Co dnes v Čechách vychází za knihy: Je to nějaké ubohé

15. 6. 2009 / Jan Čulík

Podobně jako každého půl roku jsem zasedl, abych objednal nové české knihy pro glasgowskou univerzitní knihovnu. Vybírám to, co může být pro studenty zajímavé: novou prózu, literárně vědné a literárně historické publikace, sociologické knížky, díla, jimiž autoři analyzují českou historii, totožnost, kulturu a současnost.

Knihy vybírám podle bibliografické přílohy Literárních novin "Nové knihy". Práce nad touto bibliografií za posledního půl roku (od listopadu 2008) mi potvrdila povrchní dojem, který mívám v těchto dnech, kdykoliv se zastavím u výloh donedávna opravdu dobrého knihkupectví (nedávno zemřelého) pana Fišera v Kaprově ulici na pražském Starém Městě.

Tuhle jsem měl před Fišerem schůzku se Štěpánem Kotrbou a ten můj letmý nepříjemný dojem z toho, co se v současnosti v Čechách vydává za knihy, potvrdil. Pohlédl do výlohy a vyjádřil se: "Tedy, vycházejí neuvěřitelné pitomosti."

Podobně jako je dnešní celková zkušenost českého společenstvá, kulturní výpověď se zdá nesmírně atomizovaná. Autoři se zabývají různými dílčími problémy bez souvislostí. Nejbezpečnější je samozřejmě vydávat knihy o historii, jak to bylo s Přemyslovci, či s propagandou za procesu s Miladou Horákovou, nebo s Plastiky. Málokdo si uvědomí, že tyto publikace jsou ovšem velmi silně subjektivizovány, ovlivněny naším dnešním pohledem na historické skutečnosti.

Zajímalo by mě ale, co se děje teď. Kde je o tom přesvědčivá, brilantní, nová výpověď?

(Jestliže Nové knihy inzerují jako "nejúspěšnějšího českého spisovatele" Ivana Krause, dospěli jsme tedy hodně hluboko...)

Nikdo se nezeptá, co česká společnost v současnosti znamená, co si o sobě myslí, čím přispívá světu, kam směřuje.

Zdá se mi, že nepřispívá ničím. Současná česká próza například přestala existovat.

V minulosti měli Češi jakési skladatele - Dvořáka, Smetanu, Janáčka. Jo, a spisovatele - Haška, Čapka, Kunderu, Hrabala, Škvoreckého.

To všechno zmizelo do jámy pamětnice.

Přikládám svůj seznam, co jsem vybral pro glasgowskou knihovnu. Je to všechno strašně záslužné, ale...

Asi tam moc zajímavých publikací nenajdete.

Havel, Václav, Cirkus Havel. Brno, Větrné mlýny, 2008, 219 Kč, ISBN 978-80-86907-52-9

Peschel, Lisa (ed.) Divadelní texty z terezínského ghetta/Theatertexte aus dem Ghetto Theresienstadt, Praha, Akropolis, 2008, 450 Kč, ISBN 978-80-86903-82-8

Císař, Ondřej, Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace, Brno, CDK, 2008, 198 Kč, ISBN 978-80-7325-168-0

Katalpa, Jakuba, Hořké moře, Praha/Litomyšl, Paseka, 2008, 270 Kč, ISBN 978-80-7185-938-3

Pekárková, Iva, Sloni v soumraku, Praha, Millennium Publishing, 2008, 279 Kč, ISBN 978-80-86201-54-2

Urban, Miloš, Lord Mord, Praha, Argo, 2008, 298 Kč, ISBN 978-80-257-0087-7

Šrut, Pavel, Lichožrouti, Praha/Litomyšl, Paseka, 2008, 299 Kč, ISBN 978-80-7185-932-1

Brügel, Johann Wolfgang, Češi a Němci 1939-1946. Praha, Academia, 2008, 395 Kč, ISBN 978-80-200-1637-9

Štícha, František, Gramatika a korpus 2007. Praha, Academia, 2008, 300 Kč, ISBN 978-80-200-1634-8

Kolektiv autorů: V souřadnicích volnosti: Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha, Academia, 2008, 455 Kč, ISBN 978-80-200-1630-0

Hynie, Karel, Volha: Záznam o provozu motorového vozidla. Příbram: Pistorius and Olčanská, 2008, 349 Kč, ISBN 978-80-87053-19-5

Němeček, Zdeněk, Tvrdá země. Praha: Torst, 2008, 288 Kč, ISBN 978-80-7215-357-2

Vávra, Jan, V krajině prorostlého bůčku: Zpověď prezidentova poradce. Praha, Prostor, 2008. 380 Kč. ISBN 978-80-7260-202-5

Beer, Fritz, .. a tys na Němce střílel, dědo? Českoněmecký Žid mezi komunismem a nacismem. Praha/Litomyšl, Paseka, 2008, 299 Kč, ISBN 978-80-7185-944-4

Kotyk, Petr, Deset tisíc změn se znovu mění. Praha, Cherm, 2008, 280 Kč, ISBN 978-80-86370-35-4

