Reportáž z volby generálního ředitele České televize

Radní zvolili Janečka v třetím kole první volby

15. 7. 2009 / Filip Rožánek

Rada České televize bude na svém dnešním zasedání rozhodovat o novém generálním řediteli. Tomu stávajícímu, Jiřímu Janečkovi, totiž končí mandát. Radní vybírali z pěti uchazečů: Jany Bobošíkové, Hynka Chudárka, Jiřího Janečka, Jany Kasalové a Radomíra Pekárka. Jednání sledoval on-line minutu po minutě FIlip Rožánek z Českého rozhlasu Online. Britské listy přinášejí přepis celé jeho reportáže.

12:00
Restaurace na Kavčích horách, kde se volba generálního ředitele koná, se pomalu zaplňuje. Z kandidátů dorazila Jana Bobošíková, přítomen je také Jiří Janeček. Předseda Rady ČT Jiří Baumruk zahájil jednání rady.
12:02
"Sešel se tu reprezentativní výběr, jsou to uchazeči, kteří v první volbě uspěli a postoupili do finále," zhodnotil Baumruk kandidáty.  
12:02
Jednání rady tradičně začíná schvalováním programu a úvodními formalitami, jako je volba ověřovatelů zápisu ze schůze.
12:05
Ve 12.30 by mělo začít slyšení kandidátů, každý bude mít k dispozici zhruba 10 minut na projev a dalších 30 minut bude prostor na dotazy členů rady.  
12:06
Hlasování o kandidátech bude tajné a vícekolové.
12:06
Volební komisi budou tvořit radní Jiří Presl, Ivan Satrapa a Jan Brandejs.
12:08
Dosud nedorazili všichni kandidáti. Předseda rady vyhlásil pauzu do půl jedné, první se radě představí Jana Bobošíková.
12:14
Přišel kandidát Hynek Chudárek.
12:21
Pauza skončila. Ke stolečku pro kandidáty usedla Jana Bobošíková.
12:22
Bobošíková poděkovala těm, kteří jí dali hlas v prvním kole. ČT označila za klíčové veřejnoprávní médium. "Zachováváte legitimitu, důstojnost a transparentnost volby generálního ředitele. Věřím, že vaše volba je hlasem veřejnosti, ne hlasem politiků," řekla radním.
12:24
"Vysílání veřejné služby je službou obecného hospodařského zájmu a je spjato s obecnými kulturními potřebami. S takovým pojetím veřejné služby se ztotožňuji," uvedla Bobošíková.
12:24
ČT nebude slouhou politiků ani lobbistů, má být důvěryhodným partnerem občanovi a pilířem prestiže v celé zemi. "ČT na to má," konstatovala Bobošíková, "a klíč k tomu máte vy."
12:26
Bobošíková varuje před posunem od demokracie k mediokracie, kdy ve společnosti, v níž fungují vyprázdněné politické strany, vládnou média. "Jsou-li média pod tlakem, nemohou prosazovat zdravou konkurenci společenských názorů."
12:28
"Osobnosti jako vy, spolu s kvalifikovaným managementem, mohou z ČT vytvořit respektované, dynamické médium 21. století," sdělila radním Bobošíková.
12:29
ČT musí mít po roce 2012 jasně vyprofilovány všechny své kanály s přihlédnutím k možnostem digitalizace. Bobošíková vidí ČT jako možnou oázu ve vyprahlé poušti.
12:31
Bobošíková si je vědoma, že se málo konkrétně vyjadřovala k programu, ale pokud by byla zvolena, dodala by do 10. srpna koncepci předvolebního vysílání a postupně i další materiály, k nimž by si vyžádala oponenturu.
12:32
"Mám jako každý špatné vlastnosti, ale ustrašenost, podléhání tlakům a lenost mezi ně nepatří," vzkázala Bobošíková.
12:32
Následují otázky radních.
12:34
Jiří Baumruk se ptá na financování televize ve chvíli, kdy Jana Bobošíková chce zrušit reklamu, zrušit koncesionářské poplatky a navázat rozpočet České televize na mandatorní výdaje ze státního rozpočtu. Baumruka zajímá, zda by nenastal vývoj jako v Polsku.
