O dani z plžů a mlžů jako řešení povodní, korupce a zadluženosti...

11. 8. 2010 / Ladislav Žák

Číst si nebo poslouchat kritiku současné vlády, koaliční smlouvy a vládního prohlášení je pro mne skutečně často vyšší dívčí. S politováním konstatuji, že se to týká i materiálu ČMKOS, který je snad až příliš složitý. Podobné je to s názory těch několika málo odborníků, kteří necítí povinnost hájit vládu jenom proto, že má velkou většinu a asi hned nepadne. Zejména koryfejové ekonomických věd až příliš často vidí úlohu své vědy v obhajobě právě nastolené hospodářské politiky a sbírají za to tituly a funkce.

Dovolím si vyzdvihnout hlas, který zazněl z vytopené obce Stružnice, kdy tamní starosta bez jakýchkoliv servítků poznamenal k nové, vládou ještě ani nevyhlášené povodňové dani, něco v tom smyslu, že si myslí, že vláda by se měla zabývat něčím jiným než zaváděním podobných daní, prý hlavně prevencí podobných katastrof, protože to bychom se za chvíli mohli dočkat daně z plžů nebo mlžů, kteří občas na zahrádce všechno sežerou, popř. jiných opakujících se pohrom.

Bez velkých počítačových modelů, analýz a grafů tak tento člověk vystihl bez dalšího to, co tuhle vládu limituje ze všeho nejvíce. Dokonce ještě více než údajný nedostatek prostředků. Je to naprosto chybné uvažování o vztahu procesu a produktu, potažmo obecně příčiny a důsledku a hlavně významu kvality procesů jako takových pro dobré vládnutí.

Za mých mladých let každý malý kluk věděl, že když si chce zapískat na píšťalku, tak musí zvládnout proces její výroby, který není úplně triviální. Dnešní vláda si myslí, že když dostane peníze na píšťalku, tak si nejen zapíská, ale dokonce si bude jaksi automaticky umět píšťalku i vyrobit. Ti osvícenější si myslí, že se udělat píšťalku naučí samotným pískáním, ale ti jsou v menšině. Většina si myslí, že osvícení a dovednosti přijdou už s penězi.

Přitom je všeobecně známé, že kvalita procesu podmiňuje kvalitu produktu a nikoliv naopak. Nejde o to, že tato vláda zaměňuje produkt a proces, ona dokonce favorizuje jako klíč k úspěchu pouhé peníze na produkt. A ten největší omyl spočívá v tom, že zcela pomíjí fakt, že produktem vládní politiky mají být právě procesy, které stabilizují společnost, a nikoliv jakési budoucí zázračné stavy.

Jde o stav veřejných financí, stav korupce, stav.... Jenom poznámku na okraj. To, co vláda prezentuje jako úspory, není ničím jiným než stahováním peněz z oběhu. Každý budeme mít solidárně k dispozici o pár tisíc méně. Někdo si nedá dvě ústřice a někdo si půjde koupit provaz...

Proto jediné, co tato vláda dokázala k povodním vyprodukovat, je více než tisícikorunová pokuta z hlavy pracujícím za neopatrnost. Až nám dáte peníze, občánci, tak budeme něco řešit. Že to neumíme ani nemůžeme umět, je úplně jedno.

Koupíme si to za Vaše peníze, lidičky, a získáme navíc své tučné provize.

Vydávat tuhle pokutu občanům za vládní neschopnost za něco solidárního je prostě chucpe, protože jde o obyčejné kapsářství na veřejnosti v přímém přenosu a to se ještě můžeme těšit na retroaktivitu podobnou útoku na stavební spoření.

Zvláště dobře se bude tato pokuta platit vytopeným. Ostatně ti mohou být podle slov vládních představitelů rádi, že nedostanou ještě větší pokutu nebo rovnou trest vyhnání z obce či zbavení lidských práv za to, že neopustili ve zmatku po údajných, nespecifikovaných a neurčitých, chaotických výzvách své majetky a dovolili si při své záchraně využít služeb státu, který si platí.

