespoň objednávky. A pokud objednavatelé platili na základě vystavených faktur. Tuto elementárnost lze ale očekávat. Takže ?

Celou dobu čekám, že bude další tiskovka MF, které se vedle Kalouska a Cícera zúčastní ještě vrchní daňový výběrčí téhle země Knížek a sdělí národu že... Firmy v řetězci dodávky ProMoPro se dopustily daňových úniků a/nebo že jim bylo prokázáno, že jde o fiktivní fakturace za účelem umělého snížení daňových základů! Takže se vyhnuly placení daní.

To je totiž ten druhý a zatím poslední typ oné možné Kalouskem signalizované reálné zlodějny! Nic podobného a dokonce ani informace o nějakém prostém daňovém doměrku angažovaných subjektů z Kalouskových úst ovšem nezaznělo..... Ba ani malá indicie...

Takže celá Kalouskova sebeprezentace vypadá jako jedno velké plácnutí do vody a tahání si trika. Včetně hlášky o zmrazených 130 milionech ve vídeňské pobočce švýcarské banky Vontobel. Zde je Kalousek se svými náznaky o vratce zmrazených peněz do ČR podle mého názoru úplně mimo.

Je tedy Kalousek za Kecala? Soudím, že nikoli. Jen velmi lacino honí politické body u neinformované veřejnosti!

O čem ale svědčí velmi silný ryk ze strany ODS, kde například pražská organizace požaduje tvrdý postup vůči Kalouskovi nebo prohlášení premiera Nečase, že Kalousek v kauze ProMo Pro hrubě překračuje své pravomoci a že s ním povede vážný rozhovor???

Že by všechno kvůli Vondrovi? Kvůli tomu, aby ho udrželi na ministerstvu? To určitě nikoli! Tento důvod můžeme opravdu v klidu vyloučit. Nemyslím, že Vondra je ve funkci ministra obrany dlouhodobě udržitelný.

Takže kde je zakopaný pes? O čem asi tak tedy Pro Mo Pro opravdu může být?

Domnívám se, že je těch zakopaných hafanů hned několik. Zkusím o nich pospekulovat.

Ten první by mohl například ležet tam v Kalouskově schématu, kde jsou prázdná místa. Kterým se Kalousek ve svém popisu událostí dokonale vyhnul. Tedy třeba ona konta s otazníčky pod firmou NWDC..... Nebo jakákoli jiná konta, která v onom schématu vůbec nejsou vůbec .

Rovnou se totiž nabízí otázka -- ten, kdo za stát podepsal/ rozhodl o zakázce ProMoPro za tyto opravdu nekřesťanské peníze, z toho neprofitoval?

A byl to jedinec nebo pro realizaci tohoto "byznysu" musel mít minimálně několik kooperujících ve státních službách? A pokud ano, dostali tito také svůj podíl na "vejvaru"?

Když si položím tyto otázky, musím se hned zeptat na další věc -- jak to, že Cícer a spol. byli schopni velmi citlivých a rozsáhlých zjištění v Anglii a nebyl schopen vypátrat nic ohledně tuzemských beneficientů?? Nebo byl? A Kalousek to neřekl? Reakce ze strany modrých je docela zajímavá.

Nicméně intenzita rezonance v ODS a její stálé stupňování, které pomalu nabývá rozměru studené fáze horké koaliční války, mne vede k jiné spekulaci o její možné příčině.

Totiž strachu kohosi, že si Kalousek vytvořil svoji opravdu výkonnou státně soukromou vyšetřovací jednotku, která nepodléhá dohledu žádné parlamentní instituce, žádnému justičním u kontrolnímu orgánu typu státní zastupitelství, zkrátka nikomu než jen a jen Kalouskovi. Ale za to je vybavena nadstandardními pravomocemi cokoli šetřit, protože má přístup jak na bankovní konta, a to včetně zahraničních tak do daňových přiznání. Bez jakýchkoli povolovacích mechanismů.

Takže dříve pořízené bezpečnostní mechanismy - dobře usazená stranická a kamarádská bystrá oka a dlouhé uši na vnitru, v justici a tak podobně , jsou vlastně k ničemu? A to napříč politickým spektrem...To by opravdu pro politické matadory byla tragedie.

Abych to dal do jednoduché češtiny -- tahle spekulace by totiž skutečně skvěle popisovala o čem kauza ProMoPro opravdu je - o tom, že Kalousek celou záležitost inicioval ze dvou důvodů. Taktického a strategického.

Tím taktickým by mohlo být - zamést s Vondrou. Který prostě šel po lidech a kauzách na obraně, na kterých má Kalousek zájem ....Aby Vondra, tak říkajíc, přestal dělat vlny a vše fungovalo ,jak má. Ale jak už jsem sdělil, jde jen a jen o spekulaci a nechám na čtenáři, za jak nepravděpodobnou s i ji vyhodnotí.

Pokud bych měl spekulovat o strategickém cíli, vychází mi takto:

Kalousek "spojencům" v koalici a protihráčům v oposici jasně a nekompromisně na případu Pro Mo Pro sdělil, že na ně a jejich kšefty , pokud bude chtít, dosáhne velmi účinným způsobem v podstatě kdekoli po světě a bude je rigorozně medializovat! Čímž je politicky odrovná. Aniž by mu v tom mohli zabránit. Takže on, Kalousek, je ten, kdo bude určovat pravidla hry. A nikdo jiný! Neboť je, až do příštích voleb nebo své smrti- podle toho, co nastane dříve- neodvolatelný!!

Opět nechávám na p.t.čtenáři, aby posoudil, do jaké míry je tato spekulace lichá.

Nicméně, když jsem 29.11. 2009 na jiném serveru komentoval ustavující sněm TOP 09, napsal jsem o Miroslavu Kalouskovi , kromě jiného toto:

Být Petrem Nečasem, nespím! Kalousek ukradl jemu, a tím i ODS, hlavní téma. A dost možná i volební základnu. Co teď udělají se svým dokonalým Vetřelcem modří? Vetřelcem, který je hodlá zcela vyžrat zevnitř?

Soudím, že mi tenkrát ta spekulace s Kalouskem jako Vetřelcem v těle ODS dokonale vyšla. Dokonce daleko více, než bych sám kdy čekal. A to jsem už tenkrát předjímal, že se Petr Nečas stane lídrem ODS....

Co je ale na celé věci vůbec nejlepší - totiž fakt, že kdyby moje výše popsané spekulace byly reálné, začnou se zdejší šíbři všech barev bát, ohledně různých černot, a to hodně - Kalouska!

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 28.2. 2011