12:35
"Pokud bude podle mého názoru Česká televize financována mandatorním výdajem ze státního rozpočtu, tak je to menší nebezpečí, než současné koncesionářské poplatky," míní Bobošíková o politickém vlivu na televizi přes způsob financování.
12:36
Podle Bobošíkové může být mandatorní výdaj z rozpočtu navýšen o inflaci, nebo dohodnutou částku, ale nemůže být snížen. Upozornila, že na Slovensku politici dostali STV pod svůj vliv i při systému poplatků tím, že je snížili určitým sociálním skupinám a dalším obyvatelům.
12:37
Politické strany by mohly dostat v televizi svůj pořad jako v Rakousku, kde má každá strana jednou za 14 dní pět minut času ve vysílání, nastínila Bobošíková. Médium by se tak podle ní vyhlo výtkám, že něco neodvysílalo nebo zkreslilo.
12:38
Jiří Baumruk se ptá na osud sportovního kanálu ČT4 Sport. "Za službu veřejnosti považuji menšinové a rekreační sporty, ale rozhodně nepovažuji za středobod zájmu veřejnoprávní televize usilování o práva například na Formuli 1," reaguje Bobošíková. "Rozhodně to není tak, že bych si přála, aby sport z ČT úplně zmizel, je nedílnou součástí společnosti."
12:41
Dotaz radní Aleny Svobodové k výrobě pořadů a úsporám v této oblasti, které jsou zmíněny v kandidátském projevu Jany Bobošíkové. Bobošíková odpovídá: "Vlastní výrobě přikládám zásadní váhu, ale myslím, že by se ČT měla víc otevřít konkurenčnímu prostředí - externím tvůrcům, mladým tvůrcům, školám. Peníze, které jsou nyní vykazovány ve mzdách, tak třeba na úkor vysokých mezd v ČT, by se dala část tohoto rozpočtu přesunout na výrobu ve prospěch externích tvůrců. Myslí se tím zvýšení efektivity, lepší využití stávajících prostředků."
12:44
Radní Helena Fibingerová se ptá, zda má Jana Bobošíková nějaký plán pro případ, že by se po zvolení generální ředitelkou setkala s vnitřními nepokoji v televizi. Bobošíková odpovídá: "Kam přijdu, tam chodím pracovat, ne si vyřizovat osobní účty. Mé práce je všude, kde jsem byla, plný archiv. Očekávám, že když budu zvolena, budu mít podporu Rady ČT a očekávám, že každý profesionál se mnou bude chtít spolupracovat. Česká televize je zákon, koncesionářský poplatek a vaše rozhodování - všechno ostatní tomu podléhá. Jsem připravena spolupracovat s každým, kdo se chce poctivě snažit o rozvoj České televize. Nic jiného v mém rozhodování prostor nemá."
12:45
Radní Radek Mezulánik se ptá na postoj Jany Bobošíkové k přestavbě televizního studia Brno, kandidátka se omlouvá, že k tomu nemá dostatek informací.
12:46
Radní Jaroslav Dědič: "Jakou můžete dát záruku, že vaše silné politické názory se nebudou projevovat ve vysílání České televize?"
12:47
"Já si své politické názory ponechám, ale zrovna tak si věřím natolik, že dokáži vytvořit médium, které bude od mých osobních názorů oproštěno. Přicházím do prostředí, které by si svou citlivostí velmi rychle všimlo, že se nějaké své osobní názory jim snažím podsouvat," reaguje Bobošíková.
12:49
"Pokud uspěji, budu se snažit prosadit takové změny, které si zaslouží prostřednictvím obrazovky občanovi vysvětlit. Občan by měl mít nárok na vyšší interaktivitu nejen prostřednictvím internetu, ale i s nejvyšším vedením," odpověděla Jana Bobošíková na poslední otázku od radního Petra Koutného, kterého zaujala v projektu myšlenka na pořad, v němž by na otázky diváků odpovídala generální ředitelka.
