Musíme si pomáhat

30. 6. 2010 / František Řezáč

V krásném pošumavském městě Klatovy se tuto sobotu a neděli konal již devátý Šumavský seminář/ Böhmerwaldseminar, pořádaný Spolkem Adalberta Stiftera , tentokrát na téma okupace a protektorátu Čechy a Morava. Na padesát posluchačů, z nichž asi čtvrtinu tvořili občané ČR vyslechlo po přivítání panem Wolfgangem Schwarzem v sobotu odpoledne přednášku historiků Petra Koury Odboj v Protektorátě Čechy a Morava a René Küppera Kolaborace v protektorátě. Po diskusi a přestávce následoval referát historika Volkera Mohna Nacionálně socialistická kulturní politika v protektorátě a sobotní program ukončilo humorné povídání historizujícího sociologa Lukáše Novotného o legraci a vtipech v černých časech okupace. Jaký div, že se pak od stolů při večeři ozývalo: a znáte tuhle - sešel se Hácha s Hitlerem...

Sobotní program semináře ukončilo promítání českého filmu Musíme si pomáhat. Tento film režiséra Hřebejka je zřejmě v německém prostředí málo známý, o čemž svědčily dotazy při zahájení nedělního programu, zdali se dá sehnat DVD v předvedené německé verzi.

Program semináře pokračoval přednáškou Kateřiny Kovačkové o odrazu útěku a vyhnání v soudobé německé literatuře z pera autorů pocházejících z Čech a Moravy na příkladech spisovatelů Johannese Urzidila, Otfrieda Preusslera a Gerolda Tietze.

Na závěr semináře seznámili manželé Miroslav a Sarah Schneiderovi posluchače se svou prací na přeshraničním projektu Sudetoněmeckého muzea v Mnichově, který dokumentuje dialog mezi Němci a Čechy na příkladech setkávání obyčejných lidí, dnešních obyvatel a těch, kteří museli za své vlasti odejít. Nedůvěra a strach doprovázející návraty bývalých krajanů do míst, kde kdysi žili a měli své domy, jsou někdy nepřekonatelné. Ale existují i dojemné příběhy lidí, kteří se dokázali domluvit a stali se z nich přátelé. Často při těchto setkáváních hrají zprostředkující roli mladí z druhé i třetí generace, kteří se vyptávají rodičů a prarodičů na obou stranách, jaké to vlastně tenkrát bylo...

Musíme si pomáhat. Musíme spolu mluvit a snažit se pochopit jeden druhého. Nemůžeme se spoléhat na politiky. Ti mohou pomoci jen tím, že nám nebudou překážet.

Takové je poselství klatovského Šumavského semináře do příštího roku, kdy se bude konat jubilejně podesáté.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 30.6. 2010