Média Frýdlantsko zprvu zcela ignorovala

12. 8. 2010

Takto vypadala přehrada ve Vísce před protržením. Foto poslal Zdeněk Haft. >

Jen malý dovětek k článku Štěpána Kotrby Analýza nevyhnutelnosti.

Region Frýdlantska byl v prvních dvou dnech povodně zcela ignorován sdělovacími prostředky, píše Václav Polák.

Odstraňoval jsem nejpalčivější následky ničivé povodně na svém soukromém majetku ve Vísce u Frýdlantu v Čechách (..mimo jiné tam jsou strženy jediné 2 silniční přístupové mosty).

Televize a následně ostatní média neustále referovala o tíživé situaci v Chrastavě. Že byl od světa odříznut celý Frýdlant i s výběžkem, o tom média neinformovala.

Nejde o nějaké senzace, že někde hrozí protržení hráze, ale o informace pro příbuzné a známé či majitele nemovitostí z Frýdlantska, kteří se marně pídili, zda se něco podobného jako v Chrastavě neděje i v tomto regionu.

I na oficiálním serveru MěÚ Frýdlant pan starosta ještě v neděli v 15 hodin tvrdil, že je ve městě 2. povodňový stupeň. (Prý nešla elektřina -- o to více by bylo potřebné informování sdělovacími prostředky).

Blesk a spol. by měly o čem psát, například ve Vísce se skutečně protrhla přehrada, postavena v roce 1922 na řece Smědé, posílám foto, ať jste první kdo to vidí.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 12.8. 2010