Demokracie a spravedlnost budiž požehnána!

12. 1. 2011 / Jiří Baťa

Někde jsem četl, nemýlím-li se, bylo to zde na BL, jak paradoxně rozdílně jsou posuzovány činy, které jsou v rozporu se zákonem. Konkrétně: jistý muž byl před několika lety v samoobsluze, respektive v supermarketu, přistižen, když odcizil nějakou věc v ceně do 100 korun.

Ve třiceti už mají své pravdy

12. 1. 2011 / Bohumil Kartous

Zabýval jsem se pracovně tím, jak přizpůsobit vzdělávání současným podmínkám. Došel jsem mimo jiné k tomu, že nejdůležitější výzvou pro současné vzdělávání je dovednost práce s informacemi, ať už jsou jakéhokoliv charakteru. Proč?

S nástupem informačního věku bylo nutno zcela přehodnotit způsob sdělování informací. V obrovské produkci má, více než kdy dříve, větší důležitost, jak bude informace "vypadat", v jakém formátu bude předložena, jak obsáhlá bude nebo jak obsáhlá být může, jak adresáta osloví, jakým způsobem ji adresát přijme. Jinými slovy, jaký bude její design. Designování informací je stále intenzivnější a pochopit, co se může skrývat za jejich obalem, je podle mého klíčovou výbavou pro každého, kdo se chce v infochaotickém prostoru současného světa alespoň trochu orientovat.

V českých školách se dnes ale učitelé nezabývali tím, jak je ve společnosti pěstována hysterie, jejímž vyústěním jsou demonstrativní vražedné útoky. Většina se jich radši takovým tématům vyhýbá, protože se sami nedokáží informačně orientovat. A pokud ano, možná se obávají střetu se všeobecně uznávanými "pravdami". Kolik českých studentů středních škol má možnost debatovat o tom, jestli českou politiku mají v rukou psychopati a alkoholici? Kolik českých učitelů je schopno poskytnout svým studentům alespoň základní vodítko, aby se mediální břečkou dokázali alespoň přiblížit podstatě toho, co je skryto za všudypřítomným infodesignem?

Místo toho jsou studentům servírovány "pravdy" (jména a data), které já následně -- zákonitě -- znechutí a oni si raději vytvoří trvalý "názor". Místo aby se učili sami sobě klást otázky, učí se povinně přijímat "pravdy", zvykají si na ně a pěstují si víru v "řády" a "řady", které infodesign ochotně vychází vstříc. A pak, ve třiceti, čtyřiceti letech, už většině lidí příliš nevysvětlíte, dávno své "pravdy" mají.

Proč má ministerstvo v kanceláři rušičky?

12. 1. 2011

Při nedávné korupční aféře ve fondu životního prostředí mě zaujaly dvě věci, píše čtenář Jan Zlínský.

Nepochopil jsem a nikdo mi smysluplně nevysvětlil, proč poradce ministra životního prostředí má v kanceláři zamontované rušičky. Je normální, aby státní úředník používal tyto prostředky?

Vláda a její padre

12. 1. 2011 / Stanislav A. Hošek

Lidové zkušenosti říkají, že chytrá vláda se snaží předcházet si nejméně tři sociální skupiny. Učitele, kteří už od dětství vtloukají budoucím občanům do hlavy vládnoucí ideologii. Lékaře, kteří udržují "lidské zdroje" v práceschopném stavu, a konečně policii, která to všechno pohlídá.

Text, který pošlu poslancům

12. 1. 2011

Totožnost autora je redakci známa

Věc: Drastické způsoby vymáhání dluhů v ČR

V příloze vám posílám dokumenty o nepřiměřeném způsobu vymáhání dluhů, kdy z dlužné částky 157 Kč byla českým právním strojem stvořena suma přes 11 000 Kč. Dlužník nebyl nijakým způsobem před touto "finanční popravou" varován. Takhle neřádili ani Pizarrovi conquistadoři v Mexiku. Zasaďte se o nápravu! Jste snad zákonodárci a ne "zvůledárci".

