Lolitky aneb nepřesvědčivé argumenty o ochraně před pedofily

5. 5. 2009 / Štěpán Kotrba

polemika s článkem Miroslava Prokeše "Mnohonásobně více je násilných trestných činů spáchaných na dětech" v reakci na článek MUDr. Petra Wagnera "Trestní odpovědnost dětí"

Existence rozporu mezi praxí sexuálního styku mladistvých a zákonnou úpravou je to, co nenechává mnoho lékařů, ale i právníků, lidskoprávních aktivistů a ochránců mravopočestnosti v klidu. Moralismus skrytých a potlačovaných rodičovských úzkostí u poslanců a alibismus u orgánů činných v trestním řízení má kořeny v prvorepublikové, katolictvím i protestantismem poznamenané měšťácké morálce i zákonodárství. Nostalgie starších po "slušné společnosti" ale zapomíná či vytěsňuje z paměti, že ne všichni byli kdy "slušní" a ani Československo neminula sexuální revoluce, o čemž svědčí babyboom let sedmdesátých. Ale ani normalizace nedělala z sexuálního života tabu či stigma. Maximálně to veřejnost komentovala slovy "zkazila si život". O sexu před patnáctým rokem svědčí i statistika interrupcí či prodeje hormonální antikoncepce, případně výzkumy veřejného mínění.

Farmakologické statistiky dnešním moralistům řeknou, jak velké procento ženské populace začíná brát antikoncepci v jakém věku. Sex okolo patnáctého roku provozuje sex sedm procent populace (MfD 2008). V roce 1998 celkem 11,0 % mužů a 6,9 % žen uvedlo věk prvního pohlavního styku před dovršením 15 let. První pohlavní styk ve svém 16 -- 18 roku života uskutečnilo celkem 55,2 % mužů a 62,0 % žen. Provedeme-li rozklad po jednotlivých letech, pak v 16 letech se jednalo o 13,3 % mužů a 15,1 % žen, v 17 letech 19,7 % mužů a 23,1 % žen a v 18 letech 22,2 % mužů a 23,8 % žen (Weiss a Zvěřina, 1993 a 1998 - Weiss P., Zvěřina J.: Sexuální chování v ČR - situace a trendy. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-558-X). Uvádí se (Vondráček M. a kol.: Kapitoly ze zdravotní výchovy. Praha: Fortuna, 1992.), že na počátku 20. století zahajovaly ženy a dívky pohlavní život průměrně ve věku 20,75 roku. V 80. letech minulého století se již věk pro první pohlavní styk snížil na hranici 16,80 roku - a to je PRŮMĚRNÁ HODNOTA (Doc. PhDr., PaedDr. Kamil Janiš, CSc.: Partnerství jako atribut středoškolského života, Sborník z kongresu Pardubice 2008) .

Modely chování a hodnotové žebříčky dívek i chlapců, upřednostňující sexuální styk před patnáctým rokem ukazují, že se nejedná až tak o "asociální" prostředí a kriminální souvislosti, ale buď o sociopatické osobnosti, nebo o předčasnou rozumovou i citovou dospělost, které okolí nerozumí. Je těžké připustit, že právě vaše dcera dospěla ve třinácti letech a ve čtrnácti letech začala sexuálně žít s přítelem, kterému je sedmnáct. Přesto tomu tak je. Začnete ji fackovat, budete jí věznit doma? Nejspíše ne, pokud nejste rodič - deviant. Dilema rodičovské reakce nastává, i když rodič zjistí, že jeho dcera chodí s chlapcem o deset let starším. Je oním pravým nebo ne? Stejně tak je morálně konfliktní porozumět fascinaci čtrnáctiletého výrostka sexuálním stykem s pětadvacetiletou slečnou někde na zájezdu k moři, nebo zamilování se do učitelky. O právní i lidské tragédii, provázející učitelku angličtiny z Moravy a její sexuální video, sochaře Opočenského a jeho sbor lolitek, či sbormistra Kulínského a jeho eroticky soutěžící mladé slavice, netřeba hovořit. Znásilnila učitelka studenta? Ne. Jsou tito dva mediálně známí pánové pedofily? Domnívám se, že také ne.

