Sekta Fa-lun a česká média

21. 7. 2009 / Pavel Frost

Česká televize opět po roce glorifikuje takzvaný Fa-lun-kung, a představuje jej jako „populární tělesné a meditační cvičení s kořeny v buddhismu a taoismu“ Je třeba ovšem přiznat i pokus o objektivitu, když říká že : „Nicméně odborníci se shodují na tom, že jde o sektu založenou na kultu osobnosti jejího zakladatele Li Chung-č'“

Přestože je mi jako praktikujícímu buddhistovi velmi nepříjemné o takové sektě psát, přesto cítím, že je třeba varovat občany, kteří si ještě zachovali zdravý rozum a nenechali si ho nahradit „kolem“ Fa-lun ani řečmi o pošlapávání lidských práv. Také proto, že podobná sekta "evropského střihu" připravila o dceru i herečku Milenu Dvorskou, a i tento případ budiž mementem pro další, kteří si chtějí, třeba i pod vlivem médií, s takovou sektou zahrávat. Je nutné uvést fakta, která česká média neříkají a která členové sekty Fa-lun nechtějí a nesmí říkat.

  • Fa-lun je SEKTA, vykazuje všechny znaky sekty a všechny techniky k tomu používané včetně brainwashing, lpění na doktrínách, názorech a dogmatech, bez ohledu na jejich spojení se skutečností, citové vydírání, nahrazení zdravého rozumu systémem absolutní poslušnosti a vírou v božskost zakladatele. Ti ubozí lidé ze sekty Fa-lun mají jen vymyté mozky, s buddhismem nebo cvičením čchi-kung, kterým se zaklínají stoupenci této sekty, Fa-lun nemá NIC společného. To je fakt, který by potvrdil jakýkoliv skutečný buddhista, taoista, mistr kung fu a čchi-kung či prostý psychiatr.
  • Fa-lun NEBYL zakázán kvůli tomu, že počet členů v Číně přesáhl 100 000, jak vtipně tvrdí Česká televize a ideologové Fa-lun. Tento důvod je naprosto vylhaný a směšný. Buddhistů, křesťanů, taoistů nebo třeba cvičenců normálního, nikoliv pomateného čchi kung cvičení ve Fa-lun-kung je v Číně mnoho MILIONŮ a přesto je nikdo nezakazuje. Proč se nikdo nezamyslí co jest důvodem? Zdravý rozum napoví.

Li Chung-č

Zakladatelem hnutí Fa-lun je zkrachovalý vrátný z hotelu v Tung-pei a bývalý trumpetista, nikoliv vzdělaný buddhista, který by studiem buddhismu pod vedením mistra dosáhl osvícení, jak přikazuje buddhistická tradice. Jediné osvícení, které tento pán jménem Li Chung-č získal, bylo osvícení jak podvodně vydělat peníze.

Fakta z jeho života: Narodil se 7. července 1952 ve městě Kung Ču Ling v čínské severovýchodní provincii Ťi-lin. Při vytváření své falešné identity zfalšoval své datum narození ze 7. července 1952 na 13. května 1951, Učinil tak proto, protože podle čínského lunárního kalendáře 8. den 4. lunárního měsíce se narodil Gautama Buddha (čínsky Š Ťia Mo Ni), zakladatel budhismu. Obratný podvodník . Li Chung-č se totiž prohlašuje živoucí reinkarnací Buddhy. Taktéž se nechává fotografovat tak, jak jsou zobrazovány podoby Buddhů a sedící na lotosovém květu tak, jak je zobrazována Bohyně Milosti, nejznámější Bodhisattva. Takto se rouhat si v historii buddhismu netroufl zatím nikdo, ani Dalajlama. Rád bych věděl, co by páni redaktoři ČT říkali, kdyby se pan Li Chung-č prohlásil Ježíšem Kristem a nechal se vyfotografovat na kříži nebo se svatozáří? Nebo se prohlásil židovským bohem Jehovou? Co by na to říkala Česká televize? Asi by to vadilo, že.

Proč to nevadí v případě buddhismu?

Další život tohoto „živoucího Buddhy“?