12:50
Slova se ujal kandidát Hynek Chudárek. Na úvod se představuje, pracuje nyní jako výkonný ředitel hudební televize Óčko, kterou před šesti lety zakládal.
12:51
"Jako největší úspěch televize Óčko považuji, že jsme za dva roky hospodařili se ziskem a hospodaříme tak dodnes. Předtím jsem patnáct let podnikal v oboru fonografického průmyslu, v podstatě jsem se zabýval výrobou kompaktních disků. Rozbili jsme monopol tehdejších Gramofonových závodů," sděluje Chudárek.
12:53
"Zkušenosti z celoživotního podnikání mě přesvědčily, že správně fungující firmu musí vést člověk, který má znalosti z prostředí. To bych chtěl aplikovat i v případě České televize. Myslím, že by v jejím čele měl stát manažer s ekonomickými zkušenosti a se zkušenostmi z řízení firmy."
12:54
Hlavní prioritou Hynka Chudárka by byl vyrovnaný rozpočet. Dosáhl by ho restrukturalizací České televize, optimalizací zaměstnanosti a optimalizací výrobních nákladů.
12:55
Druhou prioritou by bylo upevnění postavení ČT jako média veřejné služby, stojícího vedle komerčních televizí, nikoliv takového, které by bylo součástí komerčního trhu.
12:55
Třetí zásadní věcí by pro Chudárka bylo dokončení digitalizace a dobudování veřejnoprávního multiplexu.
12:57
Chudárek by přeskupil stávající management, vytvořil konkurenci na trhu externích spolupracovníků, uspořil v oblasti investic a zaměřil by se také na televizní studio Brno. Je pro financování televize z koncesionářských poplatků, navyšovaných jen skokově o inflaci.
12:58
Reklamu v ČT by Chudárek dál ponechal jen v případě, kde je to nutné (kulturní a sportovní přenosy) a tak jako dnes navázanou na účelové výdaje (v současné době příjmy z reklamy nejsou součástí příjmů ČT, ale jdou do speciálních fondů například na podporu digitalizace a kinematografie). Ponechal by sponzoring a teleshopping.
1:00
Chudárek by jasně vyprofiloval všechny čtyři programy ČT, jakmile budou všude dostupné. ČT1 by byl program pro nejširší veřejnost s akcentem na původní tvorbu, ČT2 vzdělávací s pořady pro menšiny, ČT24 jako dnes zpravodajství a publicistika, ČT4 jako dnes sportovní program. Čtyři programy jsou pro Chudárka konečné číslo. Posílil by dětskou a dramatickou tvorbu, dal by důraz na výchovně-vzdělávací úlohu ČT.
1:00
Chudárek by zachoval oddělené fungování programu a výroby.
1:02
Následují dotazy, první se hlásí Alena Svobodová: "V projektu hovoříte o tom, že otevřenost televize není taková, jaká by byla potřeba, a že koncesionáři se dozví, kolik a na co televize vynakládá. Jakými formami by to probíhalo?"
1:03
"Byl by to mix všeho. Od webu České televize až po nějaký pořad, nebo vylepšení pořadu, který informuje. Například TS Brno není veřejná věc, konkrétní věci kolem toho koncesionář neví," reaguje kandidát.
1:04
Dotaz Jiřího Baumruka na plán snížení zaměstnanců až o třetinu a na plánované šetření. "Kde vidíte ty rezervy? Třetina zaměstnanců, to je zhruba 1000 zaměstnanců...," ptá se Baumruk.
1:06
"Rozhodně bych nepředpokládal žádnou čistku. Prioritou je jednoznačně, aby program nebyl oslaben. Myslím si, že rezervy jsou tam jednoznačně: neustálá diskuse - externí spolupracovníci, nebo interní výroba? Mám zprávy, že ČT bude natáčet velký zábavný pořad v externích studiích. Nejspíš došlo k vyhodnocení, že je to levnější, než výroba ve vlastních studiích. Já jsem řekl, že nechci stálé externisty, ale práce externistů v televizi je naprosto běžná. A jestliže nechci navyšovat poplatky, jinde nevidím kde to brát. Ale rozhodně ne na úkor programu."
