Vzkaz Rudým drakům

24. 6. 2009 / Jiří Dolejš

Podpis komunistických poslanců na ministrem Kocábem předložené Dohodě proti extremismu, spolu s ostatními parlamentními stranami, bereme vážně. Velmi vážně. I toto symbolické vymezení, které jako první podepsal předseda KSČM Filip, má svůj smysl jak proti extremismu bez přívlastků (padni komu padni), tak jako ochrana před falešným obviňováním KSČM. Komunistická strana Čech a Moravy ctí zákonnost a základy demokracie v naší zemi. Akci členů SMKČ při pietním aktu v Lidicích hodnotím jako nepatřičnou a v rozporu s přáním organizátora.

Chápu pohoršení pana Červencla, který z piety nechce dělat manifestaci různých politických názorů. Na možnost organizovat politický Hyde park jsou jiné příležitosti.

Prapory "mladých", které se objevily prakticky ve všech médiích, jsou prapory rozpadlého SSSR či prapory KSM, kterému zrušili registraci jako "extremistickému" občanskému sdružení? Ani jednu z variant neberu jako vhodnou pro reprezentaci mladých členů a sympatizantů KSČM. Ani jedna z variant jistě většinu z nich ani neláká. Prapory a symbolika SMKČ jsou jejich věc, ale na akcích KSČM rozhodujeme my, které prapory tam chceme a které ne. Zodpovědnost za akci máme i ze zákona. A hodláme jí dostát. Radikalismus a extremismus si plete někdo jiný a ne KSČM. Provokovat "levičáckými" krajnostmi, abych na sebe upozornil, může dokonce radikální levici ublížit a ne jí pomoci. Pro věc je třeba lidi získávat a ne je odpuzovat. Nad tím je třeba se opravdu vážně zamyslet a tak chápu i dopis předsedy Filipa určený SMKČ.

KSČM pro práci s vlastními mladými členy má komise mládeže na krajské i centrální úrovni. Ty vede poslankyně Kateřina Konečná. Jsou naším hlavním nástrojem, nejde o žádné suplování. Všichni členové strany by měli znát usnesení, že pracujeme prostřednictvím těchto komisí a nikoliv přes různá občanská sdružení, za které nemůžeme nést odpovědnost.

Pokud někteří mladí členové KSČM jsou členy nějakých občanských sdružení a nerespektují ani usnesení strany, ani její programové dokumenty, měla by to s nimi politicky řešit jejich regionální, místní organizace KSČM. Program strany platí pro všechny členy. Tedy i pro ty, kteří vůči němu mají výhrady. Spolupráce s SMKČ by se měla ujasnit. Nějaká pevná vazba zde přeci neexistuje - KSČM po zrušení registrace KSM zatím z žádnou organizací nenavázala podobné kontakty. V tomto ohledu bylo poněkud nepřesné i vyjádření tiskové mluvčí V. Karasové o "přerušení" našeho vztahu, protože nelze přerušit něco, co není.

SMKČ rozhodně není hrází proti zákazu KSČM, jak se domnívá předseda SMKČ Kollarčík a další. Jasně to řekla právnička Zuzka Bebarová-Rujbrová, lídr komunistické kandidátky na jižní Moravě na sobotním zasedání ÚV KSČM. Naši právníci chtěli mladým poradit, ti to odmítli. Jestli chtějí uhořet na hranici, tak ať na tu hranici netahají KSČM.

Nehodláme ani vstupovat do přetrvávajících sporů mezi organizacemi zakládaných bývalými členy KSM o nástupnictví po KSM. Pokud chtějí mladí lidé podporovat cíle KSČM, to samozřejmě uvítáme. Ale podle pravidel, které určí právní rámec, v němž se KSČM jako parlamentní strana pohybuje. Různá jednání jsou samozřejmě možná - o Lidicích chce s mladými jednat i předseda Filip.

Představa, že komunisté budou obhajovat, podporovat, a sympatizovat s extrémními postoji několika málo lidí jen proto, že ten, kdo je zastává, je obhajuje svým údajným komunistickým přesvědčením, jsou liché. Do této pasti extremismu se KSČM zatáhnout nenechá. Nikým.

autor je poslancem, místopředsedou KSČM a lídrem její parlamentní kandidátky v Praze

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 24.6. 2009