Kraus, Jiří, Jazyk v proměnách komunikačních médií, Praha, Karolinum, 2008, 180 Kč, ISBN 978-80-246-1578-3

Cudlín, Karel, and Topol, Jáchym, Cestou na východ, Praha, Torst, 2008, 299 Kč, ISBN 978-80-7215-360-2

Kosatík, Pavel, Člověk má dělat to, nač má sílu. Praha, Mladá fronta, 2008, 229 Kč, ISBN 978-80-204-1955-2

Opelík, Jiří, Čtrnáctero prací o Karlu Čapkovi a ještě jedna o Josefu Čapkovi. Torst, 2008, 278 Kč ISBN 978-80-7215-356-5

Nekula, Marek, Otec. Praha, Torst, 2008. 148 Kč, ISBN 978-80-7215-363-3

Schmidt, Jan, Život v závorce, aneb Prvobytně pospolná místa v Čechách, Liberec, Knihy 555, 2008, 255 Kč, ISBN 978-80-86660-28-8

Schmitzer, Jiří, Kanimůra ze Šardonu. Praha, Dybbuk, 2008, 149 Kč, ISBN 978-80-86862-72-9

Jirous, Ivan Martin, Pravdivý příběh Plastic People, Torst, Praha, 2008, 444 Kč, ISBN 978-80-

Kohout, Pavel, Smyčka, Příbram: Pistorius and Olšanská, 229 Kč, ISBN 978-80-87053-28-7

Novotný, Antonín, Vzpomínky prezidenta. Praha. BVD, 299 Kč, ISBN 978-80-87286-00-5

Hrdlička, Josef, Obrazy světa v české literatuře. Studie o způsobech celku (Komenský, Mácha, Šlejhar, Weiner). Praha, Malvern, 2008, 240 Kč, ISBN 978-80-86702-41-4

Martínek, Lubomír, Mýtus o Linkeovi. Praha, Paseka, 2008, 280 Kč. ISBN 978-80-7185-958-1

Klobouk, Jiří, Americká žena a jiné povídky. Praha, Dybbuk, 2009, 268 Kč, ISBN 978-80-86862-74-3

Demetz, Petr, Dějiště: Čechy. Host, Brno, 2008, 190 Kč, ISBN 978-80-7185-949-9

Vaněk, Pavel, Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951-1955. Praha. Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, 160 Kč, ISBN 978-80-87211-08-3

Procházková, Lenka, Slunce v úplňku. Příběh Jana Palacha. Praha, Prostor, 2008, 380 Kč, ISBN 978-80-7260-196-7

Blažek, Petr, Jan Palach '69. Praha. Ústav pro studium totalitních režimů. 690 Kč, ISBN 978-80-7308-237-6

Mnichov 1938 a česká společnost. Praha. Ústav pro studium totalitních režimů, 95 Kč, ISBN 978-80-87211-06-9

Mikulec, Jiří a kolektiv, Velké dějiny zemí Koruny České VIII. 1618-1683. Praha, Paseka, 2008. 740 Kč. ISBN 978-80-7185-947-5.

Svoboda, Ludvík, Deník z doby válečné, červen 1939-leden 1943. Praha, Mladá fronta, 2009, 329 Kč, ISBN 978-80-204-1939-2

Kuběna Jiří, Ukřižování vína, Brno, Host, 2009, 299 Kč, ISBN 978-80-7294-294-7

Vokolek, Václav, Zástavy srdce, Praha, Mladá fronta, 2009, 299 Kč, ISBN 978-80-204-915-4

Ulč, Ota, Zašmodrchaný svět. Praha -- Šulc/Švarc, 2009, 235 Kč, ISBN 978-80-7244-241-6

Dětmar z Merseburku, Kronika. Praha, Argo, 2008, 458 Kč, ISBN 978-80-257-0088-4

Koura, Petr, Formánková Pavlína, Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. Praha. Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, 460 Kč, ISBN 978-80-87211-03-8

Jakoubek, Marek -- Budilová, Lenka, Romové a Cikáni -- neznámí a známí, Praha. Leda 2009. 269 Kč, ISBN 978-80-7335-119-9

Mullerová, Veronika, Jan Palach 16. -- 25.1. 1969. Praha, Kant, 2009, 690 Kč, ISBN 978-80-86970-90-5

Emmert, František, Vznik ČSR 1918. Computer Press, 2009, 990 Kč, ISBN 978-80-251-2283-9

Kabele, Jiří, Hájek Martin: Jak vládli? Průvodce hierarchiemi reálného socialismu. Brno, Doplněk, 2008. 215 Kč, ISBN 978-80-7239-213-1

Vojtěch, Daniel, Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny. Praha, Academia, 2008, 260 Kč, ISBN 978-80-200-1693-5

Pelc, Jan Kauai, Praha Maťa, 2009, 258 Kč, ISBN 978-80-7287-133-9

Vojtková, Milena, František Langer slovem a obrazem. Praha, Akropolis, 2008, 250 Kč, ISBN 978-80-86903-88-0

Sojka, Milan, Česká ekonomika v evropských integračních procesech. Brno, Doplněk, 2009. 285 Kč. ISBN 978-80-7239-234-6

Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. Století. Praha, Dokořán, 2009, 599 Kč, ISBN 978-80-7363-227-4

Lutovský, Michal, Petráň Zbyněk, Slavníkovci -- mýtus českého dějepisectví. Praha, Libri, 2009, 250 Kč, ISBN 978-80-7277-291-9

Durych, Jaroslav, Listy drahým. Brno, Barrister and Principal, 2009, 345 Kč, ISBN 978-80-87029-46-6

Zahradníček, Jan, Mezi nás prostřena noc... Dopisy z vězení ženě Marii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 389 Kč, ISBN 978-80-7325-172-7

Pehe, Jiří, Tři tváře anděla. Praha. Prostor, 2009, 380 Kč, ISBN 978-80-7260-209-4

Legátová, Květa, Kaprálová, Dora. Návraty do Želar. Rozhovor. Brno, Host, 2009. 199 Kč ISBN 978-80-7294-307-4

Peltrám, Antonín, Evropská integrace a Česká republika. Praha. Grada Publishing, 2009, 198 Kč, ISBN 978-80-247-2849-0

Ort, Alexandr, Česká zahraniční politika. Praha. Aleš Čeněk, 2009, 399 Kč, ISBN 978-80-7380-131-1

Jelínková, Milena, Adina. Brno, Větrné mlýny, 2009. 49 Kč, ISBN 978-80-86907-67-3

Vaculík, Ludvík, Poslední slovo. Výbor z fejetonů 1989 -- 2001. Praha, Dokořán, 2009. 298 Kč, ISBN 978-80-7363-148-2

Kroča, David, Poetika dramat a básní Josefa Topola. Brno. Paido, 2009, 168 Kč, ISBN 978-80-80-7315-101-4

Štěrba, Francisco Carlos, Češi a Slováci v Latinské Americe. Olomouc. Univerzita Palackého, 2009, 145 Kč, ISBN 978-80-244-2080-6

Vokolek, Václav, Obrazy ze Staré Říše. Praha, Mladá fronta. 299 Kč, ISBN 978-80-204-1809-8

Bratršovská, Zdena, Hrdlička František, Báječný hotel Rezeda, Akropolis, 229 Kč, ISBN 978-80-7304-104-5

Wernisch, Ivan, Kominické lodě. Druhé město, 199 Kč, ISBN 978-80-7227-280-8

Burian, Jan, Přízrak v nákupním středisku, Galén, 290 Kč, ISBN 978-80-7262-605-2

Kliment, Alexandr, Tři žíně, Torst, 129 Kč, ISBN 978-80-7215¬-364-0

Moníková, Libuše, Zjasněná noc. Argo, 198 Kč, ISBN 978-80-257-0099-0

Brycz, Pavel, Svatý démon, Host, 189 Kč, ISBN 978-80-7294-296-1

Národní literatura a komparatistika. Host, 259 Kč, ISBN 978-80-7294-305-0

Chocholová, Svatava, Pánková Markéta, Steiner, Martin, Jan Amos Komenský, Academia, 555 Kč, ISBN 978-80-200-1700-0

Hvížďala, Karel, Rupnik Jacques Příliš brzy unavená demokracie. Portál, 339 Kč, ISBN 978-80-7367-458-8

Hvížďala, Karel, Knížecí život. Portál, 309 Kč, ISBN 978-80-7367-459-5

Kratochvil, Jiří, Slib, Druhé město, 310 Kč, ISBN 978-80-7227-281-5

Budilová Lenka, Jakoubek Marek (eds.) Cikánské skupiny a jejich sociální organizace. CDK, 349 Kč, ISBN 978-80-7325-178-9

Tomek, Prokop, Život a doba ministra Rudolfa Baráka, Vyšehrad, 218 Kč, ISBN 978-80-7021-982-9

Třeštík, Dušan, Sommer, Petr, Žemlička, Josef, Přemyslovci. Budování českého státu, Nakladatelství Lidové noviny. 1499 Kč. ISBN 978-80-7106-352-0

Šabach, Petr, Škoda lásky. Paseka, 199 Kč, ISBN 978-80-7185-970-3

Jeřábková, Olga, Mému muži, Arne Novákovi Barrister and Principal, 165 Kč ISBN 978-80-87029-48-0

Klíma, Ivan, Moje šílené století. Academia, 395 Kč, ISBN 978-80-200-1697-3

Vaculík, Ludvík, Tisíce slov. Atlantis, 285 Kč, ISBN 978-80-7108-306

Kohák, Erazim, Domov a dálava. Praha. Filosofia, 2009. 260 Kč, ISBN 978-80-7007-293-6

Michl, Jan Legionáři a Československo. Praha, Naše vojsko, 2009, 379 Kč, ISBN 978-80-206-1019-5

Svěrák, Zdeněk, Smoljak, Ladislav, Hry a semináře. Praha, Paseka, 2009, 590 Kč, ISBN 978-80-7185-973-4

Topol, Jáchym, Chladnou zemí, Torst, 2009.

Kaplan, Karel, Kronika komunistického Československa, Gottwald a Slánský. Barrister and Principal, 2009, 495 Kč

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 15.6. 2009