Automobil v ježnickém lese

26. 6. 2010 / Boris Cvek

Obracím se tímto mailem na Policii ČR a starostku města Krnov (kopii přeposílám i médiím). Dnes, v sobotu 26.6. po 19:00 hodině jsem se procházel v ježnickém lese a narazil jsem na automobil, který vjel do lesa díky otevřené závoře (závory jsou prý otevřené kvůli vytěžení popadaných stromů po květnových deštích, o večerech však v lese nikdo nepracuje, tak nechápu důvod).

V příloze posílám dvě fotografie automobilu, z nichž na jedné je možno přečíst SPZ: jedná se o auto značky audi s SPZ 3T4 0371 (nebo 3T4 8371). V autě seděli dva muži vagabundského vzezření s nahlas puštěnou hudbou. Vzhledem k tomu, že do lesa platí zákaz vjezdu a že došlo k porušení i dalších zákonů:

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích: v paragrafu 53 zakazuje vjezd a stání motorových vozidel v lesních porostech i na účelových lesních komunikacích, dále ve stejném paragrafu zakazuje rušit v lese klid a ticho nadměrným hlukem.

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti v paragrafu 9 zakazuje plašit zvěř, rušit ji při hnízdění a kladení mláďat, a to i hlukem a pojezdem motorovými vozidly.

Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon upravuje v § 257 poškozování cizí věci a v § 258 zneužívání vlastnictví.

dávám podnět Policii České Republiky, aby zasáhla.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 25.6. 2010