Papež varoval Británii před "destruktivními svobodami"

17. 9. 2010

Papež Benedixt XVI. varoval během své návštěvy Británii, aby ve své "multikulturní" a "agresivně sekularistické" kultuře nezapomínala na své křesťanské dědictví.

Charakterizoval úsilí Británie být "moderní a multikulturní" jako "obtížný úkol". Uvedl, že bible je v Británii "integrální" součástí jazyka, myšlení i kultury už déle než tisíc let a zmínil se o zákazu obchodu s otroky a o vytvoření stabilní poválečné Evropy jako o "jednom z největších úspěchů Británie".

Benedikt varoval, že ateismus "může vést k nacismu": "Když uvažujeme nad vážným poučením z ateistického extremismu dvacátého století, nikdy nezapomínemje, že vyloučení Boha, nábožeství a ctností z veřejného života vede k omezené vizi člověka a společnosti" a k "reduktivní vizi člověka a jeho osudu".

Pokračoval: "V současnosti se Británie snaží být moderní a multikulturní společností. Přeji si, aby při tomto obtížném úsilí vždy zachovala svůj respekt pro ty tradiční hodnoty a kulturní výraz, který agresivnější formy sekularismu už nepovažují za hodnoty a nechtějí tolerovat."

Podle Benedikta "nesmí současná kultura zastiňovat své křesťanské základy, které jsou podstatou jejích svobod". Náboženství je podle papeže "zárukou autentické svobody a respektu, protože nás nutí, abychom pohlíželi na každou osobu jako na svého bratra a sestru." Papež naléhal na katolíky ve Skotsku, aby nežili "v džungli sebeničivých a náhodných svobod", ale aby podporovali "moudrost a viziů víry.

V letadle do Skotska papež na otázky novinářů ostře odsoudil pedofilii katolických kněží. Přiznal, že "církevní úřady nebyly dostatečně bdělé". Vyjádřil názor, že pedofilní kněží jsou "nemocní". Papež přislíbil, že církev bude pomáhat obětem pedofilního zneužívání, aby překonali své trauma, a bude prověřovat kandidáty na kněžství efektivněji. Nezabýval se obviněním, že katolická církev sexuální skandály svých kněží tutlá.

Britská humanistická asociace konstatovala: "Představa, že k nacistickému extremismu vedl ateismus a že právě ateismus nějakým způsobem živí dnes nesnášenlivost v Británii, je strašlivou pomluvou těch, kdo nevěří v Boha."

Terry Sanderson, předseda britské Národní sekularistické organizace, dodal: "Sekularistická totožnost lidí v Británii by se neměla kritizovat, je to naopak něco, co bychom měli oslavovat. Odmítli jsme dogmatické náboženství, které nemá slitování."

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 17.9. 2010