25. 2. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 2. 2009

Další fašistický názor:

Za své

Štěpán Kotrba nastartoval diskusi, která bude zřejmě v následujících měsících velmi čilá. Souhlasím víceméně s jeho popisem situace a z valné části i s nástinem řešení. V ČR pracující cizinci nemohou mít politická a sociální práva na úrovni občanů, jednak je to podle zákona, ale navíc je to i elementární spravedlnost a férovost vůči občanům ČR. Ti ze svých daní budují tento stát a jsou právoplatnými dědici obdobného úsilí předků. Pokud chcete cizincům tyto práva dodatečně propašovat, jedná se o podraz, tunel a přeji vám trest v podobě podpory veřejnosti tzv. “extremistů”.

Zveřejňujeme pouze jako ukázku nepřijatelných postojů některých příslušníků české veřejnosti, je to soubor fašizujících názorů, před nimiž je nutno varovat (pozn. red)

Je třeba dát diskusi rámec a proto si dovolím nastínit následující podproblémy:

Cizinci nejsou ničí otroci. Kritérium otroctví je nucení k práci násilím, cizinci do ČR ale přijíždějí dobrovolně za podmínek které znají, pokud ne musejí nést následky své naivity. O otroctví nechci ani slyšet, maximálně o vykořisťování nebo zneužívání. Platí, že si svůj osud zvolili sami, a jsou za něj jako dospělí lidé odpovědní. Odpovědnost za jejich sociální zabezpečení má jejich mateřský stát a ambasády. ČR má navíc jako suverénní stát právo kdykoliv tyto podmínky změnit.

ČR v žádném případě netrpí nedostatkem pracovní síly, tak jak nám vykládají imigrační lobbisté. Pouze pravdolásková lobby a přirozená lenost lidí způsobily nevhodnou vzdělanostní strukturu obyvatel. Tedy místo řemesel a kvalifikovaných odborníků a produktivních pracovníků, školy chrlí absolventy, kteří aspirují na kancelářské pozice v parazitních neziskovkách nebo (pseudo)vládním sektoru. Ekonomika složená z takových lidí pochopitelně potřebuje někoho, kdo bude vytvářet hodnoty.

Například IT odborníků není nedostatek, ale plat není motivující, aby lidé sedící v kanceláři za platový rozdíl byli ochotni přemýšlet. V ČR nastal od listopadu 89 boom úředníků a někde jsem viděl odhady, že jich je zhruba 10 x tolik, co za minulého režimu. Pokud někdo chce přesnější čísla, nechť se nejdříve vezme do úvahy prostou expanzi kancelářských prostor. Je asi pravda, že tímto způsobem si režim kupuje loajalitu. Ovšem v kancelářích sedí pracovní síla, která cizince může nahradit. Další náhrada je zvyšování produktivity práce formou zvyšování kapitálové vybavenosti práce, ve vyspělém světě klasika.

Prvořadou povinností státu je zajistit fyzickou bezpečnost vlastních občanů, za jakoukoliv cenu. Občané mají základní lidské právo na bezpečí a pokud stát není schopen/ochoten ho zabezpečit, jedná se o nelegitimní stát a mají právo si ho zajistit sami, nebo si zvolit takové státní zřízení, které jim ho zabezpečí. Cizinci zejména z některých zemí (Kosovo, Čečna, Afrika a Blízký východ) představují pro bezpečnost v ČR akutní problém, v případě mnoha těchto zdrojových zemí se dá spíše tvrdit, že než za prací sem přijeli za zločinem.

ČR má povinnost (kterou doposud ignorovala) před těmito kriminálníky své občany chránit. Například občané afrických zemí okupují Václavské náměstí a zde v nočních hodinách pod rouškou pouličního lákání cizinců do erotických podniků (vše evidentně šedá ekonomika), nabízejí drogy (přímo trestná činnost). K jejich nitrožilní aplikaci dochází mimo jiné v podchodech metra Muzeum. Dále obtěžují a ohrožují kolemjdoucí. Považujete tento stav za normální?

Jestli jsou s cizinci z nějaké země chronické problémy, je třeba s touto skupinou zacházet i na základě presumpce viny (třeba víza pro občany xy) jen aby se zajistila bezpečnost občanů ČR. Pokud mi nevěříte, nabízím vám doprovod ve večerních hodinách na zajímavá místa matičky Prahy.

Řešení vlastních problémů na cizí úkor se nejedná. Každý má právo hájit své zájmy a stejně tak ČR. Není to ČR, kdo řešil problémy na cizí úkor. Cílové země exportovaly nezaměstnanost a inkasovaly repatriované příjmy migrantů. Řešily tak své problémy na úkor ČR. Je fér jim říci dost, stejně jako dost mohou říci oni a přestat sem pracovníky exportovat. Tento vztah mohou vypovědět obě strany.