1:08
Jaroslav Dědič se ptá, jak by Hynek Chudárek komunikoval snižování stavu zaměstnanců a další úspory. "Cesta je a je to cesta komunikace, vyjednávání a profesního přístupu," uvedl kandidát.
1:08
Radní Milan Uhde se ptá na oblíbené umělce Hynka Chudárka.
1:09
"Pocházím z rodiny výtvarníka, k umění mám blízký vztah. Mám doma Bedřicha Dlouhého, pana Nešlehu, spoustu zajímavých děl.... Můj oblíbený autor je Milan Uhde," zareagoval Chudárek.
1:12
Radní Jan Prokeš šířeji rozebírá vysílání reklamy v televizi veřejné služby. "Chtěl bych slyšet z vašich úst argument, proč reklama na České televize ne," říká Prokeš. Dále ho zaujal Chudárkův plán na odhalení nákladů, co kolik stojí a upozorňuje, že takové údaje jsou ve výročních zprávách.
1:14
"Do roku 2012 tady reklamu máme, já bych na tom nehodlal nic měnit. Nevíme, jak se bude vyvíjet mediální trh a jak to v době krize bude. Ale principiálně si myslím, že reklama na ČT být nemusí, protože má svůj zdroj financování daný," odpovídá Chudárek.
1:15
Co se nákladů týče, zveřejnil by Chudárek, kolik stojí výroba. "To je veřejná informace i dnes," namítá Prokeš.
1:15
Konkrétní smlouvy a náklady na konkrétní pořady by Chudárek nezveřejňoval.
1:16
Jiří Baumruk: "Jaká by byla vaše představa o sledovanosti? Má v televizi veřejné služby význam? Čím by mělo být dosahováno sledovanosti?"
1:17
"Sledovanost určitě být musí, bez toho televize nemohou existovat. Ale nemůže být na prvním místě jako u komerční televize. A ona utlačuje veřejnoprávnost," podotýká kandidát. Z programu by vyškrtl třeba volbu Miss.
1:18
Helena Fibingerová se ptá, jak by ČT pod Chudárkovým vedením nahradila příjmy z reklamy. Kandidát opakuje stanovisko, že do roku 2012 je reklama daná a po tomto roce by mohla být obdobně vázaná jako dnes.
1:19
Radní Petr Koutný se ptá, zda má Hynek Chudárek připraven nějaký tým, se kterým by do televize nastoupil. "Nejdřív bych se seznámil se stávajícími lidmi, prostoupil bych do toho a poté bych to řešil. Nějaké lidi v hlavě samozřejmě mám, ale je to předčasné říkat."
1:20
Petra Koutného dále zaujalo, že by Hynek Chudárek byl pro televizi bez reklamy, ale se sponzoringem. "Sponzoring tolik nezatěžuje diváka, je to mnohem kratší sdělení, které pomáhá nějakým způsobem financovat ten pořad," konstatuje Chudárek.
1:21
Slovo dostává Jiří Janeček, stávající generální ředitel ČT, který kandiduje i pro další období.
1:22
"ČT vysílá o sto procent více hodin, než v roce 2003, se stejným počtem lidí, jako v roce 2001," vypočítává Janeček.
1:23
"V roce 2003 každý rok ubývalo dvacet, třicet tisíc koncesionářů. Tvrdě jsme museli zasáhnout, abychom tu křivku otočili, teď jich máme o 360 tisíc víc," pokračuje ve statistice Janeček.
1:24
Českou televizi čeká dokončení digitalizace a digitalizace archivu, posílení zpravodajství s jeho regionalizací. "Využijeme možnosti v tom smyslu, že regionální zpravodajství můžeme lépe cílit, zaměřit ho na diváka v tom určitém prostoru," nastiňuje Janeček.
1:25
Když odcházel Ivo Mathé, říkal, že nástupci předává s růžovou mašlí 600 milionů Kč. "Já mám tři miliardy," konstatuje Janeček a podotýká, že jsou to peníze do budoucna.
