Stěhování kvůli squatterům? Jen tak nebude !

14. 7. 2009 / Stanislav Křeček

Jestli chtěli majitelé domu v Truhlářské ulici v Praze donutit k vystěhován zbylé nájemníky bytů tím, že do domu nastěhují squattery, velmi se zmýlili. Připoutali tím k domu takovou pozornost veřejnosti a medií že jim jen tak něco neprojde, tedy ani to co jim dosud "procházelo" a co je v Čechách v celku obvyklou praxí některých pánů domácích. To je jistě ku prospěchu věci.

Na druhé straně by novináři neměli postiženým nájemníkům přidělávat vrásky tvrzeními, která s realitou našeho práva nemají nic společného. Zejména za situace, kdy si jeden z pronajímatelů, onen "Kocábův dobrodinec", s dodržováním českého práva příliš starostí nedělá.

Tak v dnešní MfD jsem se v článku "nájemníky vypekli, teď slibují" od Aleny Zvěřinové - název článku dobře vystihuje chování představitelů městské části Prahy 1 k nájemcům bytů nejen v tomto domě - dočetl, že: " Dům je před rekonstrukcí, až majitel dostane stavební povolení, získá i výpovědní důvod, by mohl vystěhovat i zbývající partaje". Tak tomu ovšem není, i když tento mylný názor vyjádřil v tisku i onen "dobrodinec", šéf představenstva pan Svinka.

Stavební povolení vyjadřuje pouze souhlas státního stavebního orgánu s technickou kvalitou stavby, ale v žádném případě nevypořádává občanskoprávní vztahy mezi nájemci a pronajímatelem. V žádném případ není vydání stavebního povolení výpovědním důvodem! Je pouze nezbytnou podmínkou proto, aby pronajímatel mohl požádat soud o přivolení k výpovědi nájemce, ale jen tehdy " vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat" ( § 711a odst.1 písm.c, obč. zák). Musí být splněny obě podmínky: byt nebo dům musí takové opravy objektivně vyžadovat ( ne že si je pronajímatel pouze přeje udělat) a zadruhé, že byt nebo dům nebude možné po delší dobu užívat. Při provádění naprosté většiny rekonstrukčních prací je možné, s určitými omezeními, byty dále užívat a vyklizení není nutné. Žadatel o výpověď musí soudu prokázat že byty nebude možné z objektivních důvodů užívat, ne tedy např. proto, že se stavební firmě lépe pracuje v prázdném domě. Kde nemusí brát na nikoho ohledy...

Je pravdou, že tentýž výpovědní důvod obsahuje ještě jednu možnost, kdy lze požadovat výpověď a to tehdy, "je-li potřebné z důvodů veřejného zájmu s bytem nebo domem naložit tak, že byt nebo dům nebude možné užívat". Tedy např. tehdy, pokud zde na místo domu bude dálnice....a nikoliv tehdy jestliže si pronajímatel přeje předělat dům na hotel, jak je tomu v tomto případě. To ve veřejném zájmu rozhodně není...

Nájemníkům z Truhlářské v nejbližší době stěhování nehrozí. Ale pokud ve shora zmíněném článku čtu, že městská část Praha 1 "slibuje pomoc", byl bych velmi, velmi opatrný...

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 14.7. 2009