Že nejde o ojedinělé excesy, ale o standard v takto nepřirozeném prostředí, lze se přesvědčit v kterékoliv modelingové agentuře či u řady fotografů. Prostě: berme jako fakt, že svět módy lolitky bohatě používá a ony se používat nechají - s plným vědomím. Mladiství a děti, zvláště ve městském kulturním prostředí, vyrůstají rychleji. Rychleji chtějí dosáhnout úspěchu, rychleji chtějí dosáhnout "dospělosti" se všemi jejími atributy. Účel pro ně mnohdy světí prostředky a sex berou v rozporu se všemi křesťanskými dogmaty nejen jako vlastní potěšení, ale zároveň i jako platidlo, závazek či prostředek pozdějšího vydírání. Prostituce pro ně zůstává něco pokleslého, ale promiskuitu nebo sexuální práci za peníze, drahé dárky či jiné statky (luxus ubytování, prostředky na módní spotřební boží ap.) za prostituci neberou. Jsou briliantové náušnice či zlatý prstýnek platbou za sexuální povolnost? Mohou být. Jde o to, jak to kdo chápe.... Milenka, ani manželka se ale neurazí. Cynik by řekl, že ve výsledku nejdražší sexuální styk není s mladistvou milenkou či prostitutkou, ale s manželkou... Nebo mi chcete tvrdit, že při šedesátiprocentní rozvodovosti českých manželství jde jen o vznešené city, rodinná pouta a ne v první řadě o peníze a majetek? Kde je hranice prostituce? Ve frekvenci či v ceně "za číslo"?

Sexuální dospělost se pozná jednoznačně: u mužů dle poluce a u žen podle menstruace. Kde končí "nevinné" dětství a začíná "vinná" dospělost "morální" nebo "právní"? Děti dnes dospívají rychleji - rozumově i sexuálně. Fyziologicky (sexual maturity) dospívají už kolem jedenácti let, k plné pohlavní zralosti (fyziologickou nutností pohlavně se stýkat a fyziologickou schopností plodit děti) dochází kolem 13-14 let . Do jaké míry za to může bohatá strava, "urychlovaná" růstovými hormony, lze spekulovat. Do jaké míry je jev podmíněn i kulturním liberalismem (napodobování popových vzorů typu Madonna, Tatu, ap.) je také otázka. V každém případě dochází od této chvíle k sexuální nouzi, či dokonce deprivaci. Ještěže není trestná onanie... 100% mládeže onanuje. Nicméně bezpodmínečná cudnost dirigovaná falešnou měšťáckou morálkou naráží na pudy a fyziologické pochody v organismu. Ekonomicky mladiství dospívají mnohem později, až získají kvalifikaci - de iure už od skončení ZŠ (14-15 let) lze nastoupit do práce, prakticky od 18-19 let po skončení středoškolského vzdělání. Psychicky ovšem mladiství dospívají pak mnohdy ještě daleko později, až kolem 24 let (Gruber)... Do jaké míry za ten vší zmatek může současná tržní syrovost, spekulovat nemusíme. Ale sex ve čtrnácti letech u každé desáté dívky, kterou potkáte, je fakt. Bez ohledu na zákon i Úmluvu o právech dítěte, kterou je ČR vázána a která dítě definuje jako osobu do 18 let. Přijímat trestní zákon, který může postihnout více než deset procent populace, je nesmysl. Sexuální zralost a věk sexuálně uspokojující či koitální premiéry je otázka lekařská/psychologická, ale v každém případě individuální, nikoliv otázka právní kategorie. Zákon se tak násilím cpe do věcí, po kterých mu nic není. Britové to kdysi řešili výchovným heslem : petting, no fucking. A bylo.

