Rudé čarodějnice a antikomunističtí inkvizitoři

6. 8. 2009 / Luděk Toman

Vždycky jsem záviděl lidem, kteří měli průzračné ideologické jasno. Bez všech pochyb věděli, kde se krčí temné zlo a odkud k nám přichází zářící dobro.

Článek Borise Cveka "KSČM je reliktem nechutné minulosti a tmářství" má všechny půvaby tohoto poznání "pravdy". Jsem tedy rád, že jsem se mohl konečně dozvědět, že pro mnoho lidí se dnes Dobro jmenuje "antikomunismus". Zkusím k tomu vyslovit jen pár antitezí. Na ústřední tezi mi totiž něco nehraje.

Zaprvé, je možné suverénně dělat rovnítko mezi "komunismem" a vybranými fakty (jakémsi výcucu zločinů) z historie budování socialismu zejména v bolševickém Rusku? Pokud bychom něco podobného učinili s kapitalismem alias demokracií, nedopadla by o mnoho lépe. Na bedra bychom ji k té ohromné množině válek, krveprolévání, útisku, lží a podvodů, které kapitalistické alias demokratické režimy ve světě rozpoutaly a spáchaly řekněme od roku 1649, kdy v Anglii za vyvolání občanské války popravili katolického krále Karla I, což můžeme brát jako jakýsi mezník, od kterého se experiment demokracie mohl naplno rozběhnout do světa (a skutečně, krátce nato došlo k vyvlastnění Irů, pak čtvrtiny dalšího světa atd. atp.), museli připočíst i poslední demokratickou dvacetiletku (kdy už snad mnozí přiznají, že "komunismus" neexistoval) se všemi těmi statisíci mrtvými v Iráku, Agfhánistánu, rozbitou Jugoslávií, pokračujícími masakry Palestinců.

Ale vím, co mi kovaní demokraté odpoví: Vraždíme jen proto, že chráníme "naši demokracii". Zabíjíme jen proto, že zabíjíme zabijáky, ve skutečnosti zabíjet nechceme.

Ale stejně bychom mohli postupovat i vůči křesťanství. Ze stopy, kterou zanechalo v dějinách, bychom opět seškrábli jen to nejhorší, co je provázelo. Vraždění kvůli víře i kvůli úplně jiným věcem, války, ignorantství. Jako počáteční bod experimentu křesťanství bychom vzali r. 380, kdy z něj císař Theodosius učinil státní náboženství. A pak to všechno začalo.

Ale vím, co mi kovaní křesťané odpoví: Vraždili jsme jen proto, abychom povraždili nepřátele křesťanství. Křesťanství, to je přece civilizace, a kde bychom dnes byli, kdyby se naši předkové tak nečinili?

Ale úplně stejný postup bychom mohli zopakovat i při důkazu, že samotný experiment člověk se nepodařil. A že to -- domyšleno do důsledků - byl vlastně jakýsi zákeřný zločin něco tak zkaženého a zlotřilého jako člověk nejen vymyslet, a dokonce ještě stvořit. Je jasné, kdo by pak z takové obžaloby vyšel jako hlavní viník. A počátek, kdy hrůza začala? Pozitivističtí vědci na Boha nevěří, takže nezbývá než věřit teologům. Ti se ale neshodnou, a tak vezměme za počátek všech běd zhruba 6000 př.n.l.

Takže nevím, kde máme čarodějnice, připravené pro očistný oheň, vlastně začít hledat. Nebo že by to byl spíš čaroděj?

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 6.8. 2009