1:27
Také Janeček mluví o profilaci kanálů kvůli postupující digitalizaci. Na Jedničce ubude zpravodajských pořadů, na Dvojce i Jedničce klesne počet sportovních přenosů, Dvojka bude pro alternativu a nezávislé tvůrce. "Asi jste si všimli v našich zprávách, že se od roku 2003 počet vysílaných pořadů od začínajících tvůrců zvýšil trojnásobně," konstatuje Janeček.
1:28
Ve sportovní oblasti by víc prostoru dostaly menšinové sporty.
1:29
Janečkovy plány v oblasti vzdělávání: spustit komplexní vzdělávací internetový portál České televize, mediatéku vzdělávacích pořadů pro školy, zvýšit podíl vzdělávacích pořadů ve vysílání.
1:30
V roce 2012 by ČT pod Janečkovým vedením chtěla vysílat 1900 hodin pořadů pro děti.
1:30
V oblasti dokumentů a publicistiky, kde letos ČT odvysílá 4000 hodin takových pořadů, by už příští rok měla odvysílat o 10 % hodin více.
1:31
ČT by vypisovala dvě scénáristické soutěže za rok.
1:31
Na obrazovce by se objevilo i nejméně 10 divadelních představení ročně.
1:32
Od roku 2003, kdy Janeček nastoupil do funkce, vzniklo v koprodukci ČT 65 nových filmů, letos to je 18 premiér.
1:33
Reklama by v nějaké podobě mohla podle Janečka na ČT zůstat. "Proč by nemohly peníze z reklamy téct i do České televize a pomáhat filmařům?" vznesl řečnickou otázku Janeček.
1:36
"Pokud bychom nepodnikli tvrdá úsporná opatření, dostali bychom se do záporných čísel. Jaké jsou cesty? Některé kolegové říkali, další je pokračující restrukturalizace ČT, optimalizace zaměstnanosti, tedy kulantně snížení osobních nákladů. Na mzdy vydáváme 1,2 miliardy ročně bez odvodů. V této oblasti je takřka před koncem personální audit, jeho dílčí výsledky znám - je to cesta. Další je optimalizace vlastní výroby: vždycky se nějaké úspory najdou. Dále vyčleňování, outsourcing, některých činností z ČT. Ano, budeme ještě přísněji a tvrději počítat, a když u nás bude něco dražší, dáme to ven."
1:37
"Když jsem nastoupil v roce 2003, dávali jsme na šíření signálu půl miliardy. Teď je to 700 milionů, protože jedeme po dvou cestách. Po dokončení digitalizace ta křivka zase klesne," říká Janeček.
1:38
Dotazy radních. Jiří Presl: "Co bude vaše noční můra, když budete pokračovat ve funkci?"
1:38
Janeček: "Vždycky nejhorší je to, čemu říkáme optimalizace počtu zaměstnanců a tak podobně."
1:43
Dotaz radního Jana Prokeše se týká mj. akvizice pořadů z méně obvyklých zemí například v Asii nebo Latinské Americe. Janeček odpovídá, že o nákupu takových pořadů také jedná, protože i to je cesta ke zkvalitnění nabídky.
1:46
Otázka Aleny Svobodové k vyváženosti, objektivitě a normotvornosti České televize. "Jasně, že přitvrdíme. Vedoucí pracovníci, zejména ve zpravodajství, mají páky na to, aby přinutili své lidi, aby dělali svou novinářskou práci pořádně," říká Janeček.  
1:46
"Nikdy jsem neřekl, že sledovanost je mým hlavním cílem. Vždycky jsem říkal, že televize veřejné služby musí být sledovaná - měla by mít kolem čtvrtiny trhu, protože kdyby měla pod deset procent, asi by byla zbytečná," dodává Janeček.
1:47
Radní Josef Pavlata se ptá na Janečkův postoj k senátnímu návrhu zákona o zrušení koncesionářských poplatků.
1:48
Janeček: "Ten návrh zavání lehce populismem. Model financování, který máme my, je běžný ve světě, existují asi dva státy, které mají jiný způsob. Svoboda je, že si vysílání platí občané sami. Nejsem příznivcem toho, aby televize byla placena státem. Není to dobré pro televizi a není to dobré pro diváky."