V této souvislosti charakterizovali P. Weiss a J. Zvěřina (2001, 29 -- 30) některé obecné trendy v sexuálním chování v České republice:

  • posun zahájení pohlavního života do stále nižších věkových kategorií,
  • sbližování věku prvního styku u mužů a žen,
  • zvyšování počtu adolescentů zahajujících pohlavní život před věkem zákonným,
  • nárůst předmanželských pohlavních zkušeností,
  • zvyšování věku prvního sňatku.

To nemá nic společného s promiskuitním chováním, ani s prostitucí jako zdrojem výdělku. Tento fakt je dlouhodobě tolerován orgány činnými v trestním řízení. Mladistvé prostitutky se pouze nechávají "sponzorovat" na studiích mladými i staršími muži. Jde o celkem počestnou prostituci se stabilními partnery, která trvá až do absolutoria vysoké školy... Mladiství prostituti si vydělávají na náročný život v homosexuálním hotelu v centru Prahy, po blízkých hernách a klubech. Beztrestně. Komu vadí "děti ulice"? Tuto dva fenomény korelují se sexuálním životem mladistvých proto, že žijeme ve společnosti, kterou chování a trávení volného času mládeže nezajímá do chvíle, než narazí na trestní zákoník.

Oproti předcházejícím výzkumům, jednoznačně potvrzujícím rozpor mezi věkem sexuální premiéry a věkem zákonným, podle jiných výzkumů 7 % mužů a 11 % žen středního věku nemělo v posledním půl roce žádný úspěšný pohlavní styk.

Je u nich frustrace ze sexuálního života mladistvých generační závistí?

Komunistické poslankyně Zuzka Bebarová--Rujbrová a Kateřina Konečná navrhly změny TrZ, se kterými se dá souhlasit, až na jednu jedinou. Veškeré donucení či násilí v sexu (§ 185 Znásilnění, § 186 Sexuální nátlak), které se děje bez kvalifikovaného a kdykoliv odvolatelného souhlasu obou partnerů, lze odsoudit. Stejně tak lze odsoudit sex při zneužití dozoru, závislosti nebo postavení při sexu či sex za úplatu (§187 odst. 2, § 202 Svádění k pohlavnímu styku) Nicméně formulace § 187 v odst. 1. neposuzuje úplatu, násilí nebo nedobrovolnost, ale sex sám.

§ 187 Pohlavní zneužití
(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let.

Takže formulace "kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let" je věkovou hranici pro "povolený sex" ("vykonání soulože"). Jestliže tak učiní osoba, která bude stejně stará, nestane se venkoncem nic. Ani polepšovna nemusí hrozit, a to ani kdyby došlo k otěhotnění, což se už stává skutečně málokdy... Pokud ovšem soulož vykoná osoba starší patnácti let, bude trestně stíhána a zůstane na soudci, zda nazná, že by měla být posuzována jako dospělá, nebo ne. Pokud to bude osoba starší osmnácti let, dostane trest "natvrdo". Termín zneužití nedělá přitom právní problém. Kdo zneužije druhého, měl by být potrestán.

Se je od 14 let povolen v Německu a Rakousku, Maďarsku a Itálii. Slováci a Poláci mohou mít legálně pohlavní styk od 15 let. Španělsko a Malta uznávají legální sex od 13 let a Vatikán dokonce od 12 let...

Poslankyně KSČM, stejně jako jejich kolega Prokeš, nedisponují lékařskými a psychologickými výzkumy pohlavní dospělosti, ani znalostmi psychologického kontextu pubertálních neuróz či agresivity jako únikového jednání z společností potlačovaných sexuálních pudů. Sexuální svoboda mládeže sice znamená rozpad tradičního institutu manželství (nikoliv však rodiny), sexuální potlačování mládeže je má učinit schopné a ochotné podstoupit rituál tohoto křesťanského svazku. Spojovat sexuální dospělost či aktivitu s připraveností k manželství či dokonce rodičovství mi přijde trochu příliš křesťanko-prudérní. U komunistek zvlášť nepochopitelné. Zaštiťovat se přitom sexuální úchylností (pedofilií a obchodem s dětmi) jako Miroslav Prokeš je ještě demagogičtější a svědčí o úzkosti, k níž by měl možná interpretaci Freud. Protože o to vše totiž v §187 odst. 1 trestního zákona vůbec nejde. Jde o svobodu dělat beze strachu to, co se stejně děje (nikoliv ovšem v Parlamentu). Společnost by měla aktivitě mladým vycházet vstříc, podporovat je v zábavách, vedoucích fakticky dříve nebo později k rozmnožování a zakládání rodiny. Měla by jim umožnit samostatnost, pokud to je jen možné - i v bydlení a zařizování jejich soukromí. To bych očekával od prozíravé rodinné politiky, nikoliv trestnost vůči přirozenosti.

§ 187 Pohlavní zneužití
...
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.

Zde nastává další rozpor mezi realitou a zákonnou úpravou. A tou je praxe prázdninových táborů a zamilovanost mladistvých slečen (v právním postavení závislé osoby) k o něco starším vedoucím či instruktorům (v právním postavení osoby mající odpovědnost či dokonce moc). Praxe je taková, že dvanácti- až čtrnáctiletým dětem dělá vedoucího / instruktora osoba šestnáctiletá či osmnáctiletá. De facto se chování neliší od § 1 - pokud se do sebe tito mladí lidé zamilují (respektive si eroticky vyhovují), příležitostí k sexuálně explicitnímu chování (ať již jde o líbání, laskání nebo koitus) se nejde po večerce dost.

Pokud chceme zachovat zdravý rozum v hraniční situaci a dobrovolný sex po vzájemném souhlasu odlišit od zneužití postavení či moci či násilí v jakékoliv podobě, tak musíme daleko přesněji popsat čin či chování pachatele. Řešením by bylo buď určit trestnost pachatele na věk vyšší než 21 let, aby se odlišil sedmnácti- či osmáctiletý skautský vedoucí od chlípného učitele přírodopisu dopouštějícího se zastrašování, útisku či vydírání. Nebo do tohoto paragrafu dodat negativní vymezení v podobě dalšího odstavce, který by vyloučil chování po vzájemném souhlasu, při kterém by byla věková hranice určena vzhledem k praxi. Jestliže je čtrnáctiletá slečna zamilovaná, tak svého milenci klidně uvede v omyl a bude mu tvrdit, že jej jí už šestnáct. Jestliže ho chce "dostat", tak ho nebude vzápětí udávat. Jestliže ho ovšem bude chtít později vydírat (nedal jí jedničku z písemky), musí si dospělý učitel uvědomit, jaké riziko podstupuje a jaké následky ho mohou čekat. Jsou ženy, které i v dvaceti letech vypadají na 14 a jsou dívky, které už ve 14 letech vypadají na 20. Jak hormonálně, tak sekundárními pohlavními znaky, ale i mentální vyspělostí, chováním i oblékáním. Ne každý musí být pedofil, kdo se účastní dobrovolné sexuální aktivity s "mladým masíčkem"... Proto si trestný čin pohlavního zneužívání zasluhuje jeden odstavec na závěr

§ 187 Pohlavní zneužití
...
(6) O trestný čin pohlavního zneužívání podle odst. (1) a (2) se nejedná, jde-li o soulož, jiné sexuálně explicitní chování za účelem pohlavního uspokojení či přípravu na ně, jehož účastníky jsou po předchozím oboustranném kvalifikovaném souhlasu osoby dostatečně duševně i tělesně vyspělé, starší čtrnácti let. Tím není dotčena trestnost podle odst. (3) a (4), jakož i podle §§ 185, 186, 202.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 5.5. 2009