POZNÁMKA NA OKRAJ:

Emancipace mladých mužů, neboli O růstu strachu politiků před přesilou dnešních dívek

19. 10. 2009 / Uwe Ladwig

Emancipace žen už není nejnovějším tématem německých politiků. Když v koaličních rozhovorech německých křesťanských a liberálních politiků jde o rovnoprávnost, už se tak jako kdysi nemluví jen o nedoceňování žen, ale také o nutnosti specifické podpory 'chlapců a mladých mužů'. O této zajímavé změně něco v téhle poznámce...

Mohlo by se zdát více než divné, že se mluví o nutné podpoře 'chlapců a mladých mužů' v době, v níž boj za zrovnoprávnění žen v každodenním pracovním životě asi ještě dlouho nepřinese požadované výsledky. Je tomu ale tak, že v Německu se o maturitu pokusí 47% dívek, ale jen 41% chlapců -- a dvě třetiny těch, kteří končí základní školu bez úspěšné závěrečné zkoušky, jsou chlapci. Většinu úspěšných studentů pak tvoří mladé ženy, zatímco mezi těmi, kdo ukončí univerzitní studium bez titulu, převládají muži. Ve školkách a školách prý už hoši často nenajdou jediného muže, s nímž by mohli mluvit. Země ovšem silné ženy potřebuje, je však opravdu problémem, jak motivovat více mužů k zájmu o sociální profese a práci v této oblasti. Že by vám to už bylo známo také z každodenního života v ČR?

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 19.10. 2009