1:52
Radní Helena Fibingerová chválí Janečkovu práci. Souhlasí se současným generálním ředitelem v názoru, že ČT by úplně neměla přijít o reklamu. Otázku nepoložila.  
1:53
Členka rady Dana Makrlíková se ptá, jak by Janeček bojoval s různými nařčeními v novinách, například, že výroba ČT je dražší, než v komerčních televizích. "Jiný argument, než fakta nemám," reaguje Janeček.
1:55
Otázka Jana Brandejse: "Tohle období samo přináší celou řadu specifik pro celospolečenské dění. Na co byste kladl důraz při vazbě na tuto situaci?" Jiří Janeček: "Vždycky, když se cokoliv děje v naší zemi, stoupá sledovanost naší televize - záplavy, cokoliv."
1:56
Člen rady Radek Mezulánik: "Co byste udělal proto, aby vzrostlo obecné povědomí o veřejné službě v médiích?"
Jiří Janeček: "Otázka vypadá velmi jednoduše, ale je to nejsložitější otázka, se kterou se potýkám. Zřídili jsme divácké centrum, útvar tiskového mluvčího, vždycky říkám, zeptejte se na cokoliv, odpoví na to lidé k tomu určení."  
1:59
Otázka radního Petra Koutného míří na eventuální revizi spolupráce s externisty, kteří Českou televizi kritizují. Janeček odpovídá, že není mstivý a že jim asi měl různé věci víc vysvětlovat.
2:00
Jiří Baumruk vyhlásil desetiminutovou přestávku, než ke stolečku pro kandidáty usedne Jana Kasalová.
2:13
Přestávka skončila, slova se ujímá Jana Kasalová.
2:14
"V projektu jsem psala, o čem přemýšlím, a co považuji za klíčová. Shrnovala bych to v jedné jediné větě: Česká televize je permanentní šance," říká bývalá manažerka televize Prima.
2:15
ČT by měla znamenat kvalitu, možnost volby a kultivaci.
2:15
"Místo, kde by se měly nejen udržovat a oprašovat hodnoty, ale i český jazyk," líčí vizi televize Kasalová.
2:21
"ČT musí permanentně pracovat na propojení programové nabídky se všemi elektronickými možnostmi. ČT jako televize veřejné služby musí dávat lidem možnost volby a výběru, být tvůrčí dílnou." V ekonomickém pojetí je podle Kasalové Česká televize jednou z největších firem v republice. "Přemýšlím o České televizi dlouho a poctivě. Nemám v ruce skalpel a nemám ráda velká slova. Nemám na všechno jednoduchou odpověď."
2:21
Jako generální ředitelka by Kasalová přinesla především dialog.
2:24
Kandidátský projev Jany Kasalové byl relativně krátký. Předseda rady Jiří Baumruk se ptá na záměry kandidátky v oblasti budov České televize, které v projektu označila za moloch. "Pokud jde o to, jaké nevhodné prostory nebo neadekvátní prostory Česká televize využívá, tak já v projektu nastínila, že bych si představovala v podstatě permanentní audit."
2:24
Kasalová by si vyžádala audit veškerého movitého i nemovitého majetku České televize.
2:26
Na základě auditu by se Kasalová pak rozhodla, co dál s budovami a zda je třeba neprodat, nebo postavit na zelené louce nějaké nové sídlo.  
2:27
Otázka radního Jana Prokeše: "Zajímalo by mě, co myslíte v projektu pojmem důsledná regionalizace?"
2:28
"Je to jedna z klíčových záležitostí, regionalizovat Českou televizi. Jirka Janeček na to má stanovené dvě cesty, já bych k tomu chtěla dodat, že ve všech těch materiálech i projektech nezazněla jedna důležitá věc: není to jenom dobudování studií a finančních modelů. Je nutné pracovat s těmi lidmi, kteří v těch regionech žijí, se zázemím, které si - Jirko, promiň - dnes myslím, není tak opečovávané," odpovídá Kasalová.  
2:29
Radní Radek Mezulánik se ptá, jak chce kandidátka přilákat nejlepší producenty a novináře do České televize, o nichž píše v projektu.
