SVĚT SE ZBLÁZNIL

Volební bečka piva prvovoličům, zákon a etika podnikání

18. 5. 2010 / Štěpán Kotrba

Opravdu dospějeme až k mezigenerační občanské válce, ve které ožralá a ničeho se neštítící mládež bude jak kdysi nacističtí ordneři terorizovat všechny okolo sebe?

Když Britské listy před časem kritizovaly majitele pivovaru Bernard Stanislava Bernarda z politického turismu, pivního lobbismu a vyjadřovaly se velmi nelichotivě o jeho veřejných aktivitách ve prospěch pravicových politických stran, propagaci alkoholu pro řidiče či mladistvé, čelily žalobě na ochranu osobnosti, kterou pivovarník prohrál. Pivním lobbistou i politickým turistou je, naposled kandidoval neúspěšně jako "nezávislý" do Senátu za ODS.

Nyní "vysokou etiku" svého pivního podnikání býalý člen správní rady o.p.s. Transparency International ČR Bernard opět propojil formou reklamy a public relations s předvolebním bojem... ...a opět neeticky. Dokonce v rozporu s několika zákony. "Pokud alespoň 85 procent plnoletých studentů v jedné třídě podepíše čestné prohlášení, že půjde volit, a papír jim potvrdí škola, dostane třída od mého pivovaru bečku piva zdarma," říká Bernard v propagačním článku Ondřeje Šťastného na serveru iDnes.

Jinými slovy: podle tohoto veřejného příslibu může to být třída, ve které jsou jen čtyři plnoletí studenti a všichni (sto procent "plnoletých studentů v jedné třídě") podepíší že půjdou k volbám. Zbývajících třicet pět žáků je neplnoletých, a přitom dostane CELÁ "třída od mého pivovaru bečku piva zdarma". Konec citátu dle iDnes... Bečka má 50 litrů. To je víc než litr piva na osobu (v případě že budou pít i nezletilí. Kdyby pili jen ti "čtyři" zletilí, tak je to více než dvacet půllitrů. Na stránkách pivovaru Bernard je soutěž popsána ještě nezřetelněji: "Studenti, pojďte volit a vyhrajte 250 sudů a tisíc beden piva". Malým, takřka nezřetelným písmem pak je nahoře na stránce napsáno: "Pokud Vám je více než 18 let, pokračujte. V opačném případě stránky prosím opusťte." Server "pojďtevolit.cz" ovšem podobné upozornění před vstupem na stránky neobsahuje. Dokonce pro studenty středních škol a odborných učilišť nabízí "250 sudů nepasterizovaného piva BERNARD". Podmínky? Věk osmnáct let a výše mezi nimi není:

  • Dohodněte se spolužáky ze své třídy, že půjdete volit!
  • Pokud se Vás ve třídě domluví alespoň 85 % z celkového počtu žáků, vytiskněte si a vyplňte čestné prohlášení, že půjdete volit.
  • Kompletně vyplněné čestné prohlášení vložte do obálky, kterou označte heslem VOLBY 2010 - SŠ, a odešlete na adresu: Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, a to nejpozději do 25.5.2010.
  • A nezapomeňte jít volit!!! :-)

zdroj ZDE

Tolik veřejný příslib "eticky" podnikajícího podnikatele. Dle právního rozboru redakce není termín "jít volit" (cesta do volební místnosti) totéž, co termín "moci volit" (volební právo) nebo "volit" (faktické naplnění práva). To za prvé. Za druhé nikde není napsáno, kdy mají dotyční "jít volit". To může být i o příštích volbách... Za třetí - propagace konzumace alkoholického nápoje je zaměřena na třídy středních škol, kde ne všichni musí být plnoletí. Neetičnost reklamy na alkohol zaměřené sekundárně i na mladistvé je nabíledni. Teprve na čestném prohlášení, které mají studenti vyplnit a odeslat, je právně správná formulace, že jde o parlamentní volby 2010, a formulace "Dále prohlašujeme, že jsme občané ČR s volebním právem." Problém je, že Bernard se dopouští zde neoprávněného nakládání s citlivými osobními údaji, neboť po každém chce jméno, příjmení, adresu, email, telefon, název střední nebo vysoké školy, ročník a vlastnoruční podpis. V případě střední školy chce jméno a podpis učitele a razítko školy. Aniž je zde jediné slovo o tom, jak s těmito údaji naloží a zda má povolení k jejich sběru.

Zákon o regulaci reklamy říká v § 2 odst. (1) říká, že se zakazuje reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy. Konzumace nadměrného množství alkoholických nápojů je v rozporu s právními předpisy a lze ji kvalifikovat jako opilství. Odst.(3) téhož paragrafu pak říká , že "reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy" a "ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost". Odměňovat studenty za splnění občanského práva podáváním alkoholu je propagace která je v rozporu s dobrými mravy. V odst. (4) pak zákon ukládá, že "reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví". Konzumace alkoholu poškozuje zdraví, zejména mladých lidí.

§ 4 zákona, regulující reklamu na alkoholické nápoje, tvrdí, že reklama na alkoholické nápoje nesmí dle písm. a) "nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů" a v písm. b) "být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují".