Logika přístupu této vlády k řešení problémů, spočívající v presumpci prvotního občanského hříchu, vyplývajícího ze samotné existence občana jako zdroje veškerých společenských potíží, zde nabývá košatosti blízké absurdního dramatu. Vždyť ti mokří hlupáci nemají ani tranzistorák...

Stejně tak pobaví veřejné sdělení krajského ředitele Správy údržby silnic, že sice dostávají stížnosti od obce, že silnice způsobuje zadržování vody, která obec ohrožuje, ale že nemají žádné odborné posudky, které by to dokazovaly.

Chtěl bych vidět posudek zadaný státem, který by určil, že se má stát nebo kraj zbourat kus silnice, která ohrožuje život nebo majetek občana. Silnice je v právu a neexistence odborného posudku má pro naše vyvolené větší váhu, než to, že před silnicí stojí pravidelně voda. Nakonec byla silnice prokopána v kritické situaci a můžeme se těšit na to, koho kvůli tomu vyvolení poženou před soud.

Celé myšlení současné vládní koalice je opřeno o představu jakéhosi budoucího stavu, vyjádřeného souborem statistických dat a několika holými větami.

Toto myšlení vůbec neobsahuje procesy, které mohou k takovému stavu vést, protože by se záhy ukázalo, že takové procesy neexistují a ani je nelze bez absence zdravého rozumu nastolit.

To ovšem vládě nevadí. Ona pokládá společně trojkoaličně vysněný stav za jedině správný a pravdivý, protože je opřen o většinu 118 hlasů.

Je přesvědčena, že je jakýmsi mravním předvojem, ke kterému se musí ostatní připojit nebo zhynout. Patrné je to nejen na fiskálních a protikorupčních opatřeních, ale také mimo jiné na postoji vlády k činům skupiny bratří Mašínů.

I kdyby na pohřbu Milana Paumera plakala celá vláda a všech 118 koaličních poslanců, tak to veřejné mínění moc změnit nemůže.

Smutné je, že tato vláda si myslí, že jde národu jakýmsi morálním příkladem. Pokud by někdo hledal odpověď na otázku, co je to bolševismus, tak je to právě tohle a je úplně jedno, že na nás tentokrát přišel zprava. Bolševické myšlení spočívá i v tom, že vláda se obecně nezabývá citlivými regulativními opatřeními, ale vědoma si vlastní neomylnosti a historického poslání a parlamentní většiny, provádí a plánuje v zásadě jen a jen voluntaristické intervence, kterými opět hodlá víceméně násilně nastolit jakýsi kýžený stav, od kterého půjdou věci jaksi samy, jinak, lépe a radostněji, blíže Washingtonu...

A vyrovnaný rozpočet v roce 2016?!? Kam se hrabe dohnat a předehnat... A k čemu že nám bude vyrovnaný rozpočet, ptám se s prostotou občana. Pro lepší rating?!?

Styl uvažování současné vlády vede zemi do neštěstí, protože sice možná budeme mít dobrý rating, ale budeme chudí jako kostelní myši a dosáhneme stavu, kdy se v celé zemi také raději nepohne ani myš, abychom si to nepokazili.

Výrazná vládní většina vzbudila v mnohých lidech naděje, které už pomalu ztráceli. Většinou jde o lidi, kteří si myslí, že by jim náš stát měl něco dát nebo vrátit.

Tato vláda může svou většinou napáchat ohromné škody, protože bude rozhodovat tak, aby se zalíbila někomu, komu na nás nezáleží úplně stejně, jako této vládě nezáleží na občanech.

Především však tato vláda svou vírou ve vlastní předurčenost být morálním předvojem společnosti boří již teď základy naší doposud velmi křehké demokracie, protože každým svým rozhodnutím dává pocítit, že nastává období diktatury 118 jen proto, aby mohla být demokracie jednou opět nastolena v nové vyšší kvalitě. Jednou... až...

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 11.8. 2010