OPRAVA:

Teplota tání železa není nad 1600°C

15. 9. 2009

Dobrý den, dovoluji si reagovat na jeden údaj z článku Víta Ronovského "9/11 Inside Job": Konspirace nebo konspirační teorie?

Teplota tání železa není nad 1600°C. Strojaři - středoškoláci v jednodušším provedení, vysokoškoláci v podrobnějším - musejí bezvadně ovládat diagram Fe - C (asi nověji známý jako binární diagram), kde jsou zobrazeny stavy železa, resp. slitiny železa a uhlíku (bezuhlíková ocel je téměř nedosažitelná), v závislosti na obsahu uhlíku a teplotě (diagram např. ZDE).

Nejvyšší teploty tání dosahuje čisté železo - 1536°C. Se stoupajícím podílem uhlíku teplota tání klesá, při cca 4,3 % na nejnižší bod - 1153°C. Je to samozřejmě ještě dostatečná rezerva nad teplotou kerosinu (ta podle mnohých údajů nedosahuje ani 1000°C. autorem uváděných, ale dokonce je dle některých dokonce nižší než 900°C.). Na druhou stranu všák pevnost železa s teplotou klesá. Na "třetí" stranu je však třeba připomenout, že dle odborníků, šířících "konspirační" teorie o 11. 9., lomy železných nosníků neodpovídaly tomu, že by byly dlouhodobě namáhány ohybem za vysoké teploty, nýbrž vypadají, že nosníky byly jakoby ustřeleny výbušnou látkou, nejspíše, myslím, byl vzpomínán termit.

To jen k upřesnění jednoho z čísel, jimiž autor operuje, píše Karel Růžička.

reakce ŠOK: Ono je to ale všechno jinak. Doporučuji přečíst si poněkud více o KARBIDECH ŽELEZA (Fe-Fe3C) například jen na Wikipedii. Pak zjistíme, že některé oceli mají bod tání i 1500°C.

Binární diagram železo-uhlík - WIKI ZDEZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 15.9. 2009