Nezajímá mě, jak ČR vidí ostatní. Je to jejich problém, ne náš. Každý stát má suverénní právo si vnitřní záležitosti vyřešit vlastním způsobem a ostatní nemají právo se do jeho vnitřních záležitostí vměšovat. Charta OSN. Chápu že Havlovi obdivovatelé mají po Jugoslávii a Iráku jiný názor. Pokud se to mezinárodní organizaci, jíž jsme členem, nelíbí (včetně EU), ať nás vyloučí.

Stát by neměl své fungováni outsourcovat ani žoldnéřským agenturám, ani neziskovkám, jako je ta pana Daniela. A to dělá. Neziskové firmy nemohou ale svými chabými kompetencemi i ekonomickými možnostmi stát nahradit. Pokud se neziskovky ohánějí veřejnou činností, kterou dělají, měly by mít jejich lidé status veřejných zaměstnanců a být pod veřejnou kontrolou. To se týká jak Člověka v tísni, tak Danielovy OPS, tak jiných. Činnost Člověka v tísni je ale více politická, než humanitární. Veřejnost by navíc o klasifikaci těchto organizací za "veřejně prospěšné" měla rozhodovat ve volbách a měla by mít možnost jim prostě veřejné peníze nepřidělit.

Je fér porovnávat přínosy a náklady neziskovek. Například protiradarové neziskovky jako je neradaru.cz nebo spřízněná nezakladnam.cz bránily něco tak elementárního, jako je právo na informace a demokratické rozhodování o vlastní bezpečnosti občanů ČR v souladu s jejich většinovou vůlí. Za své, nikoliv za něčí grant. Od státu nedostaly ani korunu, ačkoliv pro Klvaňovy lobbisty se pár miliónů našlo. Je ale šokující, že si pánové jako je Daniel nárokují s drzou samozřejmostí prostředky ze státní kasy na aktivity, které by měl standardně konat stát. Jak může kázat o morálce a odpovědnosti? Takže je to spor dvou témat a dvou přístupů k neziskovosti: právní a odborné analýzy radarových smluv, dopisy poslancům, pořádání a záznam debat s Klvaňou versus kurzy pro cizince „Jak využít sociální stát ČR“. Tak to je. Nebo ne?

Je zarážející, že v celé debatě řešíme, co s cizinci a ne co s vlastními občany, kteří ztratí(li) práci. Stát se musí především starat o sociální potřeby vlastních občanů. Je to JEJICH stát. Nebo ne?

Mýtus je, že cizinci budou v ČR trvale pracovat na potřebných pozicích. Je to vidět jednak na Západě, kde zpravidla po získání občanství využijí sociální stát až na doraz (Francie), nebo konec konců i u nás Vietnamci původně přišli jako výpomoc do továren a velmi rychle skončili na tržištích. Za chvíli už budou konkurovat i office planktonu ve státním sektoru a neziskovkách...

ČR není tak bohatá, aby mohla komukoliv pomáhat. Zahraniční investoři řekli korunovým dluhopisům děkujeme nechceme. A vláda se snaží je vecpat vlastním občanům. Někdo musí deficity financovat... Pokud ne, bude třeba šetřit, například na sociální štědrosti pro cizince nebo neziskovky jako je Člověk v tísni nebo i na aktivitách pana Daniela. Integrace by měla být především starostí samotných cizinců, pokud zde chtějí žít.

Migrace není nevyhnutelná a o její existenci i podobě, jakož i o podmínkách máme právo demokraticky rozhodnout. Pokud například cizinci z afrických zemí budou představovat nepřekonatelný bezpečnostní problém, máme právo jim zcela zamezit ve vstupu do ČR. Stejně tak nejspíše nebude ČR implementovat právo šaría a mnohoženství k uspokojení kulturní odlišnosti radikálních muslimů.

Chci založit neziskovku (kterou ale nebude kojit stát), která se bude zasazovat o právo občanů ČR (pochopitelně i slušných cizinců) na bezpečnost v centru města a to dokonce i v nočních hodinách na Václavském náměstí. Pokud myslíte, že je to bohulibější aktivita, dejte prosím vědět.

Chci snad příliš?

Autor tohoto článku o sobě pozoruhodně tvrdí, že "není národovec, neonacionalista, neonacista, ani xenofob. Pouze žije v Praze. Za své. Své názory prosazuje v protiradarových aktivitách. Také za své." -

