Británie konečně vybuduje síť vysokorychlostních vlaků

5. 8. 2009

Britská vláda právě rozhodla, že bude likvidace vnitrostátní letecké přepravy jejím explicitním politickým cílem. Chce konečně nahradit domácí leteckou dopravu novou sítí rychlovlaků, jezdících rychlostí 400 km/h. Británie v železniční dopravě - stejně jako Česká republika - hrubě zaostala za západní Evropou.

Britský ministr dopravu lord Adonis uvedl, že přechod 46 milionů osob, které ročně cestují vnitrostátními lety, na mnohomiliardovou vysokorychlostní železniční síť, která má být vybudována ze severu Británie na jih, je "zjevně ve veřejném zájmu". Lord Adonis zdůraznil, že cestování železnicí musí mít přednost před cestováním letadlem.

"Z důvodů snižování emisí uhlíku a z dalších ekologických důvodů je zjevně ve veřejném zájmu, abychom systematicky nahradily krátké vnitrostátní lety vysokorychlostními železnicemi. Síť vysokorychlostních železnic by měla existovat do roku 2020, což je ve srovnání se západní Evropou velmi pozdě. Zároveň se mají začít provozovat vysokorych)lostní vlaky na existujících tratích. Ty by měly zkrátit dosavadní šestsetkilometrovou cestu z Londýna do Skotska (Glasgow či Edinburgh) na tři a půl hodiny.

Británie se zavázala, že omezí do roku 2050 emise uhlílku o 80 procent. Britská vláda proto prosazuje šíření elektromobilů a jízdy na kole, nyní se rozhodla také energicky podporovat modernizaci železnice. Vybudování vysokorychlostní trasy Londýn-Glasgow bude stát asi 29 miliard liber.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 5.8. 2009