26. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 1. 2009

Praze hrozí další tunel

Zavrtání magistrály pod zem dopravní problémy v centru nevyřeší, ale zhorší

tisková zpráva Auto*mat

Město plánuje utratit deset miliard korun za další tunel. Po rozestavěném komplexu Blanka pod Stromovkou má vzniknout podobná podzemní dálnice zahloubením severojižní magistrály u Muzea. Oficiálním důvodem této akce je údajné zklidnění dopravy. Iniciativa Auto*Mat tvrdí, že jde o zbytečnou investici, která dopravní problémy naopak zhorší. Ke skutečnému zklidnění automobilového provozu totiž může vést jedině zklidnění samotné magistrály -- to by také vyšlo na zlomek uvažovaného rozpočtu.

"Podzemní dálnice bude mít vyšší kapacitu, než má současná magistrála. V každém směru sice ubude jeden jízdní pruh, auta ale nebudou stát na křižovatkách, pojedou proto rychleji a úsekem jich může projet více. K tunelu budou auta přijíždět přes centrum města a přes Pankrác stejně jako dnes. Zlepšení se tak projeví skutečně jen u Muzea, v ostatních částech Prahy poblíž magistrály dojde naopak k nárůstu dopravy," vysvětlil Michal Křivohlávek z Auto*Matu. Okolní ulice budou podle něj plnit funkci přivaděčů k tunelové dálnici.

"Z podkladů vyplývá, že součástí řešení není propojení Václavského náměstí a Vinohradské třídy pro tramvaj, chodníky jsou pak navrženy nevhodně. Za velké peníze se tak vlastně skoro nic oproti současnému stavu nezlepší, snad kromě přístupu na rampu Muzea. Jenže, jak často chodí Pražané na rampu Národního muzea?" kritizuje projekt urbanista a profesor Ing. Arch. Karel Maier, CSc. "Naopak vzniknou nové problémy související s mimoúrovňovým charakterem nové komunikace. Jakékoliv další "zlepšování" magistrály, například dalším tunelem směrem ke Karlovu, je kontraproduktivní. Provoz na magistrále by spíše měl být zpoplatněn -- tak by se skutečně snížila dopravní zátěž," doplnil architekt Maier.

"Pokud součástí řešení nebude zároveň propojení Václavského náměstí a Vinohradské třídy pro tramvaj a pěší, pak by se za velké peníze vlastně skoro nic oproti současnému stavu nezlepšilo, snad kromě přístupu na rampu Muzea. Jenže, jak často chodí Pražané na rampu Národního muzea?" říká urbanista a profesor Ing. arch. Karel Maier, CSc. "Jakékoliv další "zlepšování" magistrály, například dalším tunelem směrem ke Karlovu, je kontraproduktivní. Průjezd magistrálou by spíš měl být zpoplatněn -- tak by se skutečně snížila dopravní zátěž," doplnil architekt Maier.

Projekt zpochybňuje také dopravní odborník Ing. arch. Ivan Lejčar. "Snaha o obnovení severojižní magistrály jako autodráhové průjezdní komunikace mezi dálnicemi D1 a D8 centrem města naprostým úletem. Technokratické řešení z 60. let minulého století negativně ovlivní kvalitu života ve vnitřní Praze. Neúnosnou zůstane situace zejména na bubenském předmostí Hlávkova mostu zachováním nejhorší mimoúrovňové křižovatky v Praze nepřátelské vůči chodcům, a v ul. 5. Května na Pankráci, kde magistrála prochází kvalitní obytnou zástavbou z 30. let. Zarážející je rovněž "inženýrský urbanismus" společnosti Pragoprojekt na území Pražské památkové rezervace v okolí Národního muzea. Např. degradace Mezibranské třídy na sídlištní komunikaci s obratištěm pro popeláře nebo mimoúrovňová křižovatka u státní opery presentovaná naivními vizualizacemi. Jak je vůbec možné, že něco takového může dnes vzniknout?," pokládá otevřenou otázku Lejčar.

"Magistrát zdůvodňoval budování severozápadní části Městského okruhu -- komplexu Blanka -- tím, že umožní zklidnit dopravu v centru Prahy. Tunel Blanka za čtyřicet miliard se staví, a proto by mělo vedení města splnit svůj slib a začít skutečně omezovat automobilový provoz v centru. V případě magistrály je jediným účinným řešením její zúžení a snížení atraktivity a průjezdnosti pro tranzitní dopravu. Omezení počtu jízdních pruhů by ve srovnání s obrovskou investicí na zahloubení dálnice bylo prakticky zadarmo," říká dále Michal Křivohlávek.

Magistrála dnes kvůli absenci obchvatu Prahy plní funkci transevropské dálnice, která ovšem probíhá samým centrem metropole.

Podle záměru, který zveřejnilo město, by se měla magistrála přesunout do tunelu v úseku mezi Hlavním nádražím a Legerovou ulicí. Jedná se úsek asi 800 metrů s obří mimoúrovňovou křižovatkou u Hlavního nádraží. Podzemní úseky o délce 500 a 320 metrů by měly mít v každém směru dva jízdní pruhy oproti současným třem. Odpadnou přitom křižovatky a přechody pro chodce, kapacita dálnice proto bude vyšší než nyní.

