Jedna z rolí veřejných sdělovacích prostředků -- a nejen jich

15. 6. 2009 / Milan Dubský

Veřejnost pod vlivem hlavních sdělovacích prostředků, ale i sofistikované cenzury, zastává na řadu problémů určitý většinový názor. A najednou přijde někdo znalý, vzdělaný, zasvěcený, soudný, mající přístup k informacím a logicky uvažující člověk-politik, publicista, novinář, vědec -- se zcela novými skutečnostmi a hlavně jiným než převládajícím většinovým názorem. Otřese nebo by mohl otřást veřejným míněním. Problém je v tom, že většina občanů jej nečte a neuslyší. Ale k uším i očím velké části intelektuálů, politiků, novinářů, redaktorů se jeho názor dostane. Mnozí z nich jsou překvapeni. Nastane doba očekávání, co řeknou vlivová média, vedoucí politici, experti, blogisté. Pak změní názor nebo melou jako kolovrátky oficiální verzi. Jsou ovšem ještě minimálně dvě varianty. Při jedné je tento nový názor a s ním i nová fakta a skutečnosti umlčeny, potlačovány, ignorovány a cenzurovány. Takže se o tomto jevu většinová veřejnost, až na zvědavce a intelektuály, mnoho nedozví.

Další varianta, ze všech špatných nejhorší, je ta, že se opravdu důležitý problém nejen potlačí, ale místo něj se nastolí jiný, nepodstatný. Ten odvede pozornost od těch opravdu vážných. To má své národní, státní i globální rámce. Zástupné problémy tím, že se jimi zabývají hlavní média nebo jejich většina, a to neúměrnou dobu vzhledem k jejich opravdové důležitosti, nabývají zdání důležitosti a závažnosti. Příkladů je nespočet. Ptačí chřipka, zveličení a důkladné nevysvětlení tématu, čehož následkem bylo vybití téměř miliardy ptáků a drůbeže. Nemoc šílených krav podobně. Prasečí chřipka. Dosud na ní zemřelo v celém světě kolem 160 osob. Za jediný měsíc zahyne na českých silnicích více lidí než na tuto chřipku dosud zemřelo. Jaká je to relace? Zástupnost zcela čitelná. Čiší z ní zájem farmaceutických firem, činnost lobbyistů a tisíců úřednických aparátčíků, pisálků v novinách, jejichž činnost je oproti ostatním problémům společnosti a světa marginální a bezvýsledná. Jedné "celebritce", misce roku nebo regionů či odvětví, se věnuje více času v televizi, rozhlasu a více místa v tištěných a elektronických mediích než stovce daleko závažnějších problémů v současné společnosti, v mezinárodních či globálních vztazích.

Aby se přestalo mluvit např. o korupci známého politika, defraudaci bankéře a celých bank, zločineckých spolčeních, přinesou sdělovací prostředky zprávu o dvouhlavé kočce nebo o děvčátku se zdvojenými orgány a jiné. Jsou to jistě zajímavá sdělení, ale neměla by se stát tím hlavním, čím by veřejnost měla být masírována. A tak se náš veřejný život valí ze dne na den, přes tyto tolikrát každodenností ošlapané oblázky a omalovánky dál. Pod povrchem se ale odehrávají důležité procesy, změny, které opravdu formují náš současný i budoucí život a svět. A ty jsou přecházeny "nezájmem" nebo spíše usměrňováním veřejnosti, aby ti, kteří jsou vlivnými hybateli změn, zůstali v pozadí, nepoznaní a mohli dále kout pikle v zájmu malé menšiny obyvatel této planety.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 15.6. 2009