Anketa:

Je k něčemu "Asociace romských občanských iniciativ Evropy"?

15. 9. 2009 / Pavel Pečínka

Ivan Veselý založil Asociaci romských občanských iniciativ Evropy

Na co by se Asociace měla zaměřit a čeho vyvarovat? Hodláte s ní spolupracovat? Na to se ptal Pavel Pečinka, redaktor časopisu Romano hangos:

Milan Daniel

Jednatel pardubického sdružení Most pro lidská práva (http://www.mostlp.org).

Pozitivní je, že si je Ivan Veselý vědom zbytečnosti sdružovat v asociaci jen formálně fungující organizace, protože by se tím její činnost rozplizla podobně jako v řadě podobných spolků v minulosti. Požadavky na členy nové asociace jsou na poměry existující v romském prostředí značné. Otázka je, nakolik bude nově vzniklá asociace reprezentativní, zda se nestane jenom elitním klubem. Respekt mimoromské občanské veřejnosti si může zjednat jen viditelnými výsledky své práce, které se promítnou do komunity jako celku. K tomu však potřebuje širší spolupráci ze strany organizací, jež nesplňují podmínky členství. Těm by mohl být nabídnut třeba institut kandidatury na člena asociace, či člena - pozorovatele, který by neměl hlasovací právo, do doby, než podmínky splní. Zvýšil by se tím zájem členství a o splnění požadovaných standardů.

Lucie Sharrii Oračková

Studentka SOŠ managementu a práva v Brně.

Pan Veselý jistě ví, co dělá. Spolupráci s touto asociací bych uvítala. Zaměřit by se měla určitě na zaměstnanost a vzdělání Cikánů. Tedy na dva základní body, bez nichž nepřežije. Je to pořád to samé -- mladí lidé nechtějí chodit do školy, protože si myslí, že jim utíkají peníze, které by mohli mít, kdyby chodili do práce. Jenže ta práce není, takže jim maximálně utíkají roky, které mohli strávit ve škole. Sedí doma na zadku a čekají na zázrak. Takže já bych určitě ráda spolupracovala.

Matěj Šarközi

Pracovník sdružení Člověk v tísni (http://www.clovekvtisni.cz).

Zúčastnil jsem se jednání na Krajském úřadě v Praze, které svolal pan Veselý, tenkrát to bylo v souvislosti s útoky Dělnické strany na Janovské Romy. V každém případě si myslím, že je dobře když se představitelé některých romských organizaci domluvili na spolupráci. Mám ale trochu obavy, jak to bude v praxi fungovat. Velké očekávání sliboval kdysi Parlament Romů ČR a později se ukázalo, že je to občanské sdružení jako každé jiné. Uvítal bych, aby představitelé romských organizací, pokud je to možné, začali pracovat na ustanovení romské reprezentace ČR. Pochopitelně se vším co k tomu patří, to je hlavně volba kandidátů ze zdola. K prosazování práv romské menšiny jen sdružení romských organizací nestačí.

Abrahám Staněk

Pracovník sdružení Ester v Javorníku (http://www.esterzalesi.eu).

K iniciativě Ivana Veselého toho vím tolik, co ostatní. Nicméně protože posledních 10 let aktivně pracujeme a žijeme s Romy, týká se to i nás. Mám představu, co mi naprosto schází v dění kolem romské otázky - romské vedení, ideové vedení, které není zaměřeno na granty, peníze, podnikání a nářky, ale na vlastní cíle, ideje, které by dokázaly Romy spojit, nebo naopak je utvrdit, že Romy zůstanou i když změní svůj náhled na současný český svět. Stát převzal odpovědnost za nás lidi, o budoucnost, pochopitelně i budoucnost Romu, je to dobře? Jak moc platíme za ztrátu svých svobod? Pomůže v tom asociace? To jsou otázky pro mne i mé kolegy.

Myslím si, že Romové jsou na křižovatce mnoha rozhodnutí. Myslím si, ze přijímají přesvědčení, že nezbývá, než si vybrat, rozhodnout se a žít lépe. Tedy i činit lepší rozhodnutí. K tomu potřebují pomoc, ale ne vedení. Pomoc idejí, pomoc příkladu. Kde jsou pro ně i pro nás příklady? Je příkladem život pana Veselého natolik, aby inspiroval tisíce ke změně? Tak na to je potřebí si najít odpovědi.

Druhá věc co mne trápí je postoj oněch vůdců k celé záležitosti. Hledat pomoc v EU? Pomoc k čemu? K tomu, že nejsou pracovní místa pro nevzdělané zástupy? Nebo pomoc k tomu, aby se nevzdělané zástupy vzdělaly? A nebo prostě jen pracovat do úmoru a přinášet vlastní prací změny? Změny v tom, že lidem vytváříme práci, zajišťujeme a udržujeme je v hezkém bydlení, učíme děti, aby prospívaly ve škole a mohli přecházet do normálních škol, žijeme s rodiči, aby viděli zblízka, že je máme rádi a schází nám? To bych čekal od romských osobností a to mi naprosto v této zemi schází. Žádné hnutí, které by přinášelo hrdost na výsledky, jen častá ukřivděnost, neprůhledný kšeft, dotace za každou cenu bez zodpovědnosti za výsledky, protože přece jsme "Romové" a tam se to třeba docela čeká, ze jsme takoví jak nás ti bílí vybarvují. Považuju to za škodu, nejen Romů, ale celého národa.