2:30
Jana Kasalová by spoléhala na efekt sněhové koule - jeden schopný člověk přivede další schopné. "ČT by se měla co nejvíce otevřít nejrůznějším diskusím a panelům, měla by je i sama vyvolávat a aktivně organizovat."
2:34
Otázka Milana Uhdeho začíná paralelou se Shakespearovým divadlem Zeměkoule, které bylo pro širokou veřejnost, ale vedle něho ještě Shakespeare psal texty pro náročnější publikum. "Domníváte se, že s vašimi zkušenostmi z komerčního sektoru byste uměla řídit veřejnoprávní televizi?" ptá se Uhde, kterého zajímá, jak by Kasalová skloubila oslovení širší veřejnosti s posláním veřejné služby. "I v komerci můžete vyvádět kvalitu," reaguje Kasalová, "ani v komerčním médiu nemusíte dělat laciné věci." Připomněla, že za éry Vladimíra Železného radily na Nově s programem kulturní elity.
2:35
Jiří Baumruk se ptá na představu kandidátky o zavedení kariérního řádu. "Je to vlastně prvek BBC, systém výchovy redaktorů. V zásadě jde o editorský systém, výchovu redaktorů tak, aby když přijdou do televize, tak nešli hned na obrazovku, ale hovořili k nim nejdřív lidé, kteří se pohybují v branži dlouhé roky," uvedla Kasalová.
2:36
Pauza kvůli technickému problému s mikrofony, nefungují ani u kandidátského stolku, ani všem radním s výjimkou předsedy.  
2:43
Radní Alena Svobodová se ptá, jak si Jana Kasalová představuje spravedlivé zastoupení politických stran ve zpravodajství. "To, kde může dojít i k nechtěné disproporci, to je erudice redaktorů. Jejich schopnost pokrýt reportáž obrázky tak, aby nedošlo k nevyváženosti," říká Kasalová.
2:45
Alena Svobodová: "Jaký důraz budete klást na tvorbu pro děti a mládež?"
Jana Kasalová chce i za cenu metody pokus-omyl obrazovku zmodernizovat tak, aby "těch pět šest lidí, kteří pro děti píší mimo Českou televizi, se pokusili pro ČT něco vykonat. Je to o otevření televize vnějšímu světu."  
2:46
Poslední se slova ujímá Radomír Pekárek.
2:48
"Celý můj profesní život je svázán s prací ve filmové oblasti," zahajuje svůj projev Pekárek a stručně rekapituluje svůj životopis. Začínal v Československé televizi, v roce 1993 nastoupil do barrandovských studií, kde zajišťoval spolupráci s TV Nova. Byl také ředitelem digitální TV Barrandov. "Co jsem chtěl, co jsem potřeboval udělat, co jsem udělal, o tom jsem vždy majitele musel přesvědčit. To je dost důležitý moment, který si přináším."
2:49
"Jsem přesvědčen, že hlavní úkol, který čeká ČT, je obhájení veřejnoprávní pozice na trhu. Co si budeme nalhávat, je tu tlak z komerčního i politického prostředí, že ČT už svou úlohu naplnila," nastiňuje Pekárek.
2:50
"I pro politické strany musí být televize korektní a vyvážená," míní kandidát.
2:50
ČT musí mít širokou nabídku programů a využívat odborníky i se zkušenostmi ze zahraničí.
2:52
Také Pekárek chce vyprofilovat jednotlivé programy kvůli digitalizaci. ČT1 a ČT2 by byly bez zpravodajství a publicistiky, s výjimkou hlavních zpráv. ČT2 by byl program pro náročné - dokumenty, vzdělávací pořady, pořady pro menšiny. ČT24 by zůstala zpravodajská, ČT4 se sportovními pořady a přenosy, navíc i se vzdělávacími pořady o sportu.  
2:53
Pekárek míní, že mezi spotřebiteli bude hlad po programu v HD kvalitě.
2:54
Pekárek by zadal komplexní audit, na jehož základě by pak byla optimalizována výroba.
