Jsme znepokojeni islamofobií českého prezidenta Klause

15. 9. 2010

Jménem Libertas Independent Agency o.s., sdružující brněnské muslimy a přátele muslimských národů, vyjadřujeme znepokojení nad výroky prezidenta České republiky Václava Klause pronesenými během jeho návštěvy Nové Říše na Vysočině.

Jsme velice znepokojeni a zklamáni z projevu našeho prezidenta, v němž prezident osobně vyjádřil podporu snahám o diskriminaci českých muslimů. Jeho slova, že "není přívržencem budování muslimských chrámů v Česku", v nás vyvolávají obavu z podpory islamofobie z nejvyšších míst naší politické reprezentace. Jako občané věrní ústavě České republiky máme obavu, aby veřejná podpora prezidenta Václava Klause snahám o zabránění výstavby kulturních center českých muslimů nevedla k jejich pozdější diskriminaci i v dalších oblastech života.

V době, kdy středověký antisemitský mýtus o židech toužících po "křesťanské" krvi nahradil mýtus o muslimech toužících po "křesťanské" krvi a podobné konspirační teorie, jsme zklamáni skutečností, že se pan prezident Václav Klaus nevydal ve stopách našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a neodmítl vzrůstající démonizaci muslimů v české společnosti. Obáváme se, že projev prezidenta Václava Klause potvrzuje naše obavy z celospolečensky vzrůstající tolerance různých nenávistných protimuslimských projevů a může být příznakem úpadku demokratických hodnot a svobod, které mohou, obdobně jako vzestup antisemitismu na konci 19. století, vést k muslimskému holocaustu.

Během uplynulých dnů měl první místopředseda LIA, o.s. Lukáš Lhoťan, společně s dalším českým muslimem z organizace Halalpoint.o.s., možnost seznámit se s situaci amerických muslimů a diskutovat s nimi o stavu islamofobie v České republice - a bohužel musel dnes vyjádřit hluboké zarmoucení nad skutečností, že na rozdíl od amerického prezidenta není náš pan prezident ochoten stát se prezidentem všech obyvatel České republiky - tedy i českých muslimů. Je smutné, že český prezident dává přednost svým kontroverzním postojům vůči části obyvatel České republiky, místo aby v souladu se svou funkcí hájil ústavní zákon o rovném přístupu ke všem občanům, bez ohledu na jejich náboženství.

Za Libertas Independent Agency o.s.

Z Dallasu v USA dne 15. 9. 2010

Ondřej Adamik, první místopředseda LIA.o.s.

Lukáš Lhoťan, druhý místopředseda LIA.o.s.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 15.9. 2010