Ekonomie: Pseudověda

29. 6. 2010

Téměř každý požaduje, aby se vlády více snažily oživit churavějící ekonomiky. Nikdo si nepřeje druhé kolo recese. Nejde jen o to, že lidé nemají práci. Dlouhodobá nezaměstnanost může poškodit dovednosti, což vede k sestupné sociální mobilitě nebo trvalé nezaměstnanosti. Ale co více mohou vlády udělat? To není jasné.

Možná, že jsme dosáhli hranic ekonomie. Jak poznamenal Keynes, politici jsou rukojmími myšlenek ekonomů - živých i mrtvých - a ekonomové se stále neshodují na tom, co dělat. Je pravda, že prvotní reakce na krizi (prudké snižování úrokových sazeb, sanace bank, stimulační výdaje) zřejmě odvrátila depresi. Krize však také rozvrátila logiku všech hlavních teorií: keynesiánství, monetarismu i teorie "racionálních očekávání." Ekonomie se stala pseudovědou, jejíž intelektuální chaos tvoří rámec pro spory dnešních politiků vedené doma i v zahraničí.

Vzdálenost mezi teorií a realitou se zdá hrozivá. Reakcí na počátek krize bylo zasypat problém penězi - snížit úrokové sazby a zvětšit rozpočtové schodky. Ale úrokové sazby jsou již nyní nízké a schodky vysoké - co se tedy stane, pokud přijde další krize?

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 29.6. 2010