Rada Evropy: Romské děti jsou v ČR stále diskriminovány

23. 11. 2010

tisková zpráva Úřadu komisaře pro lidská práva, Rada Evropy

Štrasburk, 22. 11. 2010. "V České republice nedošlo téměř k vůbec žádným změnám od doby, kdy rozhodl před třemi lety Evropský soud pro lidská práva, že ČR diskriminuje romské děti tím, že je vyučuje ve školách pro děti s mentální invaliditou." To je závěr, k němuž po třídenní návštěvě v České republice dospěl Thomas Hammarber, Komisař pro lidská práva Rady Evropy. Zdůraznil, že je znepokojující, že se realizace tohoto klíčového rozsudku (D.H. a ostatní versus Česká republika) neuskutečnila a není jasné, zda se situace v blízké budoucnosti změní."

An English version of this press release is in CLICK HERE

Komisař Hammarberg vítá skutečnost, že byl konečně vypracován plán na inkluzivní vzdělávání pro všechny děti, včetně romských dětí. České úřady je také nutno pochválit za to, že vypracovaly statistiky o situaci romských dětí ve školském systému. Avšak, vzhledem k tomu, že z těch statistik vyplýbá, že u romských dětí je stále dvanáctkrát větší pravděpodobnost než u neromských dětí, že budou vzdělávány ve zvláštních školách, které nabízejí méněcenné vzdělání - a v některých regionech je ta pravděpodobnost ještě daleko větší - "je nyní více než jasné, že nastal čas na konkrétní činy".

České úřady teď musejí vytvořit jasné, měřitelné a ambiciózní cíle na převedení dětí ze zvláštních škol do normálního vzdělávání. České školství musí zlikvidovat rasovou segregaci. Tisícům romských dětí je každoročně bráněno v přístupu do normálních škol v České republice. Jsou tak odsuzováni k životu jako druhořadí občané. Komisař Rady Evropy proto naléhá na české úřady, aby zajistily, že příští generace dětí, která zahájí školní docházku v letech 2011-12 ji zahájí v radikálně změněných podmínkách.

Romové jsou i nadále hlavním terčem trestných činů vyvolávání nenávisti. Avšak české úřady v poslednich letech aktivněji vyšetřují, stíhají a odsuzují pachatele těchto trestných činů. Úřady uvádějí, že v důsledku tohoto přístupu jsou nyní extremně pravicové organizace méně aktivní. Komisař Rady Evropy však zdůrazňuje, že toto úsilí je nutno nyní dále rozvíjet v souladu s normami Rady Evropy o zaznamenávání rasistických incidentů a o reakci úřadů na rasistické trestné činy. Je zvlášť důležité zajistit, aby úsilí bojovat proti trestným činům vyvolávání nenávisti nebylo omezeno jen na trestné činy, které páchají členové extremistických skupin.

V situaci žen, které byly v minulosti bez svého souhlasu sterilizovány - většina z nich byly Romky - došlo v listopadu 2009 k pozitivnímu vývoji. Česká vláda se tehdy totiž omluvila za protizákoné sterilizace. Avšak v důsledku právních obstrukcí, potížím při získávání důkazů a neexistence mechanismu pro mimosoudní odškodňování není v současnosti pro tyto ženy možné, aby obdržely odškodné za to, co se jim stalo. "Podle informací, které jsem získal, dostala dosud odškodné jen jediná žena," konstatoval komisař Hammarberg a zdůraznil, že je nutné tuto situaci napravit. Komisař byl také ínformován, že dlouho očekávané právní změny zákona o zdravotnictví, týkající se sterilizace a informovaného souhlasu, budou přijaty začátkem roku 2011.

Komisař Hammarberg zjišťuje, že je stále znepokojujícím způsobem v české společnosti široce rozšířen nepřátelský postoj vůči Romům, a to i ve veřejných a politických debatách. To bohužel vytváří úrodnou půdu pro problémy, postihující Romy ve výše zmíněných oblastech i jinde, včetně segregace Romů v marginalizovaných lokalitách, což je jev, k čemuž dochází stále častěji, a včetně umisťování romských dětí do instituční péče.

Během své návštěvy v České republice jednal komisař Hammarberg s celou řadou činitelů, včetně ministra vnitra Radka Johna, ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, náměstka ministra spravedlnosti Marka Ženíška, náměstka ministra školství Ladislava Němce a náměstka ministra zdravotnictví Martina Plíška. Setkal se také se zástupci oddělení pro lidská práva na Úřadu vlády a s náměstkyní ombudsmana Jitkou Seitlovou.

Komisař Hammarberg také jednal s celou řadou nevládních organizací a navštívil romské komunity ve dvou různých lokalitách v Kladně.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 23.11. 2010