Dle téhož zákona za obsah reklamy odpovídá v plném rozsahu její zpracovatel, byla-li zpracována pro jeho vlastní potřebu. Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo fyzické osoby (v tomto případě zjevně pivovar Bernard), odpovídají za její soulad se zákonem zpracovatel a zadavatel společně a nerozdílně. Zadavatlem je jednoznačně a nezpochybitelně a.s. Rodinný pivovar BERNARD, zpracovatelem StaMPi, spol. s r.o.

Institucí, posuzující reklamu je dle zákona Krajský živnostenský úřad místně příslušný dle sídla zadavatele.

zákon o regulaci reklamy 40/1995 Sb. ZDE

Alkoholickými nápoji jsou lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu. (§1 odst. 2 zákona č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, po změně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ). Tento zákon také ukládá povinnost ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi , kterou spatřuje dle §3 ve výchově.

Výchova k ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření se uskutečňuje zejména:

  1. a) objasňováním škodlivosti nadměrného nebo jinak škodlivého požívání alkoholických nápojů, užívání jiných návykových látek a kouření,
  2. b) vzděláváním a působením na děti a mládež ve školách a školských zařízeních zaměřeném na škodlivost požívání alkoholických nápojů, užívání jiných návykových látek a kouření,
  3. c) vysvětlováním zásad zdravého způsobu života a vedením ke zdraví prospěšnému využívání volného času dětí, mládeže a dospělých,

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ZDE

"Bečka piva je dobrý nápad, za tu budou naši plnoletí studenti rádi," říká například ředitelka pražského gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského Jitka Kendíková. "Pokud jde o politiku, jsou studenti trochu apatičtí a tohle by mohlo pomoci," dodává na serveru iDnes. Britským listům ředitelka gymnázia v truhlářské svůj neuvěřitelný - výrok pro iDnes autorizovala - potvrdila, že ho takto řekla. Otřesné je, že takto reaguje ředitelka vzdělávacího zařízení, v jehož náplni není jen svěřené nezletilce pouze vzdělávat (přinášet jim informace), ale i vychovávat (spolutvořit jejich názorový a hodnotový rámec).

iDnes, Ondřej Šťastný: Pivovarník Bernard rozdá pivo studentům. Za slib, že půjdou volit ZDE

Co je třeba říci na závěr? Rozdávání chlastu sotva zletilým za spoluúčasti jejich pedagogů je to nejhorší, co mohou občanští demokraté a jejich političtí lobbisté dělat pro rozvoj konzervativního myšlení. ODS a její aktivisté se nezastaví před ničím. Pivovarník Bernard se pořád domnívá, že na něj je každý zákon krátký a může si dovolit ve jménu propagace konzumace jeho piva cokoliv. Ideje stranou, morálka stranou zákon stranou. To, že stejně laxní vůči hodnotám společnosti je i ředitelka "prestižního" pražského gymnázia, ukazuje na hodnotovou krizi, kterou prochází české školství. Podávat trestní oznámení? Nesmysl. Společnost, jejíž nejvyšší státní zástupkyní je zastánkyně a ochraňovatelka zločinců v policii Renata Vesecká, nebude nejspíše zajímat ani propagace alkoholu nezákonným způsobem. Stejně tak skeptický jsem i v případě stížností na Krajský živnostenský úřad, kam už si na Bernarda stěžovalo více lidí pro stejné prohřešky. Marně. S místním podnikatelem sympatizující, zastrašená či zkorumpovaná lokální nebo mainstreamová média? K smíchu. Ondřej Šťastný ze serveru iDnes se také nezamyslel nad etičností takovéto předvolební agitace na středních školách... Kdo tedy řekne Bernardovi a jemu podobným agitátorům pravice DOST? Vrána k vráně sedá a navzájem si oči nevyklovou...

Opravdu dospějeme až k mezigenerační občanské válce, ve které ožralá a ničeho se neštítící mládež bude jak kdysi nacističtí ordneři terorizovat všechny okolo sebe?

22. 09. 2006 Milan Berka: Transparency International: pod povrchem špína ZDE

15. 10. 2008 Štěpán Kotrba: Kandidát na senátora za ODS Bernard: Když mě nezvolí, budu se bavit něčím jiným ZDE
25. 09. 2008 Štěpán Kotrba: Kauza Bernard: Napsali jsme, že je politický turista, soud pravdivost tohoto názoru nepopřel ZDE
22. 10. 2008 Jan Čulík: Redaktoři Pelhřimovského deníku neinformují své čtenáře o kontroverzních skutečnostech týkajících se místního kandidáta do senátu ZDE

05. 08. 2009 Štěpán Kotrba: Renato Vesecká, chcete důkaz, že jste justiční mafiánka? Tady ho máte! ZDE

30. 8. 2006, Britské listy, Metro, Štěpán Kotrba: Státní zástupkyně ví o podvodných machinacích policistů v kauze Srba, ale mlčí ZDE
17. 8. 2006, Štěpán Kotrba: Past na mediální krysy - případ údajné korupce Srby na ministerstvu zahraničí byl vykonstruován fízly ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 18.5. 2010