Budeme vážit vědu

15. 10. 2009

tisková zpráva

V úterý 20. října 2009 v 15.00 se bude na piazettě Národního divadla v Praze konat divadelní happening s názvem "Vážení vědy".

Fórum Věda žije! chce tímto způsobem upozornit na zcela absurdní metodiku hodnocení vědecké práce, kterou vytvořila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jež je poradním orgánem vlády ČR. Jedná se o metodiku založenou na světově zcela unikátním postupu a se zcela jedinečnými závěry: pomocí jednoduché bodovací tabulky mají být srovnány a najednou zhodnoceny výsledky nejrůznějších vědeckých odvětví a typů zkoumání, ať již trvají rok, anebo deset let.

Vzniklá bodovací kritéria jsou někdy tak striktní, že i leckterý nositel Nobelovy ceny by propadl. Ale přísnost a jednoduchost musí být!

Daňové poplatníky bude zajímat, jak efektivně umí metodika, když se dostane do správných rukou, rozdělovat peníze ze státního rozpočtu, aniž by vzniklo podezření z podjatosti či lobbismu. Nikoli věda, ale firemní výzkum, potažmo soukromé firmy samy budou napříště placeny ze státního rozpočtu. Věda se totiž po změření svých výsledků vzdá peněz, určených v rozpočtových kapitolách původně pro ni. Poprvé tomu nebude tak jako všude ve světě, že soukromý sektor podporuje vědu, ale naopak věda bude dotovat soukromý sektor.

V rámci happeningu bude přečtena petice Za odpovědnou reformu (www.odpovednareforma.cz), týkající se související reformy vědy a vysokého školství.

Součástí akce bude i hudební vystoupení pánů Vodňanského a Skoumala. Fórum Věda žije! je neformální občanskou iniciativou, jejímž cílem je informovat veřejnost o nastalé krizové situaci ve vědní politice, vyvolat otevřenou diskusi a iniciovat systémové změny. K omezení totiž nedochází v důsledku ekonomické krize, ale pod tlakem lobbistických skupin, které usilují převést miliardy z veřejných financí určených pro vědu do neprůhledné oblasti průmyslových inovací, za nimiž se často skrývají zájmy soukromých firem.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 15.10. 2009