ČSSD spáchala politickou sebevraždu

9. 9. 2010 / Věra Říhová

Kvalitní opoziční práce není ČSSD schopna, protože problematice nezaměstnanosti vůbec nerozumí. Nikdy jsem ČSSD nevolila a volit nebudu, protože na komunální úrovni se mnozí její členové chovají úplně stejně jako členové ODS, Unie svobody, KDU-ČSL nebo KSČM. Občanská slušnost starostů a radních je věcí individuální a nikoliv stranickou.

Vážený pane Škromachu,

Píši Vám tento otevřený dopis. Metoda násilného snižování počtu evidovaných nezaměstnaných občanů, kterou deklaruje pan Nečas jako předvolební tah, opravdu není nová, jak sám uznáváte. Je to metoda, která se používala i za doby vlády ČSSD, pouze v jiném rozsahu.

Nové na této metodě je pouze postup praktického provedení. Od politické opozice, jíž v současné době ČSSD je, bych očekávala profesionální rozbor a veřejný požadavek zodpovězení otázek na praktické provedení násilného snižování nezaměstnanosti a přesný popis důsledků. Váš příspěvek na stránkách BL 8.9.2010 pouze dokazuje nekoncepčnost politiky ČSSD v oblasti práce a sociálních věcí.

Nerozebíráte problematiku obecně a veřejně prospěšných prací, některé z nichž byly zavedeny jako alternativní tresty kriminální činnosti lehčího rozsahu, nevysvětlujete jejich přesně vymezené parametry, nepohoršujete se nad ponižováním slušných a poctivých občanů, kteří se ničím neprovinili, a přesto mají být postaveni na pranýř, aby se jim mohli vysmívat arogantní zloději a podvodníci. Kolik bývalých žáků znalých šikany si rádo hodí kamenem po učitelce, jež je nutila psát domácí úkoly a dala jim špatnou známku, a nyní na "stará kolena" bude sbírat po ulici psí výkaly?

Kolik vysokoškoláků zhodnotí svá dlouholetá studia zametáním ulic nebo kopáním stavebních výkopů? Tohle Vám nespíš vůbec nevadí. Hledání práce jako absenci na VPP lze zdokumentovat a potvrzenou účastí omluvit, to není sebemenší problém, pokud toto potvrzování někdo personalistům a majitelům firem zákonnou cestou nařídí. Ale to Vás ani ve snu nenapadlo.

Rekvalifikaci by dobrovolně absolvovala většina nezaměstnaných občanů, pokud by jim to úřady práce alespoň povolily, což v současné době nedělají bez předběžného zajištění zaměstnavatele nebo písemného závazku uzavření živnosti. V této oblasti ale ČSSD nikdy sama nic neudělala.

Kvalitní opoziční práce není ČSSD schopna, protože problematice nezaměstnanosti vůbec nerozumí. Nikdy jsem ČSSD nevolila a volit nebudu, protože na komunální úrovni se mnozí její členové chovají úplně stejně jako členové ODS, Unie svobody, KDU-ČSL nebo KSČM. Občanská slušnost starostů a radních je věcí individuální a nikoliv stranickou.

Nezaměstnanost byla pro ČSSD pouze politickým statistickým číslem, ale ve skutečnosti pomáhala nastolit současný stav a dovolila pracovníkům a pracovnicím úřadů práce zdokonalit se v metodách umělého snižování stavu v evidenci nezaměstnaných, a to na příkaz "shora".

Za vlády ČSSD se na úřadech práce k vyřazení z evidence nezaměstnaných používaly tyto metody :

  • nabídka práce, kterou občan NEMOHL, nikoliv nechtěl, přijmout
  • kontrolou na udání zjištěnou účast na neevidované a nezdaněné práci -- tzv. načerno, kterou pak byl občan nucený dál vykonávat, protože mu nic jiného nezbylo, aniž by to pro zaměstnavatele znamenalo jakýkoliv postih
  • chybné datum povinné docházky na Úřad práce (např. neděle) a tím pozdní příchod (v pondělí místo v pátek)

Rozhodně tímto neobhajuji postup ODS, pouze konstatuji, že byl vytvořen ve spolupráci s ČSSD v minulých letech. ČSSD se těmito postupy nikdy veřejně nechlubila, zatímco ODS je staví do volebního programu. To je jediný rozdíl. Pro nezaměstnané v tom ale rozdíl není, důsledky jsou stejné, ať jsou vyřazovací metody praktikovány potichu, nebo s humbukem. Také za vlády ČSSD byli mnozí občané záměrně vyřazováni z evidence a ponecháni naprosto bez prostředků, bez dávek hmotné nouze a ostatních sociálních práv. Nebyla však světová krize, a proto se jednalo o malý počet občanů, kteří nikoho nezajímali a kteří neměli nikde zastání. Ani u ČSSD.

ČSSD nikdy nic nevykonala proti zneužívání sociálních dávek, ať už ze strany některých občanů nebo podnikatelů, tiše trpěla a nikdy nevyvracela mediální mýty a lhaní novinářů o nezaměstnanosti. Nikdy nevytvářela konkrétní podmínky pro likvidaci pracovní diskriminace absolventů, rodičů malých dětí a občanů nad 50 let, nebránila likvidaci mateřských školek a školních družin, nepodporovala veřejnou dopravní dostupnost občanů k zaměstnavatelům, nestavěla sociální formy bydlení. Pracovní trh ponechala v neviditelných rukou a skutečné potřeby občanů neviděla. Nerozlišovala poctivé občany od podvodníků a nespolupracovala s nimi.

ČSSD pomáhala vytvářet nucené práce u zaměstnavatelů formou neplacených přesčasů, takže se není co divit, když extremní pravice tuto léta zažitou praxi povyšuje na občanskou povinnost. Pokud se ODS podaří praktikovat ve velkém své radikální návrhy, budou důsledky katastrofální. Reforma nebude pouhé kriminalizování, bude stát mnoho lidských životů.

Vážený pane Škromachu, ČSSD sama spáchala politickou sebevraždu. Dobrovolně umrtvila naději na sociálně demokratickou společnost. A to je absolutní vítězství pravice, proti níž zůstali občané osamoceni. Jste to Vy a Vaše strana, která pomohla nové vládě vytvořit zbraně proti občanům a svou neschopností ji dává právo tyto zbraně použít.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 9.9. 2010