Nerouhejte se, je za to trest smrti

12. 1. 2011 / Miloš Kaláb

Patřím k lidem, kteří by v televizi i v denním tisku přivítali nějaké povzbudivé zprávy, třeba o tom, že byl v Turecku výkup fíků splněn na 110%, že byl dán na trh nový lék, které léčí Alzheimerovu, Parkinsonovu, Lou Gehrigovu i Huntingtonovu chorobu, nebo že bylo zajištěno trvalé ubytování pro všechny bezdomovce a těm nemocným byla poskytnuta zdravotní péče. Naději mám jen na fíky.

Nový ministr životního prostředí Chalupa: v podnicích musí vládnout majitelé, ne zaměstnanci

12. 1. 2011 / Radek Batelka

Milan Valach ve svých článcích a úvahách předkládá družstevní vlastnictví podniků jako model k úvahám, jak reagovat na narůstající nepoměr v možnostech prosazování politických zájmů mezi majiteli korporací a zaměstnanci, potažmo střední třídou. Zaměstnanecký podíl na nákladech i výnosech firem, tedy podíl na zisku a rozhodování, ale i ztrátě a odpovědnosti, považuji za cestu správným směrem.

Kariérní komunista jako pravicově smýšlející člověk

12. 1. 2011 / Jiří Šejnoha

Jestli se nebojím dřívějších komunistů? Nebojím se jich, dostanou dobře zaplaceno a budou sloužit Polsku do roztrhání těla.
Lech Walesa, polský prezident

V Československu se před rokem 1989 už nedalo víc krást, tak se musel změnit režim, aby se to mohlo dělat legálně. (Udělali to sami komunisté skrze Václava Havla, chtělo by se dodat.)

1990. Jiří Máša, programátor AKOBOJE

Abych pravdu řekl, na tohle docela kontroverzní téma jsem dlouho čekal. Až to potroublé zveřejnění seznamu soudců, kteří byli před rokem 1989 členy KSČ, mi dodalo chuť se do toho pustit a sdělit čtenářům Britských listů, jak se věci mají z mého pohledu.

České děti neumějí číst, hlavně kluci

12. 1. 2011 / Karel Hoff

Už konec mé kariéry terénního češtináře (tj. učitele na ZŠ) nesl se ve stylu nikoli přetěžovat děti učením, ale neobtěžovat je pro jejich poklid a dobro učením vůbec. Stačí jim poskytnout informace a oni už si na PC najdou, co potřebují. Nemohu si pomoci, ale informace nejsou vědění -- a bez učení se k vědění nikdo neprobojuje.

Co o hospodářské krizi napsal Josef Šejnoha v roce 1936

12. 1. 2011 / Jiří Šejnoha

Netajím se tím, že jsem měl velmi zajímavého a vzdělaného jmenovce. Byl jím JUDr. Josef Šejnoha, policejní komisař pražského bezpečnostního oddělení a autor několika dobrých policejních učebnic. Nejvýznamnějším dílem je nesporně obsáhlá kniha Systém kriminalistického vzdělávání (nakladatelství KODYM, Praha, 1936), jejíž obsah byl původně určen též pro širokou veřejnost.

Ministr Bárta a jeho zajímavé postřehy

12. 1. 2011

Tento pan ministr je asi jeden z mála, který je na správném místě. Je mně jasné, proč pan John a pan Bárta usilovali o dvě klíčová křesla. Ministerstvo vnitra a stavebnictví, domnívá se čtenář Michal Horák.

Není Afghánistán odedávna "syndrom"?

12. 1. 2011 / Miloš Dokulil

Ve střední Evropě (a určitě pro běžnou školní potřebu) došlo ke dvěma světovým válkám v první polovině 20. století, a pak už byl jakoby pořád "mír". Ani tzv. studená válka se moc nepřipomíná. Tím méně pravděpodobně bereme v úvahu, že víceméně nepřetržitě stále někde teče krev, a ani nemusí jít o nějak vyhlašované války. Ani to, co se často nazývá "bojem proti terorismu", není jednoduchou "operací" k pacifikaci poměrů. Bereme jen jako "samozřejmost na dálku", že politicko-hospodářský hegemon současného světa -- stále USA -- tahá kaštany z nejednoho ohně v zájmu všech... Po kratším uvedení do problematiky chci upozornit aspoň na jeden článek v posledním čísle Newsweeku.

