My střežit nemůžeme...

30. 6. 2010 / Ladislav Žák

Jak bychom mohli my, občané, kteří podle mne ... jsme špatní, nehodní, korumpujeme se, krademe, lžeme, pijeme, fetujeme, nezdravíme, pliveme na zem, kouříme a smilníme... a to podle Daniela Strože dokonce ...v měřítku, přesahujícím jakoukoliv únosnost..., jak bychom my, propadlí peklu, mohli někoho hlídat nebo dokonce střežit ty, co nás střeží, ve volbách, jak to navrhuje v podtitulku svého příspěvku "Kdo střeží ty, kteří střeží nás?" Daniel Strož ...?!?

My už, mimo jiné, budeme mít volby zakázané, vážený pane Stroži!

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 30.6. 2010