  • V letech 1960-1969 studoval v základní škole ve městě Čchang-čchun.
  • Po roce 1970 nejdříve pracoval na vojenské farmě pro chov koní, později hrál na trumpetu v orchestru lesní policie provincie Ťi-lin.
  • V době od 1978-1982 byl zaměstnán jako vrátný v hotelu provozovaném lesní policií provincie Ťi-lin.
  • Mezi lety 1982-1991 pracoval v bezpečnostním oddělení ve Společnosti pro obilniny a olejniny města Čchang-Čchun.

Toto jsou fakta o životě tohoto podvodníka, který NIKDY nestudoval buddhismus ani taoismus pod vedením mistra, nikdy nebyl vysvěcen na mnicha ani na taoistu a nikdy nežil v buddhistickém ani taoistickém klášteře. Jeho „osvícení“ je asi tak platné a relevantní jako osvícení moje, nebo kohokoliv ze čtenářů Britských listů. Myslím, že kterákoliv z jeho důvěřivých oveček upřímně praktikující tyto bludy je svatější svým životem než tento pán.

Čchi-kung

Samotné cvičení „čchi-kung“, vytvořené zakladatelem sekty Fa-lun, je kapitola sama pro sebe. Pro začátek předesílám, že i já praktikuji cvičení čchi-kung jak buddhistického tak taoistického ritu již 20 let pod vedením skutečných mistrů. Moji buddhističtí mistři Š-Te-Jüen a Š Te Šuei jsou mniši 31 generace kláštera Šao-lin v provincii Henan v Číně, který má historii delší než 1500 let.

Studoval jsem také buddhismus a vnitřní školu pod vedením velmistra Sin-Kuang, opata kláštera Ta Siang Kuo Si v městě Kchaifeng. Takže při vší skromnosti si dovolím tvrdit, že o vnitřním cvičení čchi-kung a praktikování buddhismu něco málo vím. Taktéž jsem za posledních 20 let měl tu čest setkat se s mnoha velmistry vnitřních cvičení čchi-kung a kung-fu. Názor jejich i můj se shoduje a na svou čest prohlašuji, že tak, jak jsem viděl praktikovat cvičení Fa-lun, je jasně vidět, že se jedná o splácaninu všech možných vnitřních cvičení, která je neodborná, povrchní a směšná a nemá se skutečným vnitřním cvičením nic společného. V komunitě čínských mistrů jsem se nesetkal s jiným názorem. Dokonce se v Číně vžilo označení "fa-lun-kung" pro hanlivé označení toho, když někdo cvičí špatně a zmateně. . .

Sekta Fa-lun

Sekta Fa-lun byla zakázána protože:

  • Li chung-č (Li Hong Zhi) vybral na podkladě svého sektářského učení několik milionů dolarů a to často z posledního jmění těch nejchudších. Z toho samozřejmě nezaplatil daně a naopak vyvezl tyto peníze nezákonně z Číny.
  • po svém útěku z Číny udělal chytře ze svého pomateného sektářského hnutí politickou záležitost a díky tomu tento venkovan, který se sám prohlásil živoucím Buddhou (což jako buddhista jednoznačně považuji za sektářské podvodné učení) pokračuje ve své činnosti, spočívající ve vybírání peněz a vymývání mozků po celém světě, i v ČR. Jako každá sekta samozřejmě tvrdí opak, slova jako Nezištné, Mír Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, tedy slova, kterými se prezentuje každá sekta, od mooonistů až po Syna člověka. Ovšem praxe je naprosto opačná. Vytvoření závislosti na sektě a nepokryté dojení a zneužívání oddaných chudáků.
  • mnoho lidí pod vlivem toho nesmyslu se sebezmrzačili, spáchali sebevraždu a pár lidí si rozpáralo břicho, protože se chtěli podívat, zda tam mají to "KOLO" (fa lun znamená "vznik kola"). Tito pomatenci v Číně, tak podobní oněm "demonstrantům", jsou většinou ubozí, hloupí a nevzdělaní vesničané. Aplikovat náboženskou propagandu jde nejlépe na nevzdělané. A je nutno si uvědomit obrovské kulturní rozdíly mezi čínskou vesnicí a velkoměstem.