2:54
"Nabízím vám transparentní a efektivnější hospodaření, chci udržet vyrovnaný rozpočet, chci udržet kvalitu programu České televize, chci ke změnám přistupovat odpovědně a s respektem ke kvalitní práci," uzavřel svůj projev Pekárek.
2:56
Radní Jan Prokeš chce vysvětlit, co myslí Pekárek větou v projektu, že ČT v současné době ani neplní požadavky dané zákonem.  
2:58
"Odvolal bych se na ročenku, kde mě zarazilo, že se uvádí podíl regionálních studií na celostátním vysílání a v jedné tabulce oproti druhé zmizelo 600 hodin vysílání," odpovídá Pekárek.
3:01
"Český rozhlas se netají tím, že chce mít vlastní vysílání v jiné normě. Český rozhlas otevřel modernizovanou budovu, modernizovaná studia, chce myslím jet po vlastní linii. U nás je spojení dvou institucí, jako u BBC, spíše v rovině zbožných přání, ale nebráním se sbližování," odpověděl Radomír Pekárek na dotaz Jaroslava Dědiče k úvahám o spojování televize a rozhlasu v digitální době.
3:02
"Nepřišel jsem s tím, že bych dělal razantní řezy, nic takového. Všechno by vycházelo z auditu, navazoval bych na to, co je v pořádku," reagoval Pekárek na dotaz Jiřího Baumruka o případných personálních změnách.
3:04
Alena Svobodová se ptá, zda se kandidát domnívá, že ČT sklouzává ke komerčnosti. "Snaží se nesklouzávat," odpovídá Pekárek, ale podotýká, že chce-li televize přilákat diváky ke vzdělávacím pořadům a pořadům pro děti, bude je muset dělat atraktivně. Star Dance nepovažuje za komerční pořad a domnívá se, že na veřejnoprávní televizi patří.
3:04
Vystoupení jednotlivých kandidátů skončilo, volební komise připraví 1. kolo volby. Volí se tříkolově se dvěma možnostmi opakování.  
3:10
První kolo volby. Každý radní může na hlasovacím lístku zaškrtnout nejvíce dvě jména.
3:15
Volbu doprovází velký zájem médií. Každé vhození hlasovacího lístku do schránky vyvolá salvu blesků od fotoaparátů. Dění sleduje několik kamer, on-line zpravodajství přináší více internetových serverů najednou, další servery - včetně webu České televize - nabízejí přímý videopřenos z jednání Rady.
3:32
Do druhého kola postoupili Jiří Janeček a Jana Kasalová.
3:33
Počty hlasů pro jednotlivé kandidáty po 1. kole:
Jana BOBOŠÍKOVÁ - 0
Hynek CHUDÁREK - 5
Jiří JANEČEK - 12  
Jana KASALOVÁ - 8
Radomír PEKÁREK - 1  
3:34
Nyní se čeká na výsledky 2. kola hlasování, v němž už může každý radní na hlasovacím lístku zaškrtnout jen jedno jméno - tedy buď Janečka, nebo Kasalovou.
3:37
Volební komise se odebrala sčítat hlasy po 2. kole hlasování.
3:45
Výsledky po 2. kole:

JIŘÍ JANEČEK - 9 hlasů, JANA KASALOVÁ - 3 hlasy
3:46
Nikdo nezískal potřebných 10 hlasů, následovat bude 3. kolo hlasování.
3:46
Nyní je půlhodinová pauza na "dohadovací řízení", jak oznámil předseda Rady ČT Jiří Baumruk.
4:23
Členové Rady se po přestávce pomalu scházejí zpátky do jednací místnosti.
4:28
Následuje 3. kolo hlasování.  
4:40
Výsledky 3. kola - 14 lístků odevzdáno, JIří Janeček 10 hlasů, Jana Kasalová 3 hlasy
4:41
Generálním ředitelem České televize je opět Jiří Janeček.
4:42
Předseda Rady ČT Jiří Baumruk vyhlásil pětiminutovou přestávku.
4:45
Jiří Janeček bude generálním ředitelem České televize až do 18. 7. 2015.

zdroj Český rozhlas ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 15.7. 2009