Diktovanie ve školách

15. 9. 2009

Pán Čulík si v jeho článku kladie otázku: [Proč učitelé v dnešní době ve škole něco diktují?] A tvrdí, že diktovanie nie je výuka. Dovolil by som si nesúhlasiť, píše Martin Berta

Chápem, že jeho pohľad vychádza z jeho pozície vysokoškolského pedagóga - na vysokej škole by mi diktovanie tiež prekážalo. Na základnej a strednej škole je to však niečo iné.

1. opakovanie vysvetlenej látky - ak bola problematika prediskutovaná, následné diktovanie poznámok pomáha "zaostriť" na dôležité fakty a zopakovať tému tak foneticky ako aj vizuálne.

2. nácvik písania - žiaci málo čítajú a majú slabú slovnú zásobu, málo píšu a potom si 'nestíhajú písať poznámky' - ani na vysokej škole, ani na pracovných mítingoch. Veľmi výstižné je jedno čínske príslovie: "Tri dni nečítaj, a ústa zhrubnú. Tri dni nepíš, a ruka zoslabne."

3. sprístupniť text elektronicky nemôže byť hlavným spôsobom odovzdávania poznámok - 90% textov, ktoré som si odložil na prečítanie neskôr, som nikdy neprečítal. Dovolím si tvrdiť, že veľká väčšina žiakov sa doma do elektronických materiálov vôbec nepozrie, rovnako ako sa nikdy nepokúsi prečítať si odporúčanú literatúru. Ďalej predpokladám, že elektronické materiály budú aj obsiahlejšie ako pár nadiktovaných viet, preto zošit s poznámkami považujem za účinnejší pre pripomenutie si najdôležitejších faktov a zároveň ucelenejší ako niekoľko desiatok strán okopírovaných textov z rôznych zdrojov.

4. na Slovensku (a v ČR to nebude o veľa lepšie) je ešte stále veľa žiakov, ktorí nemajú doma počítač, preto elektronicky sprístupnený text nepomôže, a u mnohých, ktorí počítač majú, sa rodičia snažia obmedziť dobu sedenia za klávesnicou. 5. na Slovensku (a v ČR to nebude o veľa lepšie) je ešte stále veľa učiteľov, ktorí nemajú doma počítač, neovládajú počítač a za plat, ktorý dostávajú, nemajú ani motiváciu modernizovať svoj doterajší spôsob vyučovania.

Osobne mi diktovanie chýba na jazykových kurzoch - je to veľmi dobrý spôsob precvičovania pravopisu a porozumenia hovorenému slovu.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 15.9. 2009