"Zase, ty trumbero"

21. 10. 2009 / Jan Čulík

tady vlníš rusákům?Dej s tím už pokoj,bulíku.Čiší z tebe jasná závislost na příjměch od ruskejch tajnejch služeb,které tady u nás hledají takové mouly jako seš ty,k propagandě cokoliv rusáckýho,jenom aby se u nás natrvalo usadili a měli kontrolu nad důležitými infrastruktůrami.Takovým jako seš ty se říká kolaboprant a vlastizrádce.Pomáháš,proti zájmům naší země k tomu,aby jsme se brzy stali další Osetií nebo Abcházií.Jsi přesvědčen,že jednáš správně?Potom jsi ve velmi vážném patologickém stavu, píše čtenář, který se označil jménem Bohumil Čech.

Pozn. JČ: Reakce pana "Bohumila Čecha" je nesmírně varovná a znepokojující, stejnou měrou jako dnešní pobaltský a východoevropský antisemitismus a antikomunismus. Proč? Ukazuje se stále více, že podmínkou přijetí do civilizovaného mezinárodního společenství je schopnost zhodnotit situaci země bez traumat a minulých předsudků, a předvídavě analyzovat a definovat budoucí politiku vlastního státu, bez potřeby lézt nějakému spojenci kamsi. Bohužel se ukazuje, že i česká politika za posledních 100 let byla vždycky obětí skutečnosti, že se vždycky znovu a znovu bojovalo v minulých bitvách. Namísto toho, aby si rozumně a předvídavě čeští politikové určili vlastní zahraniční politiku, kopali do mrtvoly předchozího režimu a traumatům, vzniklým v období minulého útlaku podřídili - v nové době - ve své zahraniční politice všechno. Od vzniku nezávislého Československa r. 1918 až do současnosti byla československá a pak česká politika založena na principu rektálního alpinismu vůči mocnému západnímu či východnímu spojenci. Čeští politikové byli skoro vždycky papežštější než papež a dříve nebo později se stali pro supervelmoc, jíž lezli kamsi, obtíží.

Problémem je, že se v českém prostředí - bohužel podobně jako v dalších východoevropských zemích; tím je jim Česko podobné daleko víc, než je nám příjemné - nehodnotí fakta a skutečnosti podle toho, čím opravdu jsou. Fakta a skutečnosti nabývají v důsledku minulých traumatů vedlejších, falešných významů (například Bushův americký radar pro Brdy se stal falešně symbolem příslušnosti k západní civilizaci).

Je to jasně vidět i na příspěvku čtenáře, označujícího se jako Bohumil Čech. Jak pravidelní čtenáři BL dobře vědí, Karel Dolejší v žádném případě ve svých komentářích nepodporuje ruské zájmy. Naopak systematicky prosazuje to, o čem zde píšu i já: potřebu střízlivého zhodnocení české situace a vytvoření samostatné a rozumné zahraniční politiky. Pokud to čtenář chybně na základě svých předsudků interpretuje jako proruský postoj (pomíjím neuvěřitelně nezdvořilý způsob, jímž píše), a pokud zastává takový postoj v ČR větší počet občanů, je země z hlediska své budoucnosti opravdu ve vážné krizi.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 21.10. 2009