Poplatky a šetření v oblasti léků: Lhali nám

5. 5. 2009 / Petr Wagner

Ani koruna se neoctla v léčbě složitých onemocnění, jak je nám neustále otloukáno o hlavu.

Ústav zdravotních informací a statistik (UZIS) zveřejnil první relevantní "tvrdá" data o finanční situaci v oblasti léků za loňský rok. Stručně shrnuto:

Léků se vydalo za více než 66 miliard korun. To je oproti roku 2007 nárůst o 3.4 procenta.

Nemocní doplatili ze svého za léky o 6.8 procent více.

Ani koruna se neoctla v léčbě složitých onemocnění, jak je nám neustále otloukáno o hlavu.

Ústav zdravotních informací a statistik (UZIS) zveřejnil první relevantní "tvrdá" data o finanční situaci v oblasti léků za loňský rok. Stručně shrnuto:

Léků se vydalo za více než 66 miliard korun. To je oproti roku 2007 nárůst o 3.4 procenta.

Nemocní doplatili ze svého za léky o 6.8 procent více.

Pojišťovny zaplatily o 3 procenta méně. V absolutním čísle 31.2 miliardy korun. T.j. méně než polovinu peněz za léky a léčivé pomůcky ve zdravotnictví. Průměrná útrata v lékárně na jednoho občana (doplatek + volně prodejné léky) činila 1525 Kč.

Pojďme se podívat trochu na interpretaci těchto dat.

Z obrovské sumy pohybující se ve zdravotnictví za prodej a nákup léčiv jen menší část platí pojišťovny. Z nárůstu úhrad a doplatků a volně prodejných léčiv takřka ana partes profitovaly lékárny a pojišťovny. Jejich na jedné straně nárůst obratu, na druhé straně peníze, které zadržují, zaplatili nemocní. Pro jednoduchost se nezabývám DPH. Ta je příjmem státu.

Dalším příjmem lékáren byly doplatky z receptu -- 30 Kč za položku.

Dalším příjmem farmaceutických firem byly změny struktury hrazení pojišťoven za léky.

Shrnuto a podtrženo:

Lékárny získaly navíc asi 2 miliardy za doplatky a další cirka 1.5 miliardy za doplatky z receptu. Pojišťovny vydaly o cca 1 miliardu méně za léky. Tyto peníze zaplatili nemocní. Z těchto peněz se ani koruna neoctla v léčbě složitých onemocnění, jak je nám neustále otloukáno o hlavu. Musely by totiž logicky růst výdaje pojišťoven za léky.

Ty však klesly o více jak tři procenta.

Jsem skutečně zvědav jak tato neodiskutovatelná data budou vysvětlovat ministryně v demisi a její náměstci.

Podle mého selského rozumu totiž jinak, než že nám všem, ale především nemocným lhali, vysvětlit nejdou.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 5.5. 2009