Nová vláda bude emancipovat muže

20. 10. 2009

KD│ Podpora žen je již dlouho etablována, ale studie ukazují, že chlapci jsou již ve školách znevýhodňováni a mnoho mladých mužů může svůj kariérní závod prohrát. FDP a CDU/CSU proto nyní prosazují "samostatnou politiku podpory chlapců a mladých mužů", napsali Annett Meiritz a Sebastian Fischer pro Spiegel Online.

Muži jsou vítězové. Vyjednávají tvrději, postupují rychleji a více vydělávají. Proto se spolková politika zaměřuje takřka výhradně na ženy: Ženy v dozorčí radě, při rozpadu manželství, rodičovské přídavky, školky - to vše má učinit zaměstnání a rodinu spravedlivějšími.

Zaostávání mužů naproti tomu zatím sotva hrálo v politice nějakou roli. Ministryně pro rodinu Ursula von der Leyen (CDU) ještě v roce 2008 vysvětlila, že obtíže dospívajících chlapců ve škole nespadají do kompetence jejího resortu.

To by se nyní mělo změnit. V budoucnosti se spolkové ministerstvo pro rodinu zaměří na podporu chlapců a mužů. Tvůrci rodinné politiky CDU/CSU a FDP připravující koaliční dohodu se na tom shodli. V předběžném návrhu se říká: "Vypracujeme samostatnou politiku zaměřenou na chlapce a muže a tak zlepšíme zejména jejich šance v oblasti vzdělání a rozvoje, rozšíříme možnosti pro jejich životní projekty a otevřeme jim nové perspektivy."

"Samostatná politika zaměřená na chlapce a muže" zatím nebyla součástí žádné koaliční smlouvy.

Žádná blízká osoba mužského pohlaví

Výzkumníci zabývající se dětmi a vzděláním již léta bijí na poplach a varují před "feminizací školství". Studie mládeže označují dívky za "novou elitu", ženské časopisy jsou plné pojednání o "krizi mužství". Svaz německých filologů prosazuje čtenářské kursy pro chlapce na školách, výzkumník Klaus Hurrelmann zase kvóty pro muže-učitele a vychovatele. Řada studií ukazuje, že nápravná opatření jsou nutná:

  • Podle ministerstva školství 47% dívek pokračuje na gymnáziu, ale mezi chlapci je to jen 41%. Závěrečné výsledky chlapců jsou v průměru o jeden stupeň horší než u jejich spolužaček. Dvě třetiny všech absolventů opouštějících základní školy bez závěrečné zkoušky tvoří chlapci. Již několik let ženy tvoří většinu absolventek vysokých škol a méně často zanechávají studia.
  • Podle spolkové pracovní agentury zaostávání pokračuje i v zaměstnání: 55% německých nezaměstnaných tvoří muži. Hospodářská krize nerovnováhu ještě prohloubila, když muže zasáhla tvrději než ženy - přetrvává tendence, při níž ženy profitují z transformace odvětví služeb.
  • Roste počet učitelek a v mnoha základních školách nebo družinách je velkým problémem získat mužský personál. Chlapcům tedy v době, kdy získávají základní vzdělání, často chybí blízká osoba mužského pohlaví.

"Životní projekty chlapců a mužů zaostávají", stojí v návrhu koaliční smlouvy. Nechystá se však zřízení žádné specializované spolkové vládní agentury, která by tento problém řešila.

"Nikdo nemusí mít strach"

Sibylle Laurischková, mluvčí frakce FDP pro integraci a migraci, hovoří o "rozšířeném rozpětí politiky rovnosti". Podpora chlapců a mužů, zejména v oblasti vzdělávání, bude napříště více zohledňována, ale neznamená to konec podpory poskytované ženám. Konkrétní opatření plánovaná pro příští legislativní periodu zatím nebyla diskutována.

Celý článek v němčině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 19.10. 2009