Najdi deset rozdílů mezi sektou a buddhistickým / taoistickým klášterem

Buddhisté uznávají jako zakladatele Buddhu Sakjamuni a řadu dalších Buddhů a bodhisattvů (Amitabha, Kuan Jin, Mahásthámaprápta, Avalokitešvara atd...). Fa-lun uznává pouze Li Chung-Č

Buddhisté nesmějí zabít živou bytost ani sebe, je to největší hřích. Stoupenci Fa-lun v Číně páchají sebevraždy a sebemrzačení ve velkém (zejména lidé praktikující Fa-lun doopravdy a fanaticky protože špatně praktikovaný čchi-kung má prokazatelně zhoubný vliv na zdraví a psychiku, západní člověk ve své lenosti naštěstí toto pomatené a škodlivé učení nedovede k dokonalosti.

Buddhismus i taoismus podporuje individualitu a vlastní myšlení. Fa-lun závislost a nahrazení myšlení naučenými frázemi jako u jiných sekt.

Buddhismus i taoismus jsou učení ke zdokonalení sama sebe a nemají a NESMĚJÍ mít politické ambice neboť to je světská záležitost – hnutí Fa-lun se angažuje silně politicky.

Buddhismus i taoismus jako praxe je určen zejména okruhu mnichů a je těžké se do kláštera dostat, tyto dvě učení nikdy nepraktikují apoštolskou činnost. Fa-lun se věnuje co největšímu rozšíření, školí své členy pro šíření svého učení a využívají všech způsobů propagace pro získání co největšího počtu oveček, stejně jako Svědci Jehovovi atd.

Buddhisté i taoisté jsou skromní a zásadně se nechvástají a netroubí do světa, jak je buddhismus a taoismus skvělý- Fa-lun se jen hemží "děkovnými dopisy" a větami.

"Vezme vás to do jiné dimenze, do nebeského světa"... ZDE

Novozélandský ministr o vystoupení Šen Jun: "Je to vynikající, prostě jedinečné." ZDE
Úplná senzace ZDE

Tyto extatické věty vyslovené slavnými osobnostmi na propagačních webech Fa-lun jsou jak vystřižené z praxe amerických sekt.

Buddhismus ani taoismus zásadně nevěští konec světa a odmítají pověry. Fa-lun již několikrát vyhlásil konec světa, straší ovečky Armagedonem stejně jako jehovisté a další sekty.

Buddhismus ani taoismus nepopírají vědu. Fa-lun vědu odmítá, stejně jako ostatní sekty.

Buddhismus i taoismus popírají zázraky, zázračné metody léčitelství a podobné bludy. Fa-lun je univerzální všelék, "mistr"Li tvrdí, že je zázraČný léČitel a jeho stoupenci věří, že má nadpřirozené schopnosti.

Buddhismus i taoismus se vzájemně uznávají a uznávají i ostatní náboženství. Fa-lun uznává jen učení Fa-lun.

Taoismus je učení praktikované v uzavřených klášterech (nei jia). Fa-lun je masové hnutí praktikované na veřejnosti za účelem upoutání pozornosti.

Stoupenci buddhismu i taoismu i včetně mnichů jsou normální lidé, kteří s vámi normálně hovoří o všem možném, o ničem vás nepřesvědčují a nenutí vás přijímat své pravdy. Kdo mluvil se stoupenci Fa-lun, na první pohled a poslech vidí a slyší, že se jedná o stejné fanatiky jako stoupenci jiných sekt, mluví pouze ve frázích, naučeným způsobem a opakují donekonečna jen své naučené pravdy a od pohledu jsou to často zakomplexované, labilní snadno ovladatelné osobnosti. Nikdy se s vámi nebaví například o počasí, jejich samostatné myšlení je nahrazeno jen a jen pomateným učením Fa-lun. Jejich myšlení je poznamenáno a nejsou schopni normální mezilidské komunikace.