Přeju asociaci sílu ve vnímání, že problém nepředstavuje jen romská otázka, problém je kde, v čem a jak chceme žít. Pohodlně, nezávazně, nebo skromně, zodpovědně a hlavně pracovitě. Dost nepopulární a určitě nepřitažlivé myšlenky, nicméně, bez podstatné změny se budeme plácat jen o něco hůře než dnes. A změna musí přijít zevnitř.

Štefan Vavrek

Člen olomouckého sdružení Amaro Foro.

S panem Veselým jsem už spolupracoval na akci proti vzrůstajícímu extremismu nazvané Dost. Co se týče nové asociace, měla by se vyvarovat především toho, aby nefungovala jenom pro svůj vlastní prospěch. Byli zde kdysi určití, jakoby romští zastánci našich práv, a kde jsou dnes? Nápad asociace pomáhat při realizaci projektů je sice chvályhodný, ale zatím není jasno v jakém směru. Pochybuji, že by projekty Asociace zafinancovala, spíš to bude jen populistické gesto.

Iveta Kováčová

Bývalá učitelka v mateřské školce, hlasatelka a redaktorka, nyní moderátorka, zakladatelka a zpěvačka skupin Triny a Camael.

Ráda bych spolupracovala a spolupodílela se na koncepci pomoci a následné koordinaci kroků, včetně prověření-dohledu nad plněním konkrétního odsouhlaseného usnesení na všech vzniklých úrovních. Koncept by měl nejen na úrovni velké teoretické politiky, především v dílčích věcech, otevřít cestu k seberealizaci každému občanovi - i Romům! Prostě dát jim možnost realizovat se prací a nabídnout jim účinnou pomoc při řešení jejich osobní ochrany. Není mi zcela jasné, proč vše postupuje tak pomalu, proč třeba Romano hangos nadále funguje bez distribuce atd.

Vladislav Suchánek

Pracovník Ministerstva práce a sociálních věcí.

Měli bychom si přiznat, že my a naše organizace jsme spíše jen aktivisté než reprezentanti. Naším úkolem je shromažďovat a vyměňovat si informace, analyzovat situaci, předkládat a diskutovat návrhy řešení, šířit osvětu, usilovat o lepší informovanost a vzdělanost všech Romů a probouzet v nich sebevědomí a hrdost na to, že jsme Romy. Vznik skutečné romské reprezentace s plným demokratickým mandátem je úkolem, který stojí teprve před námi. Můžeme k němu přispět mimo jiné tím, že si nebudeme uzurpovat právo za takovouto reprezentaci se vydávat a budeme se chovat ne jako samozvaní vůdci, ale jako pokorní služebníci svého národa.

Podmínkou perspektivnosti a trvalé úspěšnosti je ovšem vědomí toho, že pro celou komunitu i její jednotlivé členy je nejdůležitější větší participace na rozhodování a maximální možná míra samosprávy. Nikoli tedy žádat po úřednících a představitelích státní a obecní správy pouze více péče, ale spíše více práv včetně např. práva samostatně rozhodovat o příslušné části rozpočtu obce, kraje a nakonec i státu. Že Romové neumějí s takovými prostředky nakládat a nezodpovědně je promrhají? Možná tomu tak zpočátku bude, nakonec se tomu ale naučí a odstaví neschopné tlučhuby a podvodné hochštaplery. Odpovědně se chovat se sotva naučí otrok, teprve svobodný občan má důvod chovat se odpovědně.

Milan Ferenc

Předseda Sdružení Romů severní Moravy (http://www.romcentrum.karvina.info).

Do asociace se určitě zapojíme.

Marek Jakoubek

Sociální antropolog, Západočeská univerzita Plzeň (http://www.zcu.cz).

Dne 2. června 2005 zaslal Ivan Veselý mladému Romovi Antonínu Ferkovi, který projevil nesouhlas s Veselého názory, mimořádně agresivní, vulgární a rasistický (bohužel, není to žert) mail, který jsem zveřejnil v knize Cikáni a etnicita (str. 155-156). Člověk, který se s kritikou vypořádává takovým způsobem, pozbyl v mých očích jakékoli důvěryhodnosti a plně se diskvalifikoval z možnosti být v dohledné budoucnosti považován za přijatelného prostředníka mezi Romy a majoritní společností. O spolupráci s Asociací pod vedením Ivana Veselého proto neuvažuji.

Eva Dobšíková

Dlouholetá učitelka romských dětí z Brna.

Ráda se funkční spolupráce zúčastním, jen bych potřebovala víc informací. Už jsem pěkných pár let "z kola venku". Ráda pro Romy budu fungovat, ale musím napřed takříkajíc "znát mapu", jak to vypadá dnes.

