Jak zajistit, aby byli mocní i nadále pod kontrolou médií

20. 10. 2009

Novinářská práce, jejímž cílem je pohnat k odpovědnosti mocné a vlivné osoby byla dosud životně důležitou součástí amerického demokratického života, zejména v těch případech, kdy deníky vydělávaly dostatečné množství peněz a kdy jejich majitelé byli dostatečně společensky uvědomělí, aby financovali velký počet novinářů. Tento druh novinářské práce je nyní ohrožen, stejně jako ekonomická základna tisku, založená na výdělcích z reklamy píší Leonard Downie a Michael Schudson v deníku Guardian v článku, který původně vyšel v americkém deníku Washington Post.

Americká společnost musí nyní přijmout kolektivní odpovědnost za aktivní podporu novinářské práce - obdobně, jak to společnost dělá, za daleko větší peníze, v oblasti veřejného školství, zdravotnictví, vědeckého pokroku a záchrany kulturních památek, kombinací filantropie, dotací a vládní politiky. Je nesmírně důležité zachovat nezávislost, originalitu a důvěryhodnost novinářské práce, bez ohledu na to, zda přináší profit, a bez ohledu na médium, v němž je zveřejňována.

Denní tisk bude mít od nynějška podstatně menší počet novinářů a bude hrát podstatně menší roli ve společnosti. Zároveň však vznikly na internetu nové metody novinářské práce, které umožňují rekonstrukci amerického žurnalismu.

Novináři, kteří odešli z denního tisku, založili v mnoha městech místní internetové zpravodajské servery. Jiní novináři založili nevýdělečné místní investigativní projekty a komunitní zpravodajství na blízkých univerzitách. Vznikají také celostátní nevýdělečné investigativní organizace. Jiní novináři spolupracují s místními komunitami na vytváření zpravodajských blogů pro místní čtvrtě. Denní tisk samotný spolupracuje s dalšími novinářskými organizacemi, včetně bloggerů, a tím doplňuje práci svého stále menšího počtu reportérů.

Tento vznikající novinářský ekosystém, v němž je shromažďování a distribuce zpravodajství daleko roztříštěnější než dosud, má obrovský potenciál. Ale dosud je tento ekosystém velmi nepevný. Novinářská práce, která dokáže pohnat mocné k odpovědnosti, vyžaduje velké finanční zdroje, silné profesionální vedení a spolehlivou finanční podporu. V současnosti se už nedá očekávat, že trh takové zázemí dennímu tisku poskytne.

Komunity by neměly dál spoléhat na rozkládající se denní tisk a měly by si vytvořit širokou škálu nejrůznějších zpravodajských zdrojů. Její součástí musí být komerční i neziskové zpravodajské instituce, které spolu budou soutěžit i spolupracovat. Tradiční novinářské formy musejí být přizpůsobeny multimédiím a interaktivním schopnostem digitální komunikace. Ve zprávě, která vznikla na novinářské škole na Columbia University, The Reconstruction of American Journalism (Rekonstrukce americké novinářské práce) navrhujeme celou řadu veřejných způsobů podpory tohoto zpravodajství.

  • Daňové úřady a parlament by měly vyjasnit daňové předpisy a měly by explicitně umožnit novým či už existujícím místním novinářským institucím, aby fungovaly jako neziskové organizace a směly přijímat finanční dary, odečitatelné od daní, stejně jako příjem z reklamy a další příjem.
  • Filantropové a nadace musejí podstatnou měrou zvýšit podporu místní novinářské práce - na komerční i nekomerční úrovni - do takové míry, do jaké podporují kulturu a vzdělávací instituce
  • Rozhlas i televize veřejné služby by měly být podstatnou měrou reorientovány, aby každé místní komunitě poskytovaly podstatné místní zpravodajství.
  • Univerzity by se měly stát institucionálními zdroji zpravodajství, které dokáže pohnat mocné k odpovědnosti. Mělo by se využívat vedení známých novinářskych škol, jejichž učitelé i studentští novináři píší pro místní zpravodajské servery a investigativní servery.
  • Rada pro elektronická média by měla vytvořit celostátní fond pro místní zpravodajské servery. Finance pro něj by se získávaly z daní uvalených na uživatele telefonních společností, na držitele vysílacích licencí a na poskytovatele internetových služeb. Nezávislé státní rady pro místní zpravodajství by měly pořádat soutěže, v jejichž rámci by se udělovaly granty místním zpravodajských institucím za inovativní novinářskou práci.
  • Vlády, neziskové organizace i novináři musejí zvýšit přístupnost a užitečnoste veřejných informací, které shromažďují vládní úřady. Je nutno je s využíváním digitálních nástrojů analyzovat a využívat pro novinářskou práci.
Jsou to rozumné a realizovatelné cíle. Vyžadují jen rozhodnost při novinářské práci, při filantropii, v oblasti terciárního vzdělávání, ve vládních strukturách i v celé společnosti, aby byla pro budoucnost zajištěna kvalitní novinářská práce.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 20.10. 2009