Proč se mi velmi líbí televize Al Jazeera

19. 10. 2009

Dokázala by americká televize Fox News informovat o světových událostech tak, jak to dělá Al Jazeera, ale z jiné, z americké nacionalistické perspektivy? Nikoliv, protože to, co činí Fox TV tak nesmírně provinční, je právě její absolutní nezájem o cokoliv, co se děje mimo Spojené státy, pokud se to přímo a zjevně netýká ohrožení americké moci. K čemu jsou televizi Fox News vzbouřenci od řeky Nigeru nebo indičtí zemědělci, vyhánění ze svých pozemků? A tak nám zbývá jen plíživá despocie televize Al Jazeera, a plíživá despocie to je, protože na světě dnes neexistuje žádná jiná seriozní zpravodajská televizní stanice.

Anglická verze katarské zpravodajské televizní stanice Al Jazeera je praktickým důkazem, že není pravda, že zahraniční zpravodajství je na prahu své smrti. Kdyby bylo vysílání Al Jazeery volně k dispozici ve Spojených státech, kdyby bylo všude v nabídce kabelových televizí, bylo by velmi úspěšné, píše v měsíčníku The Atlantic Robert Kaplan z Centra pro novou americkou bezpečnost ve Washingtonu. Protože přesně to, co vysílá Al Jazeera, si přejí mezinárodně orientované americké elity: vizuálně atraktivní, hloubkovou analýzu z desítek zemí světa.

Během pouhých několika dní letos v květnu, kdy jsem televizi Al Jazeera sledoval, dostalo se mi pronikavých portrétů eritrejského a etiopského angažmá v somálské válce, boje vzbouřenců od řeky Niger proti nigerijské vládě na na ropu bohatém jihu země, povodní v Bangladéši, ekonomických problémů v Jihoafrické republice, nebezpečí rozšiřování pouště v severním Súdánu, ekologické devastace u Aralského moře, sikhského násilí v Indii po útoku na kostel v Rakousku, zahraničních islámských bojovníků na jižních Filipínách, mikrofinancování programů v Keni, zfalšovaných voleb v Jižní Osetii, demonstrací na podporu lidských práv v Guatemale a mnoho dalšího.

Al Jazeera se věnovala volebním kampaním v Libanonu a v Íránu daleko podrobněji než kdokoliv jiný, stejně jako válce v Somálsku a pákistánské ofenzívě v údolí Swat. Odvysílala také nestranný hodinový dokumentární film o rodině křesťanských politiků a válečných magnátů v Libanonu a půlhodinovou investigaci o vyhánění chudých z nových hospodářských zón v Indii.

Skutečnost, že Doha, hlavní město Kataru, není hlavním městem žádné supervelmoci, dává televizi Al Jazeera svobodu věnovat se rovnou měrou všem zemím světa. Nemusí se soustřeďovat jen na klíčové body imperiálního zájmu supervelmocí. A Al Jazeera má vynikající schopnosti dostat do vysílání lidi, kteří mají co říct. Al Jazeera neustále přináší exkluzivní informace. Al Jazeera vám také neustále otvírá mysl. Strávil jsem poslední dva roky přinášením informací z oblasti Indického oceánu, zabýval jsem se tam především muslimskými a místními nevládními organizacemi: sledovat Al Jazeeru je ekvivalentem podílení se přesně na těch rozhovorech, jaké jsem vedl s tamějšími lidmi. Jedním z mnoha problémů, které mám s americkou televizi Fox News je to, že i její nejanalytičtější komentátor Charles Krauthammer se snaží nad lidmi, s nimiž diskutuje, ideologicky zvítězit, a mluví jen s lidmi, kteří sdílejí jeho vlastní názor. Když se díváte na Fox Television, napadá vás, jestli mnozí její komentátoři vůbec v životě promluvili s nějakým muslimem.

Samozřejmě, Al Jazeera má své vlastní předsudky. Při informování o izraelsko-palestinském konfliktu je například jasně na palestinské straně.

Televize Al Jazeera vám předkládá názor rozvojového světa, přesněji řečeno, názor vznikající buržoazie v rozvojovém světě, která je svým přesvědčením propalestinská a je hluboce nepřátelská vůči americké vojenské moci. Úspěch toho, jak Barack Obama mění obraz světa v zahraničí, je měřitelný pozitivním postojem, který vůči němu zaujala televize Al Jazeera.

Podstatou postoje televize Al Jazeera je pacifistický, módní internacionalismus. V mnoha jejích reportážích je v podtextu signál, že by se skoro vždycky mělo přistupovat na kompromisy. Podle Al Jazeery jsou politicky slabí jedinci už tím, že jsou slabí, automaticky v právu. Historie lidského utrpení pro Al Jazeeru začíná a končí s Palestinci pod izraelskou okupací a s Iráčany pod americkou okupací.

Avšak Al Jazeeře lze její zaujatost odpustit, zatímco televizím BBC a CNN nikoliv. V případě Al Jazeery není totiž její vysílání ani tak zaujaté, spíše poctivě reprezentuje centristický pohled třetího světa na skutečnost. Sedíte-li v Doze, v Bombaji či v Nairobi, svět bude z vašeho hlediska vypadat dramaticky jinak, než pokud budete sedět v Londýně či ve Washingtonu. Ve srovnání s postojem Al Jazeery jste při sledování BBC a CNN si jasně vědomi, že tyto televize neinformují o světě tak, jak ho naleznou, ale zaujímají jasně zaujatý postoj - levicově-liberální internacionalistický postoj - v poctivé a hluboké debatě o zahraniční politice.

BBC a CNN se názorově od Al Jazeery skoro vůbec neodlišují, jenže jejich obdobný filozofický názor je prezentován slaběji a nudněji, než jak to dělá Al Jazeera. A proti tomu existuje americká televize Fox News, se svým šovinistickým, primitivním nacionalismem z předchozí, černobílé éry. Dokázala by televize Fox News informovat o světových událostech tak, jak to dělá Al Jazeera, ale z jiné, z americké nacionalistické perspektivy? Nikoliv, protože to, co činí Fox TV tak nesmírně provinční, je právě její absolutní nezájem o cokoliv, co se děje mimo Spojené státy, pokud se to přímo a zjevně netýká ohrožení americké moci. K čemu jsou televizi Fox News vzbouřenci od řeky Nigeru nebo indičtí zemědělci, vyhánění ze svých pozemků? A tak nám zbývá jen plížívá despocie televize Al Jazeera, a plíživá despocie to je, protože na světě dnes neexistuje žádná jiná seriozní zpravodajská televizní stanice.

Považuju morální postoj televize Al Jazeera za znepokojující. Protože se staví za slabé a utlačované tohoto světa, zastává názor, že je sama v právu, bez ohledu na složitost otázek, jimiž se zabývá. Ale budu i nadále Al Jazeeru sledovat, protože mi ve srování s ostatními zpravodajskými televizemi připadá tak napínavá. A jestliže se tím posune mé politické přesvědčení víc doleva, bude to jen další důkaz toho, jak plíživý má ta televize vliv.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 19.10. 2009