Quis custodiet ipsos custodes...*?!?

28. 6. 2010 / Ladislav Žák

Prohlášení Věcí veřejných o tom, že buď bude jejich předseda ministrem vnitra, nebo se nezúčastní ve vládě, zdůvodněné tím, že ministerstvo vnitra je tím místem, odkud se má vést a garantovat protikorupční politika této vlády, vypovídá o vnímání společenské kultury a právního vědomí Věcmi veřejnými více, než se zdá.

Rozhodně nemůže být na škodu, když v jakékoliv vládě nebudou lidé, kteří si myslí, že nás budou vychovávat k poctivosti pomocí agentů, odposlechů, policejními obušky a klackem vůbec.

Určitě jsme špatní, nehodní, korumpujeme se, krademe, lžeme, pijeme, fetujeme, nezdravíme, pliveme na zem, kouříme a smilníme, ale jestli něco nepotřebujeme, tak je to Výbor pro veřejné blaho podle Věcí veřejných. Určitě by došlo i na další selekce na ty správné a špatné, zdravé a nemocné, posléze na našince a cizince. Vše by rychle směřovalo k ideálnímu občanu autoagentovi, který by alespoň jednou denně udal mimo jiné i sám sebe.

Rovněž snaha po paralyzaci Armády ČR dává touze Véčkařů po ministerstvu vnitra zajímavou příchuť.

Ministerstvo vnitra je jedním z posledních míst, odkud by se měla garantovat protikorupční politika státu. „Vnitrácké“ metody a politiky by měly přijít ke cti, až když ostatní politiky selžou. Nemohu se ubránit tomu, že problematika korupce více náleží resortu kultury, školství a osvěty vůbec, že jejím řešením je prevence a nikoliv represe. Je to otázka primárně morální a nikoliv kriminální.

Myslím si, že to ani nemuselo trvat měsíc, aby bylo konečně jasno, o co Véčkařům jde. Chtějí nás hlídat a určovat, co je a není správné. Ale vlastně chtějí jen šmírovat a mít moc a tvrdit, že jen oni udělají pořádek. Tvrdí, že to(nás) vyčistí. Není to v dějinách středoevropského prostoru zdaleka první politická strana, která přichází s tímto pojetím nastolení pořádku a čistoty. Je dobře, že to řekli, protože teď bude mít odpovědnost pana Nečase za sestavení nové vlády úplně nový rozměr...

* Kdo střeží ty, kteří střeží nás? - lat. Juvenalis, Satira 6.346--348

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 28.6. 2010