Janko Horváth-Dóme

Aktivita a básník, Janov u Litvínova

Vítám kroky romských organizací vedoucí ke sjednocení názorů. To je jediná rozumná cesta jak čelit anticiganismu ze strany české veřejnosti. Ta nás jako celek odsuzuje. Nyní nadešel čas ji ukázat, že jako celek umíme držet pospolu, řešit své starosti rozumně a především ve spolupráci se státní správou a samosprávou. Sami nezmůžeme zhola nic.

Miroslav Malík

Předseda Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně (http://www.srnm.eu).

Asociace romských občanských iniciativ Evropy je zcela určitě novou cestou k sjednocení a vzájemné komunikaci mezi romskými organizacemi v České republice. Jsem velice rád, že romská občanská sdružení se konečně po dvaceti letech sjednocují a hájí zájmy romské menšiny v ČR. Věřím tomu, že AROI bude pevně stavět nové základy pro lepší život v této společnosti nejen pro nás, ale především pro naše děti. Rovněž je mi známo, že v čele AROI je spousta slušných a poctivých Romů, takže myslím, že bychom měli asociaci podporovat.

David Šarišský

Pracovník sdružení IQ Roma servis v Brně (http://www.iqrs.cz).

Zdravím všechny čtenáře Romano hangos. Osobně vítám každou aktivitu, která může zlepšit celkové postavení nás Romů ve společnosti. Uznávám potřebu občanů sdružovat se a ne jenom tak sedět doma a čekat, co se stane. Prioritou, která u nás čeká na rychlé řešení, je vzdělání, bydlení a práce, co se týká zahraničí, tak Maďarsko, kde bylo zavražděno už několik lidí.

Jan Mišurec

Předseda Sdružení na obranu spotřebitelů (http://www.spotrebitele.info/osos/redakce.php).

Spolupráce neziskových organizací je velmi důležitá. Zdali se ale podaří asociaci to, co slibuje, ukáže jen čas. Bohužel z dřívějších uskupení romských organizací nevzešlo pro Romy nic natolik převratného, aby to zlepšilo jejich postavení ve společnosti. Spíš se naslibovaly hory doly černý les. Konala se různá pompézní setkání, ale jen se utratily peníze. Romové se často cítili zklamaně. Obyčejní lidé totiž do zákulisí organizací tohoto typu nevidí. Určitě je důležitá transparentnost chodu organizace, profesionální vedení a budování dobrého PR. Ivan Veselý je ale již natolik schopný profesionál, že by toto mohl zajistit. Držím mu palce! Bude-li SOS vyzváno ke spolupráci, zapojí se.

Erazim Kohák

Filozof, publicista.

Romové, ostatně jako všechny menšinové skupiny, potřebují mluvit jedním hlasem. Pokud k tomu Asociace přispěje, bude to zásadní přínos. Snad to první, na co je třeba se zaměřit, je aby Romové hovořili s odlišnými Romy, ne jen se svou skupinkou.

Štefan Tišer

Předseda a výkonný ředitel Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje (SRNM PK, http://www.srnmpk.cz).

Lačo džives tumenge. Dovolte mi pár slov k nově vzniklé Asociaci romských občanských iniciativ v Evropě.

Asociace má sjednotit všechna romská sdružení a usilovně pracovat pro Romy nejen z celé ČR, ale i ze sousedního Slovenska, Maďarska a Polska. Naše sdružení vstoupilo do asociace mezi prvními, zároveň jsem se stal členem rady. Věřím, že před novou organizací leží slibná budoucnost a že splní očekávané naděje. Dnešní nelehká doba si takové seskupení žádá a hlavně Romové ze sociálně vyloučených lokalit na základě zjištěného monitoringu věří, že jim tato asociace napomůže ke vzdělání, bydlení i práci a bude úzce spolupracovat jak na úrovni lokální tak centrální. Při svých pracovních cestách po republice zjišťuji, že většina Romů se nachází v nesnadné situaci -- jsou už zdeptaní, apatičtí a bezradní. Je mi z toho smutno. Věřím, že se již nebudou opakovat chyby z minula, jak v případě naší ROIky, Romské občanské iniciativy. Velká myšlenka jí nechyběla, ale svéráznost jejích představitelů vše zmařila.

Asociace a její vedení by mělo úzce spolupracovat se všemi představiteli romských sdružení a snažit se o uskutečnit cíle, které si předsevzala.

Doufám, že se Ivan Veselý se vyvaruje chyb, že bude úzce spolupracovat s radou asociace a rozhodovat kolektivně, protože jedno nesprávné rozhodnutí může snažení celé asociace zmařit. Žijeme již v 21. století, nemůžeme donekonečna lidi a společnost stále vyzývat k sjednocení, když se pak nedostaví žádný výsledek.

Věřím, že asociace bude vzkvétat a pro všechny romské spoluobčany bude přínosem. Přeji všem hodně zdraví a trpělivosti v každodenním životě.

Text vyšel v Romano hangos 15-2009 na http://www.srnm.cz

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 15.9. 2009