Věci veřejné zrazují své voliče

Koaliční dohoda o referendech je výsměch občanům

29. 6. 2010 / Radek Batelka

Vyjednávací týmy pravděpodobné budoucí vládní trojkoalice dnes dosáhly shody v otázce celostátního referenda. Toto referendum nadále zůstane v podstatě neaplikovatelným institutem, který politici občanům povolí pouze tehdy, pokud jim to bude vyhovovat. Od voleb ještě neuplynul ani celý měsíc a Věci veřejné právě bezprecedentně zradily jeden ze svých hlavní předvolebních slibů a zároveň pilíř jejich slibované strategie politických změn. Na čem že se to vyjednavači ODS, TOP09 a VV tedy shodli? Z webových stránek VV:

K9 odhlasovala kompromisní návrh o obecném referendu

Jedná se o bod, který je velice konfliktní s ODS, ta obecné referendum vždy odmítala. Navržený kompromis spočívá v tom, že i když nebude přijat zákon o obecném referendu, bude umožněna lidová iniciativa i všelidové hlasování podle následujícího modelu: když 250 tisíc obyvatel podepíše petici, vláda bude muset předložit návrh ústavního zákona o vypsání referenda ve znění petice do parlamentu, který rozhodne o tom, zda se referendum bude nebo nebude konat. V parlamentu bude k tomuto bodu volné hlasování, tedy koaliční strany nebudou nuceny hlasovat jednotně.

Tato dohoda znamená, že VV nedokázaly prosadit zákon o obecném referendu do koaliční dohody, ODS a TOP09 je naprosto převálcovaly. Z toho za stávajícího rozložení sil v parlamentu plyne, že zákon o obecném referendu nebude v tomto volebním období přijat. Jedinou možností pro jeho přijetí by bylo právě zavázání ODS a TOP09 k jeho podpoře nyní, v koaliční dohodě. Žádná jiná páka již později nevznikne a jejich poslanci a senátoři budou moci nadále vždy hlasovat pro jeho zamítnutí. Formulace "... i když nebude přijat zákon o obecném referendu, bude umožněna lidová iniciativa i všelidové hlasování ..." je naprosto zavádějící snaha rozmělnit vyjednávací prohru. I každému ve VV musí být totiž již nyní jasné, že žádný zákon o obecném celostátním referendu v tomto volebním období nevznikne.

Z dohody dále vyplývá, že se na nynějším stavu nezmění absolutně nic. Občané budou nadále stádo nesvéprávných individuí bez přístupu k přímému rozhodování. Nebudou mít žádné zákonem garantované právo vyvolat celostátní referendum. Stejně jako do teď, i nadále budou politickou vrchností milostivě připuštěni k referendu jen tehdy, pokud jim to vrchnost pro každý konkrétní případ povolí. A to navíc ústavní většinou. Samozřejmě, že politici pustí občany k rozhodování pouze tehdy, bude-li se to jim samotným hodit. Referendum však má být nástrojem pro řešení situací, kdy dochází k rozporu mezi postojem veřejnosti a postojem volených politiků.

Celý ten dohodnutý proces je naprosto nesmyslný a absurdní. Občané podepíší petici, která nařídí vládě, aby poprosila parlament. Parlament řekne NE, vláda pokrčí rameny a občané se rozejdou. Jedinou změnou oproti dnešku bude, že na petici nebude reagovat petiční výbor sněmovny, ale vláda. Nadále však vše stojí a padá na libovůli poslanců a senátorů. Celostátní referendum vyvolatelné občany v této zemi tedy další 4 roky nebude existovat.

Není překvapivé, že TOP09 a především ODS brání prosazení tohoto bodu do koaliční dohody. Jejich představitelé účast občanů na rozhodování odmítají dlouho a systematicky. VV však na přímé demokracii staví celý svůj mediální obraz, dokonce se nazývají stranou přímé demokracie, jak lze vidět například v titulku zde: www.veciverejne.cz. Podpora přímé volby starostů a hejtmanů, stejně jako podpora zákona o celostátním obecném referendu byly důležité principiální předvolební sliby VV. Ještě v prvních dnech trojkoaličního vyjednávání představitelé VV tvrdili, že nebudou ve vládě za každou cenu, ale pouze v případě koaliční shody na jejich zásadních programových bodech. Že by tedy pro stranu přímé demokracie najednou přestal být zákon o obecném referendu jedním z těch zásadních bodů? Evidentně ano. Jak jsem již zmínil, jedinou možností, jak prosadit zákon o obecném celostátním referendu v tomto volebním období, je prosadit jeho podporu do koaliční dohody. Neprosazení tohoto bodu je rezignací na vznik tohoto zákona, protože po uzavření dohody již nic nepřiměje ODS (ale ani TOP09) k jeho podpoře.

Namísto přiznání, že VV nejsou schopny dosáhnout ohledně institucí přímé demokracie ani elementární shody s ODS a TOP09, upekly vyjednávací týmy kolosální blamáž na voliče. Tato dohoda není kompromisem, ale čistou zradou voličů, neboť výsledek hájí stoprocentně postoje ODS a TOP09, naopak deklarovaný postoj VV není touto dohodou naplněn ani částečně. Jedinou možností férovou k voličům VV je za dané situace neúčast v této vznikající vládě a hledání podpory pro prosazení programových priorit u ostatních stran.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 29.6. 2010