Česká televize neuspokojivě o Lybii a o nákupu zdravotnických přístrojů

28. 2. 2011 / Petr Wagner

Páteční "Události, komentáře" byly docela učebnicovým příkladem toho, jak redaktoři v ČT pracují a jak pracovat by se nemělo.

Budu se věnovat pouze části o Libyi a nákupu přístrojů od kompletátorů.

Rozsáhlá pasáž o Libyi byla plná emocí a expresivního davového materiálu. Pozvané hosty nechám stranou. Ale to nejdůležitější v současné situaci. Nikdo neřekl ani jednou, že by mohla třeba hrozit větší válka. O Izraeli se tu neřeklo ani slovo. A tak si divák většinově odnesl dojem "No jo, ať si to tam ti Arabové vyřídí". To, že jde o události v oblasti s majoritní světovou zásobou ropy, to že události v arabském světě nejspíš zcela změní mocenskou pozici Izraele, a tak i USA v oblasti a možná i byť křehkou tak přesto stabilitu - nic. Slovo Izrael jako by bylo tabu.

Nákupy přístrojů byly zajímavě manipulovány jinak. Dověděli jsme se jen část příběhu. Je to obvyklý a často účinný způsob manipulace. Ředitelé možná nakoupili dráž. Ale za darované peníze. Pokud něco dostanu, něco, na co bych jinak nedosáhl, je mi v celku jedno za co to pořídil ten, kdo mne obdaroval. Peníze do center šly z evropských fondů. Tam leží odpovědnost za cenu. Nešly ze zdravotního pojištění většinově ani z rozpočtů státu či krajů. Ale o těch kdo opravdu peníze rozdělovali peníze, jsme se kupodivu nedozvěděli ani slovo. Odpovědnost jakoby končila v nemocnicích. Na ministerstvo, kde by se možná došlo k závěrům, že akce pana Vondry bylo ve srovnání s tímto podnikem jen spropitné, nic. I když se pan ředitel z Hradce velmi poctivě snažil panu moderátorovi napovídat, nenásledovala žádná reakce. Jindy bystrý pan Veselovský byl jako hluchoněmý.

To, že přeci je snadno dohádatelné, kdo rozhodoval o distribuci peněz, byť z evropských fondů, a tak umožnil napašíkování vybraných lidí, je přeci jasné. Přesto se tím Česká televize vůbec nezabývala. Nu jak že to je? Kapři si rybník nevypustí? Ale proč jim u toho statuje ČT, je mi záhadou.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 28.2. 2011