Podle plánů by měla stavba začít v roce 2010 a skončit o tři roky později. Již dnes se předpokládá, že tunel by měl být časem prodloužen až k Nuselskému mostu. Takové prodloužení tunelů by si ale vyžádalo další mimoúrovňové křižovatky -- zřejmě např. v Lublaňské ulici, které by zničily charakter části Vinohrad.

"Dálniční tunely vždy vyžadují masivní mimoúrovňové křižovatky a kapacitní silnice ve svém okolí. Vidíme to například na Malovance, kde kvůli tunelu Blanka vzniká mimoúrovňová křižovatka větší, než je Staroměstské náměstí. Projektanti totiž chtějí z bezpečnostních důvodů umožnit rychlé vyklizení tunelu v případě mimořádných nouzových stavů. Proto jsou tunely pro jádro města stejně nevhodné, jako povrchová dálnice," vysvětlil Michal Křivohlávek z Auto*Matu.

Provoz na magistrále dnes dosahuje počtu zhruba 100 tisíc vozidel za den. Sami autoři projektu přiznávají, že po desetimiliardové investici a zahloubení magistrály bude inkriminovaným úsekem projíždět stejný počet vozidel, protože tunel nezpůsobí žádné dopravní omezení. Vyplývá to ze studie společnosti City Plan. Také dopad nepřetržité řeky aut na ovzduší bude prakticky stejný. U prachových mikročástic PM10 se předpokládá pokles emisí o 11%, u benzenu 2,6% a o pouhé 1% u oxidů dusíku. Jde o zcela zanedbatelné zlepšení. Dnes patří okolí magistrály k nejvíce znečištěným oblastem v Praze a do budoucna se na tom zřejmě nic nezmění.

V prosinci vypršel termín, kdy mohli občané podávat připomínky k tzv. oznámení záměru podle zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí (proces EIA). Magistrátní odbor životního prostředí nyní rozhodne o dalším postupu. Sejde-li se více kritických připomínek, měl by magistrát nařídit zpracování nezávislého expertního posudku a svolat veřejné projednání. Výsledkem by mohla být úprava projektu nebo i jeho zastavení. Paradoxní na celé situaci je, že posuzování vhodnosti magistrátního projektu provádí sám magistrát. Silně kritický pohled proto asi nelze očekávat.

                 
Obsah vydání       26. 1. 2009
26. 1. 2009 Les, golf, Bém a jeho parta(j) Zita  Kazdová, Pavel  Roušar
26. 1. 2009 Žába Přemysl  Janýr
26. 1. 2009 ICT: Krize, krize, krize kam se podíváš Štěpán  Kotrba
26. 1. 2009 Pět stupňů kolapsu Jindřich  Kalous
26. 1. 2009 Mystifikace za mystifikaci aneb poprvé fandím Mladé frontě Dnes
26. 1. 2009 Prerastie globálna kríza do megakrízy? František  Škvrnda
26. 1. 2009 Filmová inspirace 60. let, dnešní andělé a záhadné Bytosti odjinud Josef  Brož
26. 1. 2009 Praze hrozí další tunel
26. 1. 2009 Již první dny Obamova prezidentství ukazují, že bez prolévání krve to nepůjde Daniel  Veselý
26. 1. 2009 Přemek Podlaha a hospodářská krize... Ladislav  Žák
26. 1. 2009 S kabrioletem, nebo bez? Marie  Haisová
26. 1. 2009 Grázlové ve zlínské sociální demokracii zvítězili - prozatím Štěpán  Kotrba
26. 1. 2009 Jiný plyn Milan  Smrž
26. 1. 2009 Poučenie z plynovej krízy Karol  Krpala
26. 1. 2009 Na trhu práce flexibilně Marie  Haisová
26. 1. 2009 Pozor na waldorfské školství
26. 1. 2009 Člen společnosti Sysifos?
26. 1. 2009 Koupit barokní zámeček umí každý Štěpán  Kotrba
24. 1. 2009 Prosba o pomoc Tomáš  Koloc
26. 1. 2009 Proč papež zrušil exkomunikaci popírače holocaustu, neboli O překvapivé zapomnětlivosti kritiků Benedikta XVI. Uwe  Ladwig
26. 1. 2009 Článek podepsaný Arnoštem Lustigem, i když s jakýmkoliv obsahem, bývá uveřejněn vždy
26. 1. 2009 Konflikt v Gaze a mezinárodní solidarita Milan  Valach
24. 1. 2009 Co zdravotnické poplatky regulují? Antonín  Konečný
24. 1. 2009 Kontroverze: Vysílat či nevysílat humanitární reklamu pro Gazu?
25. 1. 2009 Vítězství šedesátníků a prohra SPD v Hesensku Richard  Seemann
23. 1. 2009 Biopaliva: dobrý nápad anebo zločin vůči chudým a přírodě?
23. 1. 2009 Poplatky ve zdravotnictví v Česku a v Německu - srovnání 2008
23. 1. 2009 Zazpívá "starý" rocker nové ministerské hity? Anna  Čurdová
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008
26. 1. 2009 Ako prežiť budúcnosť: Prognóza, ktorá sa stala na Slovensku realitou