Škromach: s "účelovou" kritikou polemizovat nebudu

10. 9. 2010 / Štěpán Kotrba

reakce na (ne)odpověď Zdeňka Škromacha na článek Věry Říhové "ČSSD spáchala politickou sebevraždu"

Na veřejně a adresně sdělené výtky Věry Říhové stínový ministr práce a sociálních věcí dodnes neodpověděl, přestože ČSSD, stejně jako ostatní politické strany, Britské listy monitoruje. Škromach neodpověděl přesto, že ode mne dostal odkaz na článek i na svou facebookovou stránku, kterou hojně navštěvuje každý den, s žádostí o reakci. "Paní Říhová má právo na svůj názor, byť nemusí mít pravdu. Dokonce by to bylo možné vnímat jako pochvalu. Dosud jsme byli líčeni jako podporovatelé lidí, kteří se práci vyhýbají. Normální je pracovat, pokud je člověku nabídnuta vhodná práce," reagoval na výtky Říhové, podnícen až mou výzvou na Facebooku, Zdeněk Śkromach. Po chvíli dodal: "Paní pravdu nemá. Ale právo na svůj názor má. Vzhledem k účelovosti se nenechám vtáhnout do této polemiky. " Proč považuje kritiku za "účelovou", ovšem nenapsal. A na potvrzení svého vlastního "názoru" o tom, kdo má a nemá pravdu, a proč ovšem Škromach nedal Britským listům prozatím jediný VĚCNÝ argument. Zřejmě nejsme předvolební billboard, kam se dá beztrestně napsat cokoliv.

Škromach totiž ve stejnou dobu rozeslal vůči vládě velmi kritickou a faktograficky poměrně plnou tiskovou zprávu...

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09 by měl dát na rady odborníků. Jeho návrhy mohou vést v budoucnu k ohrožení celého systému zaměstnanosti v České republice. Drábkovy návrhy ohledně úpravy tarifních tabulek mohou ve svém důsledku spustit hromadné odchody zkušených pracovníků, a to z mnoha různých odvětví, zejména ze státní sféry a zdravotnictví. Jde ale i o jeho záměry v oblasti rodičovské, kdy překročil dokonce i rámec koaliční smlouvy vlády, jíž je ministrem. Negativní vliv na politiku zaměstnanosti bude mít i návrh z dílny ministra zdravotnictví Hegera, který chce, aby zdravotní pojištění platili i lidé, kteří pracují tzv. na dohodu.

Velké nebezpečí vidím například v oblasti zdravotnictví. Drábkovy návrhy mohou mít za následek hromadný odchod zkušených lékařů, což by mohlo výrazně ohrozit zdraví obyvatel celé České republiky. Pokud zkušení lékaři přijdou o část svého platu, nikdo se jim nemůže divit, že se rozhodnout odejít do zahraničí, kde jim za jejich práci nabídnou několikanásobně vyšší ohodnocení. V době, kdy podle informací Lékařského odborového klubu odchází zhruba třetina promovaných lékařů za prací do zahraničí, to vidím jako obrovské riziko pro celé české zdravotnictví. Nemluvě o platech zdravotnického personálu, které se s těmi zahraničními rovněž nedají srovnat.

Když už jsme u zdravotnictví, chtěl bych se dotknout i návrhu, se kterým přišel ministr Heger. Jeho záměr, aby zdravotní pojištění začali platit i lidé, kteří pracují na dohodu o provedení práce, považuji za další krok vlády proti aktivní politice zaměstnanosti. Tito lidé totiž uzavírají dohody v mnohých případech právě proto, že díky nim zdravotní pojištění platit nemusí. Tuto formu přivýdělku totiž využívají zejména důchodci či studenti, tedy skupiny, které jsou na trhu práce oproti ostatním znevýhodněny. Pokud jim vláda sebere i výhodu v podobě povinnosti odvádět zdravotní pojištění, bude to pro ně znamenat další zásah do jejich rozpočtu. Výše vybraných prostředků navíc nebude nijak vysoká. Zdravotnictví tyto prostředky nespasí a celá věc bude mít negativní a demotivační efekt na občany, kteří si chtějí přivydělat.

Dalším důkazem nekoncepčnosti je rušení okresních úřadů práce, což bude mít za následek omezení aktivní politiky zaměstnanosti na venkově. Za špatný považuji rovněž jeho návrh týkající se tzv. nucených prací. To způsobí, že nezaměstnaní nebudou mít čas na hledání nového zaměstnání. To je důkazem, že ministr Drábek není schopen reflektovat současnou ekonomickou situaci, kdy o práci přišli i slušní a zkušení lidé.

Opakuji výzvu ČSSD Petru Nečasovi, aby zvážil nekoncepční postupy ministra Drábka, které nepovedou k ničemu jinému, než ohrožení aktivní politiky zaměstnanosti a odchodu zkušených pracovníků do zahraničí.

Zdeněk Škromach, stínový ministr práce a sociálních věcí

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 10.9. 2010