V ČR není dořešena ochrana věřitelů

12. 1. 2011 / Jiří Beránek

Jenom poznámku k návrhu Jana Čulíka ve článku Parazitickému řádění exekutorů v ČR lze zabránit lehce, kde píše, že "Stačilo by včlenit do zákona klauzuli, že žádná exekuce nemůže začít probíhat, pokud věřitel prokazatelně nekontaktoval dlužníka a nesdělil mu částku, kterou dluží".

Napadá mě jeden problém, kvůli kterému je celá věc ve stavu, v jakém je: Co uděláte, když se dlužník bude záměrně ukrývat?

Spojené státy musejí udělat bankrot

11. 1. 2011

Dambisa Mayo je ekonomka, která pracovala pro finanční firmu Goldman Sachs a pro Světovou banku. Ve své nové knize How the West was Lost (Jak byl Západ prohrán) argumentuje, že má-li dojít k ozdravění světové ekonomiky, Spojené státy musejí udělat bankrot. Hovořila o tom v pondělí v pořadu Start the Week rozhlasové stanice BBC Radio Four.

Čtyři důvody k zamyšlení nad atentátem spáchaným v USA

11. 1. 2011 / Jiří Šejnoha

Tenhle atentát na americkou kongresmanku Gabrielle Giffordsovou přišel jako blesk z čistého nebe. Všechny čtyři zde nabídnutá zamyšlení mají co do činění s nesmyslným hájením podivného obrazu americké svobody. Svoboda nijak neomezeného politického boje, svoboda rozhodnout se, zda se zdravotně pojistím nebo nepojistím, svoboda volného nošení střelné zbraně a svoboda rozhodnutí vzít spravedlnost do vlastních rukou.

Členství v KSČ? Proč ne v církvi?

11. 1. 2011 / Stanislav Křeček

"Běsů, jichž jsem vyvolal, nemohu se zbýti," mohl by s Macbethem volat ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, omlouvající se soudcům, které jeho ministerstvo "omylem" uvedlo na zveřejněném seznamu soudců - předlistopadových členů KSČ, a vyjadřující překvapení nad tím, že mezi bývalými "zveřejněnými" členy je i profesor Šámal, dnes náš nejlepší znalec trestního práva (polistopadového!).

Svatá prostoto! Jakoby tyto skutečnosti spolu nějak souvisely...

ANALÝZA

Sociální deprivace jako výsledek oligarchizace politiky i ekonomiky

11. 1. 2011 / Štěpán Kotrba

Samozřejmě, že bezpečnostní realita Západu by měla být po zkušenostech s režimem apartheidu v JAR a po zkušenostech s jeho koncem taková, jak píše Jan Čulík. Měla by být. Ale není. Stále větší a stále nebezpečnější a bezvýchodnější ghetta hovoří o něčem jiném. Stále více příslušníků soukromých bezpečnostních složek se stále mohutnější výzbrojí hovoří o něčem jiném. Dnes už existuje soukromá i bezpečnostní služba, vlastnící stíhačky F-15. Pro bohaté je v současnosti výhodnější akumulace i za cenu zvýšení nákladů a diskomfortu. Teze o inkluzivní společnosti je překonaná (možná ze Skotské vrchoviny není Londýn vidět...). O opaku hovoří stále větší koncentrace vlastnictví v rukou stále menšího množství lidí.

Svět se obává brutalizace americké politiky

11. 1. 2011

Pokus o zavraždění americké kongresmanky připadá lidem v zemích, kde je politické násilí rutinní záležitostí, dobře známý. Mnoho z nich vyjadřuje obavy, že by politická scéna v USA mohla směřovat k dalšímu krveprolití.

Programová vize think-tanku CESTA

11. 1. 2011 / Jiří Pehe, Bohuslav Sobotka

Centrum pro Sociálně tržní ekonomiku a otevřenou demokracii

Rozsáhlé hospodářské problémy, kterým západní společnost čelí od konce roku 2008, přináší potřebu znovu se zamýšlet nad tím, jakou má hrát moderní demokratický stát roli nejen vůči svým občanům, ale rovněž vůči ostatním státům, jejich nadnárodním strukturám, a také vůči vlivům, jež sebou nese rostoucí tlak globálního kapitálu.

