Vedení Glasgow University ustoupilo odborům a nebude propouštět učitele

24. 6. 2010 / Jan Čulík

"Aktivní kampaň na všech frontách dokazuje, že členové našeho odborového svazu nepřipustí útoky na pracovní příležitosti a podpoří kolegy, kdykoliv jsou ohroženi."

Poté, co univerzitní učitelé hlasovali v minulých dnech drtivou většinou pro stávku proti rozhodnutí managementu univerzity propustit univerzitní učitele pracující na fakultě biologických věd a na fakultě pedagogiky, rozhodla ve středu správní rada University of Glasgow, že odborovému svazu, hrozícímu stávkou, vedení univerzity stoprocentně ustoupí.

Správní rada univerzity tedy ve středu oficiálně zrušila výbory pro propouštění zaměstnanců na fakultě biologických věd a na fakultě pedagogiky a ve věci ohrožené výzkumné jednotky GUARD na katedře archeologie souhlasila, že zahájí půlroční konzultační období za pomoci finančních, právních a podnikatelských expertů ve snaze najít alternativní model financování této jednotky, bez propouštění jejích zaměstnanců.

"Náš spor s univerzitou dospěl do úspěšného výsledku a rušíme stávku," píše ve čtvrtek ráno glasgowský výbor odborového svazu univerzitních učitelů UCU a dodává: "Aktivní kampaň na všech frontách dokazuje, že členové našeho odborového svazu nepřipustí útoky na pracovní příležitosti a podpoří kolegy, kdykoliv jsou ohroženi. Správní rada univerzity vzala vážně v úvahu názory univerzitní komunity a my nyní apelujeme na management univerzity, aby plně spolupracoval s univerzitními odbory, abychom se v budoucnosti vyhnuli těmto zbytečným a agresivním útokům na pracovní příležitosti."

"Toto je pro nás skutečný úspěch. Naše práce ovšem tímto nekončí. Čelíme dosud neznámým škrtům v univerzitním sektoru a musíme dál pracovat jako odborový svaz na obranu pracovních příležitostí i školství," dodává univerzitní odborový svaz UCU.

Těsně po zveřejnění tohoto prohlášení odborového svazu univerzitních učitelů UCU, rozeslal zaměstnancům univerzity pokrytecký email rektor školy Anton Muscatelli. Argumentoval v něm, že nucené propouštění bylo zrušeno, "protože výbory pro strukturní změny zjistily, že lze problém vyřešit dobrovolným odchodem několika zaměstnanců do předčasného důchodu", kromě toho vedení univerzity "nalezlo další finanční zdroje". (Zajímavé, že "strukturní výbory univerzity" k takovémuto řešení nedospěly, než členové odborového svazu pohrozili stávkou.) Rektor ve svém prohlášení dodal, že "nikdo na univerzitě nechce prosazovat násilné propouštění". Varoval, že v budoucnosti bude škola čelit finančním škrtům, a "proto se musíme sjednotit". "Jen prostřednictvím vzájemné komunikace a konzultací budeme schopni čelit těmto výzvám."

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 24.6. 2010