Otázky k zamyšlení

Cítím potřebu se k problematice vyjádřit, protože je s podivem, že ačkoliv je jinak veřejnoprávní televize v otázce nebezpečnosti sekt velmi objektivní a se vztyčeným prostředníčkem a experty na sekty a psychiatry ze Společnosti pro studium sekt a dalších organizací před jejich vlivem důrazně varuje, v případě naprosto klasické sekty Fa-lun-kung dělá pravý opak a naopak dává prostor jejím členům, školeným systémem multilevel marketing a technikami brainwashingu, aby agitovali přímo ve vysílání. A je velmi smutné, že zneužívají neznalosti lidí a spojují tuto sektu s bojem za lidská práva a podobnými "bohulibými" věcmi. Tím veřejnoprávní médium vyvolává falešný dojem, že snad je působení v takové sektě nějakým prospěšným, ba přímo hrdinským činem. Asi by páni redaktoři rychle změnili názor, kdyby v takové sektě skončil jejich syn nebo dcera!

ČT24: V Praze dnes protestovali příznivci hnutí Fa-lun-kung ZDE

Nechápu proč Česká televize, mající být vyvážená, dá prostor pouze stoupencům této sekty a nezeptá se na Fa-lun někoho, kdo vnitřním cvičením nebo buddhismu či taoismu skutečně rozumí? Je to tak těžké pro polovzdělané redaktory zpravodajství? Například někoho z početné pražské obce cvičenců bojových umění: mistrů jako Ivan Rzounek, Pavel Macek atd...? Či přímo čínských Mistrů čchi-kung a kung-fu, žijících v Praze - Qin Ming Tang, Zhai Hua, Du Fu Kun a další ???

Proč ČT dává plné slovo propagaci podvodné sekty a nezeptá se odborníků? Proč ČT nenechá promluvit nějakého psychiatra z centra pro studium sekt, skutečného buddhistu, taoistu? Vede je k tomu neznalost nebo úmysl?

Nevím, co vede jinak celkem objektivní redaktory ČT k tomu popularizovat přímo klasickou sektu, ale chci věřit, že je to neznalost a nedostatek relevantních informací a ne postoj že Čínu je třeba bít a k tomu každá hůl dobrá...

Nechápu, proč k jiným sektám, jako je Syn Člověka Dvorský, moonisté a podobní podvodníci s jediným programem vymytí mozků a obrání o peníze, je Česká televize kritická?

Protože znám metody argumentace této sekty, vím, že okamžitě budu jejími aktivisty nařknut z propagace komunismu, kolaborace s KSČ, nepřátelství k lidským právům a podobných hloupostí. Proto říkám zcela jasně a srozumitelně, nehledě na to, že jsem nikdy nebyl, na rozdíl od "Mistra" Li chung-č, v komunistické straně, a nejsem rozhodně sympatizant komunistů: s politikou, komunisty a lidskými právy kauza „Fa-lun“ nemá nic společného. Je to jen metoda, jak zneužít trendu sympatie západního světa v otázce lidských práv k prosazování vlastních zištných cílů. Jde pouze podvod s cílem „moc a peníze“. Politický podtext přijala tato sekta až při etablování na Západě, s jasným cílem oklamat hloupé západní ovečky stylizací do pozice antikomunismu a boje za lidská práva. Je to sprostý podvod od začátku do konce a nebezpečnost této sekty by měla být jasně deklarována.

Oficiální stránka sekty Fa-lun v češtině ZDE

BBC: Who is Li Hongzhi? ZDE
Dokumenty ukazující podvody Li chung-č s falešným datem narození, žádost o vstup do Komunistického svazu mládeže atd. ZDE

Rouhání

Vlastní vyobrazení „Mistra“ Li jako Bodhisattva Bohyně milosti Guan Yin ZDE ZDE

Vlastní vyobrazení „Mistra“ Li jako Buddha Amitabha ZDE
Skutečný Amitabha ZDE
Zde „Mistr“ Li jako Buddha v lotosovém květu ZDE

Autor je sinolog, podnikatel. Jeho mnišské jméno Š-Sing Pao, 32 generace učedníků kláštera Šao Lin

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 21.7. 2009