Indie představila první vlastní bojový letoun

11. 1. 2011

Indické vojenské letectvo začalo v pondělí odebírat první kusy vlastního lehkého bojového letounu nazvaného Tejas. Podle šéfa letectva Vasanta Naika tak Indie vstoupila do elitního klubu zemí schopných vyvinout podobný zbraňový systém vlastními silami.

Transaljašský ropovod čtvrtý den mimo provoz, ceny ropy stoupají

11. 1. 2011

Strategicky důležitý transaljašský ropovod je již čtvrtým dnem uzavřen a nebyl dosud zveřejněn žádný harmonogram uvedení do provozu. Zařízení bylo odstaveno kvůli netěsnosti počátkem víkendu, během pondělí ceny ropy vzrostly o 1% a akcie hlavního vlastníka, společnosti BP, ztratily 1,25% hodnoty. Produktovodem za normálních okolností prochází téměř 12% spotřeby v USA.

To se nám to hoduje, když nám lidi povinně půjčujou

10. 1. 2011 / Jiří Šejnoha

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké soukromé profese jsou v České republice zdrojem nejlepšího sociálního postavení, nebo které komodity přináší podnikům nejvyšší tržní profit? Paradoxně jsou jimi ty, jimž pravidla účtování určuje parlamentem vydaný zákon, nikoliv však volný trh. Nebo takové, u nichž existuje možnost vyhnout se hospodářské soutěži s odvoláním se na bezpečnostní zájem státu.

Novoroční předsevzetí: předplaťte si Britské listy

31. 12. 2010

Na úvod je třeba říci, že nic není zadarmo. Ani to, že si čtete Britské listy. Několik set korun měsíčně platíte za připojení k internetu, několik tisíc zaplatíte za počítač či software. Proud a vaše další náklady jsou každý rok také stále dražší... Britské listy si velmi váží a děkují všem, kteří je v uplynulém roce finančně podpořili. Díky jim se můžete setkat s Britskými listy i v roce 2011.

Už patnáct let vychází Britské listy jen díky vašim příspěvkům. Za tu dobu se každodenní počet čtenářů zdesateronásobil, množství obsahu, který vydáváme denně, je také desetkrát větší, než tomu bylo v roce 1996, kdy se list osamostatnil. Za těch patnáct let jste se jen dvakrát setkali s vážným technickým výpadkem, který měl za následek nedostupnost listu. Britské listy už také patnáct let dodržují a i nadále chtějí dodržet závazek veřejné bezplatné přístupnosti celého obsahu, nezpoplatnění článků ani archivu. Jejich autoři pro Britské listy píší, fotografují a kreslí také stále zdarma. Dodnes je to více než 56 tisíc článků, na 26 tisíc fotografií, více než 600 karikatur, řada dokumentů a elektronických knih. Měsíčně na provoz Britských listů přispívá ale pouze 200-300 čtenářů. Pokud by ovšem alespoň polovina Vás, každodenních 30 000 čtenářů, si předplatila četbu Britských listů minimálně 10 Kč denně (300 Kč měsíčně či 3600 Kč ročně), což je méně, než dáte za tři cigarety, šálek kávy, kterékoliv české noviny, litr sodovky či tři rohlíky, pomohli byste nám k růstu rozsahu, pestrosti, kvality a atraktivity obsahu, zejména monitorování a překladu zahraničních textů, ale i při vlastní novinářské práci. Zkuste to, protože bez vaší podpory se nezávislý list neobejde. Nekoupíte si tím nic, ale pomůžete.

Věnujte v novém roce minimálně 300 Kč měsíčně listu, který si můžete i nadále zadarmo číst.