                 
Obsah vydání       25. 2. 2009
25. 2. 2009 Dokáže EU zabránit státním bankrotům svých členů?!? Ladislav  Žák
25. 2. 2009 Nedělá se nic, zatímco (středo)východní Evropa hoří
25. 2. 2009 Nevydrží EU ani sebemenší zatěžkávací zkoušku? Jan  Čulík
25. 2. 2009 V Amsterodamu havarovalo turecké letadlo
25. 2. 2009 Poplach mezi otrokáři
25. 2. 2009 Ryk agentur Milan  Daniel
25. 2. 2009 Kdy už se Německo zbaví svých důchodců, zatraceně? Karel  Dolejší
25. 2. 2009 Neuvěřitelná argumentace Lukáše Neterdy Jan  Čulík
25. 2. 2009 Za své Lukáš  Neterda
25. 2. 2009 Gastarbajtři všech zemí, vciťte se Tomáš  Koloc
24. 2. 2009 Cizinci nejsou našimi otroky Milan  Daniel
24. 2. 2009 Nepřesvědčivá argumentace šéfradaktorova maskovaná náhubkem morality Štěpán  Kotrba
24. 2. 2009 Všechna řešení jsou špatná Boris  Cvek
24. 2. 2009 ČR chce řešit svůj problém na úkor jiných
24. 2. 2009 To čeští politikové udělali z lidí zboží na prodej
24. 2. 2009 Etnická čistka pracovního trhu aneb Při loupání cibule Karel  Dolejší
24. 2. 2009 "Za prácu som dostával zaplatené menej, než som mal, ale teraz už tam nepracujem, takže sa s tým nedá nič robiť."
24. 2. 2009 Britská vláda přistěhovalcům pomáhá získat legální mzdu Jan  Čulík
23. 2. 2009 Je článek Štěpána Kotrby skutečně signálem, kam se teď vydá česká politika? Jan  Čulík, Karel  Dolejší, Tomáš  Koloc, Bohumil  Kartous, Jan  Sýkora
25. 2. 2009 Britský ministr spravedlnosti vetoval zveřejnění vládních záznamů o rozhodnutí zaútočit na Irák
25. 2. 2009 Počet východo (středo?) evropských přistěhovalců do Británie klesl o 40 procent
25. 2. 2009 Hledání genetických příčin finanční krize
25. 2. 2009 Britský ministr spravedlnosti obětí nigerijských podvodníků
25. 2. 2009 Boj proti terorismu "znamená konec soukromí"
25. 2. 2009 Facebook a Bebo infantilizují lidskou mysl
25. 2. 2009 Otázka z jiného světa Ivan  Sommer
25. 2. 2009 Gruzie: Nová koalice žádá předčasné prezidentské volby
25. 2. 2009 Novináři vytahují skandály selektivně, jiné ignorují Petr  Nachtmann
25. 2. 2009 Konec iluzí o manévrovém boji v Afghánistánu
25. 2. 2009 Odpůrci Rady ČRo vyhlašují na 25. února "Vítězný únor nad Radiem Wave"
25. 2. 2009 Kotrbovy útoky na neziskové organizace jou nespravedlivé Antonín  Konečný
25. 2. 2009 Čistka v pražské Obci spisovatelů Jan  Čulík
25. 2. 2009 Státní a krajský "žraločí fond" a "Rent to Buy" program pro zaměstnance Vít  Klíma
25. 2. 2009 Neomezená volba Miroslav  Suja
25. 2. 2009 Služby státní správy občanům prostřednictvím digitálního televizního vysílání
25. 2. 2009 Česká republika versus baba mastičkářka Bushka Bryndová
25. 2. 2009 Bože, ochraňuj nás před senátory! Miloslav  Štěrba
25. 2. 2009 Chomutovská exekuce: Jedna nula pro zajíce
24. 2. 2009 John Michael Greer a současná civilizační krize Jindřich  Kalous
24. 2. 2009 Koho zajímají starosti majitelů domů? Ladislav  Jakl
24. 2. 2009 Sněhu je stále dost, jako sobectví Stanislav A. Hošek
24. 2. 2009 Eastern Europe se skutečně do češtiny překládá jako "Střední Evropa" Juraj  Slabeycius
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009

Hypoteční, finanční ... ekonomická krize RSS 2.0      Historie >
25. 2. 2009 Státní a krajský "žraločí fond" a "Rent to Buy" program pro zaměstnance Vít  Klíma
25. 2. 2009 Kdy už se Německo zbaví svých důchodců, zatraceně? Karel  Dolejší
25. 2. 2009 Za své Lukáš  Neterda
25. 2. 2009 Hledání genetických příčin finanční krize   
25. 2. 2009 Nedělá se nic, zatímco (středo)východní Evropa hoří   
25. 2. 2009 Počet východo (středo?) evropských přistěhovalců do Británie klesl o 40 procent   
24. 2. 2009 Popis situace je něco jiného než fašistické návrhy na silová řešení Jan  Čulík, Štěpán Kotrba
24. 2. 2009 Státy se silnější regulací přežijí krizi lépe   
24. 2. 2009 Etnická čistka pracovního trhu aneb Při loupání cibule Karel  Dolejší
24. 2. 2009 Nepřesvědčivá argumentace šéfradaktorova maskovaná náhubkem morality Štěpán  Kotrba
24. 2. 2009 John Michael Greer a současná civilizační krize Jindřich  Kalous
24. 2. 2009 Cizinci nejsou našimi otroky Milan  Daniel
24. 2. 2009 Nepriateľom sú majority európskych národných štátov a bieli ľudia   
24. 2. 2009 Všechna řešení jsou špatná Boris  Cvek