Kanada zařadila bisfenol A mezi toxické látky, navzdory protestům průmyslu

1. 9. 2010

Kanada potvrdila, že chemická látka bisfenol A (BPA) bude zařazena do národního registru toxických látek a odmítla tak tlak průmyslu, volajícího po revizi kanadského postoje k této chemikálii.

Postoj kanadského ministerstva životního prostředí Environment Canada (EC) k nebezpečné látce BPA zůstala neměnná i přes silný tlak ze strany průmyslové lobby. Podle informací EC bude v nejbližší době bisfenol přidán na oficiální kanadský seznam toxických látek. "Předpokládám, že dokončení procesu zařazení bisfenolu A na seznam toxických látek -- tzv. Seznam I podle kanadského zákona na ochranu životního prostředí, je otázkou 8-10 týdnů", oznámil mluvčí EC Henry Lau.

Postoj kanadského ministerstva životního prostředí (Environment Canada, EC) se nezměnil ani pod silným tlakem průmyslové lobby, která se snažila zařazení uvedeného bisfenolu mezi toxické látky zabránit. Kanadský ministr životního prostředí reagoval zamítavě na dopis výkonného ředitele Americké rady pro chemii (ACC) Stevena G. Hentgese. " Podle mého názoru nepřináší vaše žádost žádné nové vědecké důkazy a informace, vztahující se k povaze a rozsahu nebezpečí, které představuje bisfenol A," vysvětlil ministr Jim Prentic.

Řada vědeckých studií poukazuje na celou škálu zdravotních rizik způsobených expozicí bisfenolu A, a to již ve velmi nízkých dávkách, jakými jsou rakovina prsu, varlat či prostaty, astma, vývojové poruchy, diabetes a další.

Tato chemikálie se ve velkém používá při výrobě polykarbonátových plastů a epoxidových pryskyřic. Je obsažena v celé řadě produktů denní potřeby. Bisfenol nalezneme i ve výrobcích pro malé děti, včetně kojeneckých lahví, z nichž uniká a dostává se tak do lidského organismu a životního prostředí.  Ročně se ho vyrobí více než 3 milióny tun.

Právě účinky bisfenolu A na novorozence vzbuzovaly doposud u vědců největší obavy, a proto některé státy (Kanada, několik států USA, Dánsko, Francie) přijaly zákaz prodeje kojeneckých lahví s BPA.

Greenpeace ČR vyzvalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby v souladu s principem předběžné opatrnosti, ochránilo novorozence před zbytečnými riziky a kojenecké láhve s BPA také zakázalo. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik Michael Vít však bohužel, na rozdíl od řady vědců a expertů, nevidí důvod v tomto případě činit preventivní kroky a batolata chránit. 

"Zástupci ministerstva zdravotnictví argumentují tím, že nemají dostatek podkladů pro zákaz BPA," vysvětluje Jan Freidinger z Greenpeace a dodává: " Proto je průběžně informujeme o závěrech nejnovějších studií 4) i o nových krocích ostatních států, které mají za cíl ochránit nejen malé děti, ale i dospělé jedince před účinky této nebezpečné látky.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 1.9. 2010