Trvalý příkaz směrujte na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500 nebo na PayPal na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Jako fyzická osoba můžete dar Občanskému sdružení Britské listy použít jako odečitatelnou položku snižující základ vaší daně, pokud je celková hodnota darů v daném roce je vyšší než 2% základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč, maximálně však lze odečíst 10% základu daně. U právnické osoby vzniká nárok na uplatnění daru jako odečitatelné položky, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2 000 Kč, maximálně však 5% ze základu daně. Na požádání vám jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení zašleme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Vaše redakce

ANALÝZA JEDNOHO MÝTU

Kultura kapitalistické organizace a stesky za zemřelým ideálem socialismu

10. 1. 2011 / Štěpán Kotrba

Jakub Rolčík se v naivní moralistické filipice "Jak vysávají Českou republiku" rozohňuje nad nemravností mocných, nad kabbalou "politiků stojících v čele České republiky a jejich spřeženců, kteří už neznají míru". Nedochází mu, že samo slovo "míra" v tomoto kontextu jej usvědčuje z věrolomnosti. Každý má svou cenu, jen ta Rolčíkova je menší. O tom je "míra". Žrát se může, ale mlaskat by se nemělo...? Proč, když se může?

Dambisa Moyo: Západ nemá z globalizace takový prospěch, jak se normálně předstírá

11. 1. 2011

Podle jejích internetových stránek je Dambisa Moyo "mezinárodní ekonomka, která se vyjadřuje k makroekonomii a ke globálním záležitostem". Dambisa Moyo byla k dispozici médiím v Londýně v souvislosti s vydáním své nové knihy How the West was Lost (Jak byl Západ ztracen). Deník Independent poukazuje na to, že si Dambisa Moyo všímá věcí, které jiní nevidí.

Naši hoši udělají loužičku

10. 1. 2011 / Ladislav Hinner

...a pak po ní chutě prohánějí papírové lodičky se svými neoliberálními mantrami.  Ignorují poblíž tekoucí potok bublající různými názory, neboť jejich loužička je přehledná, břehy poblíž a obzor nízko.  Jenže jak říkal John Donne, nikdo není  kontinentem sám pro sebe, tak i jejich loužička je jen podobrazem velké neoliberální louže, kterou udělali jiní hoši s většími měchy.

Můj soudce byl v KSČ

10. 1. 2011 / Miloslav Štěrba

Zveřejněním seznamů soudců a státních zástupců -- členů KSČ -- nás ministr justice ubezpečil, že je člověkem na svém místě. Neboť jako důvod zveřejnění uvedl, že se "občané dotazují".

Cabrnoch si nechal patentovat IZIP ...

10. 1. 2011 / Štěpán Kotrba

MUDr. Milan Cabrnoch (ODS) MUDr. Miroslav Ouzký (ODS) a jejich společník ve firmě IZIP si nechali v roce 2002 patentovat způsob organizace -shromažďování, evidence a zpřístupňování zdravotnických informací. Podle předkladatelů je to VYNÁLEZ. Kupodivu (světe, div se, objevili Ameriku...) jim český Úřad pro patenty a vynálezy tento "patent" odsouhlasil, přestože už v roce 1999 tento projekt tehdejšímu ministrovi zdravotnictví předložili jeho poradci. Provozovat centrální zdravotní registr měl ale stát, nikoliv soukromá firma IZIP, jejíž čas přišel až s vládou ODS v září 2006 .

Myslíte, že lze i tunel přihlásit jako vynález?

O důchodech po Třech králích

10. 1. 2011 / Pavel Stránský

Napadlo mě to o Vánocích, ale jako laikovi mi všechno dlouho trvá, takže to dopisuji až při tomto křesťanském výročí. Takže tedy: Náboženství, potažmo církve, v tom mají jasno. Budeš-li žít řádným životem podle Zákona, budeš v posmrtném životě odměněn, v opačném případě potrestán. S výjimkou vodáckého ráje Zdeňka Šmída nabízí Křesťanství pro ty hodné ráj jediný, Islám hnedle rájů osm a má je odstupňované podle zásluh. Nejlepší -- zahrady z bílých korálů pro účastníky džihádu, nebo zahrady z bílých perel pro zemřelé ve Svaté válce. Trochu zjednodušeně by se dalo říci, že je to dvojí pojetí, první staví na křesťanských a humanitních hodnotách, druhé na míře zásluh pro nositele té ideologie.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za prosinec 2010

7. 1. 2011

V prosinci 2010 přispělo finančně na Britské listy 253 osob celkovou částkou 92 969,45 Kč. Příjem z reklamy byl 11 570 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.12. 2010 částku 77 014,72 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní