Dotování fotovoltaiky?

3. 8. 2010 / Jan Hošek

Zcela sdílím názor čtenáře Miloše Martínka (a jistě i mnoha dalších), že výzkum a vývoj (případně i výroba a provozování) alternativních zdrojů energie (nejen fotovoltaiky) by měly být státem podporovány (dotovány). Při současném uspořádání však drtivá většina dotačních peněz nejde na výzkum a vývoj, ale na provozování solárních panelů. Zlatý důl tak vlastní jen "výrobci" sluneční energie, nikoliv výrobci solárních panelů.

Jedná se o nějaký "pseudotržní" paskvil, jehož ideou byla patrně podpora poptávky po solárních panelech, která by následně teoreticky "volnotržně" mohla vést ke zlevnění solárních panelů a tím k jejich masovějšímu rozšíření. Solární panely se v ČR skutečně masově rozšířily, dotace však míří, a na základě dlouhodobých kontraktů i v budoucnosti budou směřovat, převážně k provozovatelům těchto zařízení. Výrobci panelů dočasně profitovali ze zvýšené poptávky, ale obávám se, že při současném uspořádání je jejich motivace k investicím do rozvoje výroby a výzkumu omezená, stejně jako možnosti instalování dalších slunečních elektráren v ČR (neboť současná přenosová soustava větší množství solárních elektráren již není schopna zvládnout).

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 3.8. 2010