Václav Kasík

Komu překáží ředitel rozhlasu?

21. 7. 2009

společná tisková zpráva iniciativ Gorily On-line v ohrožení, Nechceme přeladit a ProWave

Rada Českého rozhlasu spěchá s odvoláním generálního ředitele. Komu a proč překáží Václav Kasík? Lidové noviny uveřejnily v pátek rozhovor s Václavem Kasíkem, kterému podle jeho slov nejmenovaní lobbisté doporučují, aby složil funkci, nebo bude odvolán. Jako by Rada Českého rozhlasu chtěla tyto informace potvrdit, zveřejnila v ten samý den pozvánku na mimořádné zasedání, které chystá na středu 22. července 2009. "Řádně" má přitom zasednout až o týden později.

Ačkoliv Rada ČRo nezveřejnila program mimořádného zasedání, podle našich informací má narychlo svolané jednání posloužit jedinému účelu - a to zmíněnému odvolání Václava Kasíka z funkce. Rychlost, s jakou se Rada snaží generálního ředitele odvolat, vyvolává pochybnosti o motivech jejích členů.

Bude velmi zajímavé, jak se Rada odvolání generálního ředitele pokusí zdůvodnit, když má sama máslo na hlavě. Připomenout můžeme například obvinění Rádia Wave ze šíření fašismu, kdy se ukázalo, že Rada nerozumí anglickému textu a ani najatý hodnotitel ho nepřeložil správně. „Naše důvěra v kompetentnost radních je nulová,“ dodává Jana Hajduchová za iniciativu Gorily on-line v Ohrožení. A prohřešků je víc, vyjmenovat jich můžeme nejméně deset.

Stále se navíc objevují nové: senátor Jiří Oberfalzer například upozornil, že místopředseda Rady ČRo Ladislav Jíša (dříve Ladislav Anderlík) je bývalý vysoký funkcionář komunistického rozhlasu, který vedl oddělení „zvláštních úkolů Československého rozhlasu“. „Jaké zvláštní úkoly tehdy plnil rozhlas, který podléhal přímo hlavnímu ideologovi ÚV KSČ, si můžeme všichni domyslet,“ říká Hana Kopecká za iniciativu NECHEME PŘELADIT (nemáme kam).

Druhá místopředsedkyně Rady Dana Jaklová zase podle svého životopisu po ukončení vysoké školy v roce 1980 nastoupila přímo do francouzské redakce zahraničního vysílání, které mělo za úkol šířit myšlenky socialismu.

Oba radní, Jíša a Jaklová, budou přitom rozhodovat o člověku, díky kterému je rozhlas dlouhodobě v zisku a mohl si tak dovolit financování rozsáhlé rekonstrukce historické budovy na Vinohradské 12, aniž by si přitom rozhlas musel brát úvěr nebo se musel propadnout do ztráty. Díky Václavu Kasíkovi rozhlas spustil dlouho očekávanou stanici pro mladé posluchače, a zvládl i nové úkoly, které rozhlasu přidaly zákony. „Multimediální projekty rozhlasu dostávají prestižní ceny,“ připomíná Robin Čumpelík z občanského sdružení ProWave.

Za iniciativu NECHCEME PŘELADIT (nemáme kam):

Martin Holcman, Hana Kopecká, Jana Kopecká, Irena Tothová, Roman Kučera, Jakub Kraus

Za Pro Wave o.s.:

Robin Čumpelík, Jan Vávra

Za iniciativu Gorily on-line v ohrožení:

Daniela Rounová, Vlasta Straková, Jana Hajduchová

DESET POCHYBENÍ RADY ČRO

podle občanských iniciativ
 • Křivé nařčení Radia Wave ze šíření fašismu
  Rada Českého rozhlasu loni na podzim na základě posudku od nekompetentního hodnotitele špatně přeložila text písničky, kterou odvysílalo rádio pro mladé, a naprosto obrátila její smysl. Když pravda vyšla najevo, místo omluvy se členové rady snažili nehorázné obvinění bagatelizovat tím, že šlo o svobodnou diskusi.
 • Utajená zasedání
  Rada si v rozporu se zákonem zřídila neveřejná zasedání, na kterých se skoro každý týden schází. Veřejnost se může zasedání zúčastnit jenom jednou měsíčně, nesmí radním klást otázky a pokud chce předložit stížnost, tak pouze písemně.
 • Neveřejný výběr spolupracovníků
  Rada každý měsíc vyhodnocuje vysílání stanic Českého rozhlasu. Na tuto činnost si najala externí spolupracovníky - hodnotitele. Veřejnost s nimi nikdy neseznámila, vybrala je na jednom ze svých neveřejných zasedání. Texty posudků nejsou veřejně přístupné, ačkoliv jsou placeny z peněz koncesionářů.
 • Stažení Radia Wave z analogového vysílání
  Přes nejasnosti v zákoně a v rozporu s právními posudky Rada donutila generálního ředitele, aby vypnul analogové vysílání stanice pro mladé Radio Wave a odsunul ji jen do digitálního televizního vysílání. Rada neprojevila žádnou snahu zachovat Radio Wave v analogovém vysílání, a to považujeme za pohrdání mladými posluchači.
 • Omezování přístupu veřejnosti na zasedání Rady
  Jednání Rady jsou ze zákona veřejná, ale na přání radních se konají v malé zasedací místnosti, kam se vejde jen málo lidí. Dříve se přitom Rada scházela v dostatečně velkých prostorách a vedení rozhlasu je radním také opakovaně nabízelo.
 • Překračování kompetencí vymezených zákonem
  Zákon o Českém rozhlase až do července neznal funkce místopředsedů Rady, přesto si je Rada zřídila a vyplácela jim vyšší odměny. Obdobně Rada uděluje generálnímu řediteli důtky, i když jí zákon žádnou takovou možnost nedává.
 • Vyhrožování posluchačům právními postihy
  Rada Českého rozhlasu vyvolala právní kroky proti posluchačkám, které si na její chování stěžovaly u zákonodárců. Řešila je několik měsíců, nakonec je zastavila.
 • Činnost pro komerční sdělovací prostředky
  Radní Antonín Zelenka, Dana Jaklová a Ladislav Jíša pracují pro soukromé sdělovací prostředky. Podle našeho názoru je to v rozporu s § 5 zákona o Českém rozhlase: Ladislav Jíša dokonce řídí festival Znojemský hrozen, se kterým rozhlas uzavírá smlouvy o spolupráci. Dana Jaklová pracuje pro stanici RTA a web Česká média, Antonín Zelenka byl moderátorem na kanálu UPC Express a stanici TV Barrandov, nyní natáčí videa pro server První zprávy.
 • Poškozování značky Český rozhlas
  Jarní rozhovor Antonína Zelenky pro týdeník Profit, ve kterém vznesl několik neodůvodněných spekulací a zkreslených údajů kolem rekonstrukce historické budovy, musel rozhlas dementovat a označil Zelenkovy výroky za "záměrné nepravdy a dezinterpretace".
 • Nepřijatelné výroky v oficiálních dokumentech
  Důkazem, jak Rada Českého rozhlasu pohrdá stížnostmi posluchačů a kontrolou své činnosti ze strany občanů, jsou také její konstatování ve výroční zprávě Českého rozhlasu za rok 2008 na adresu občanských iniciativ.

Lidovky, 22. 7. 2009, Ondřej Aust: Rozhlasová rada se pokusí odvolat Kasíka, nahradit ho může Medek ZDE

Týden, 22. 7. 2009, Marie Frajtová: Odvolají mě, říká šéf rozhlasu Václav Kasík ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 21.7. 2009