Vyjímečně opodstatněná zatvrzelost

14. 10. 2009 / Jiří Baťa

Jako v mnoha předchozích veřejných vystoupeních, prohlášeních, sděleních a jiných proklamací Václava Klause, s ohledem na jeho bohatou, ne vždy příliš našemu státu a občanům prospěšnou politickou činnost, jsem všechna tato sdělení vždy bral s despektem. Snad až na pár výjimek, neboť jinak V.K. jako personu i jako prezidenta nemusím. Tentokrát však musím konstatovat, že jeho tzv. "faux pas" stran zdržování podpisu LS je čin, hodný státníka. Ač se to zdá jako silné slovo, trvám na tom. Podotýkám, že jenom tentokrát.

Jen málo politiků, včetně těch, jak se říká vrcholných, se zastalo práv občanů, jako tentokrát Václav Klaus. Ve věci radaru v Brdech se angažovalo mnoho politiků, ale žádný z nich se s takovou otevřeností nezasazoval pro bezpečnost, samostatnost a svébytnost českých občanů a českého státu. V tento okamžiku upřednostňuji jeho ego, schopnost uvažovat racionálně a předvídavě, neboť ty různé irelevantní řeči o dostatečných zárukách o neprolomitelnosti Benešových dekretů jsou jen řeči, jistoty žádné (viz požadavky Peczolta). Veškerá kritika ze strany politiků, představitelů stran a jiných osob "nad věcí", jsou jen pošetilosti a ješitnosti, které jim ženou krev do hlavy, protože se cítí poníženi antireflexí jejich stanoviska a rozhodnutí ve věci LS, které ovšem bylo vedeno nikoliv v obecném, ale spíše osobním zájmu (stejně jako v případě US radaru). I nyní jsou plni emocí, bijí na buben a hlásají, jak těžce to poškodí jméno ČR, zahraniční vztahy, potažmo EU samotnou. Stejně jako v případě pádu Topolánkovy vlády s dopadem na předsednictví EU, se opakuje totéž: mnoho povyku pro nic. Horké hlavy zchladly, vše zůstalo ve stejných kolejích. Tak stejně to dopadne i s obstrukcemi podpisu LS V. Klausem.

Jistě, najde se mnoho důvodů, které konání Klause odsuzují. Mohou mít v něčem pravdu, např. v tom, že svým způsobem překročil své ústavní pravomoce, že s těmito důvody vystoupil v době, kdy takřka celá Evropa čekala na výsledky referenda v Irsku, aby v zápětí následoval podpis prezidenta pod LS. Věděl-li o těchto slabinách LS, měl či mohl o tom již dříve informovat vládu a další zainteresované strany. Proč tak neučinil, ví jen on sám a snad mu to můžeme mít i za zlé, jako mnoho dalších výtek a nespokojeností s jeho "podrazem" směrem k EU, ale místo pláče nad špatným hrobem by se mělo konat, tedy udělat vše pro to, aby Klausův požadavek byl naplněn. A to co jedříve. Ta vina totiž není jen na Klausovi samotném. Nebrali-li politici ohled na občanskou veřejnost dříve (a bylo to opravdu drsné, až trestuhodné přezírání) měli by se spolu s pokorou a omluvou (i když se to od nich nedá očekávat) občanům, zasadit o urychlené projednání zajištění výjimky pro ČR stejně, jako to učinilo Polsko a Velká Británie. Zde je na místě znovu poukázat na opatrnost a prozřetelnost (především Poláků), když nespoléhají jen na virtuální jistoty, ale na svou předvídavost, zkušenosti a rozum.

Nemyslím si, že pro tyto neujasněné kroky, překročení pravomocí a zkomplikování schvalovacího procesu LS by měl V.Klaus položit hlavu na špalek. Bezduché, hloupé, nepromyšlené a egoistické výkřiky Ondřeje Lišky, předsedy pidistrany SZ o zvažování odvolatelnosti prezidenta, jsou ubohé a irelevantní.. Chtěl-li tím vyjádřit státnické myšlení, politickou uvědomělost, pak především ukázal svou touhu o znovunabytí politické aury, aby se zveličil před volbami, když jeho strana zažívá krkolomný pád z politické scény. Ani on, ani ostatní, kteří spílají V.Klausovi (částečně oprávněně) však dosud neprojevili solidaritu s českým národem a jeho občany a neuznali opodstatněnost jeho jednání. Tedy to, co měl či má V. Klaus na mysli svým požadavkem, který je sice neočekávaný, za to vysoce humánní a solidární vůči občanům ČR. A tak to pochopí i partneři v EU a my (možná-někdy) budeme V.Klausovi vděčni (hm, raději ne), že tuto "Klaus"(z)uli do LS uplatnil.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 14.10. 2009