16. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 10. 2008

Hrozby a výhrůžky. I taková je letošní volební kampaň?

tisková předvolební informace karlovarského hnutí Doktoři za uzdravení společnosti

Naše hnutí Doktoři (za uzdravení společnosti) kandiduje do krajských voleb. Nemá lehkou pozici, ale to je na dlouhé vyprávšění. Uvítali bychom vaši pomoc. Proti goliáši ODS se těžko bojuje a prostor v médiích s celostrátní působností nám nikdo nedá. Peníze na kampaň jsme posbírali z vlastních zdaněných prostředků a půjčky od jednoho z našich kandidátů. Nejsme lobbyistické hnutí ani nám nejde o posty. Manifest náš přístup i postoj jasně deklaruje.

V úctě MUDr. Berenika Podzemská - lídr hnutí, dále MUDr. Jaroslav Žák, MUDr Ivan Poustka, Mudr. Pavel Štál

Výhrůžky, strach o existenci, nátlak na zaměstnavatele, prověřování a lustrace. To vše je prý součástí letošní volební kampaně do krajských voleb v Karlovarském kraji. Tyto nechutné praktiky na vlastní kůži pocítili někteří kandidáti za hnutí Doktoři. "Ve středu opustil naši kandidátku architekt Bokota. Bylo mu totiž řečeno, že pokud za nás bude kandidovat, přijde o smlouvu na projekt za 1,8 milionu korun pro firmu Bau--Stav. Jistá vlivná osoba z Karlovarského kraje prý podnikatelům sdělila, že pro jejich další aktivity v kraji je nezbytné, aby architekt Bokota z kandidátky Doktorů zmizel," líčila nátlak Berenika Podzemská, lídr hnutí Doktorů. Podle ní a jejích kolegů byli podnikatelé hrubým, mafiánským způsobem zneužiti. "I oni musejí svým závazkům dostát, a stali se tak rukojmími krajské politické zlovůle," uvádějí Doktoři v prohlášení. "Rozumíme tomu, že architekt Bokota z kandidátky odstoupil, protože byla výrazně ohrožena jeho podnikatelská činnost. Už to, že nám sdělil skutečné důvody odchodu, je jistým projevem odvahy," uvedli za hnutí Doktoři Filip Berger, Berenika Podzemská a Vít Baloun. Architekt Miloslav Bokota nechtěl důvody, proč náhle odstoupil z kandidátky lékařů, komentovat. "Je to má soukromá záležitost," podotkl. Na dotaz, zda za tím bylo vydírání, odpověděl: "Vydíráním bych to nenazval."

Zdroj Karlovarský deník 21. 8. 2008

"Jediná věc je nutná k triumfu zla - aby dobří lidé nedělali nic."

Edmund Burke

MANIFEST - Doktoři (za uzdravení společnosti)

Byl to otřes (bezprostředních jistot a životního smyslu), co otevřelo na počátku dějin prostor myšlení o celku světa, položilo otázku pravdy a založilo politický život jako jednání ze svobody a pro ni. Člověku se tím odkryla možnost budovat politickou veřejnost: prostor pro zodpovědnou péči o druhé a výslovné vztaženosti k bytí (pravdy).

Na druhém konci dějin námi otřáslo, když jsme bezmocně přihlíželi řízenému úpadku naší k prodeji připravované nemocnice za naprosté nečinnosti politiků tváří v tvář loupežení jimi najatých ,správců'. Až když jsme si uvědomili, že nemocnici bráníme proti těm, kdo za jakost veřejného zdravotnictví ze zákona odpovídají nám, občanům, pochopili jsme, jak vážně naše společnost ochořela. Že ani krajní občanský nesouhlas nestačil k nápravě, nás vytrhlo z našich povolání a přivedlo k otázce, lze-li ještě stav věcí obecných v naší zemi vůbec ovlivnit a má-li smysl se o to pokoušet. Zvedli jsme proto oči od svých zaměstnání a rozhlížíme se. Co vidíme, nás netěší. Vprostřed blahobytu naše společnost živoří. Duchaprázdno maskujeme stupňováním spotřeby bez potřeby. Kulturu nahradila zábava. Hrubost jsme přijali za úřední jazyk, sprostotu za obecný vkus. Vzdělání nepotřebujeme; k úspěchu nám stačí chytráctví a odložit skrupule. Politiku jsme (jako ,špinavé řemeslo') přenechali přízemním handlířům, nad jejichž osobní úrovní se již nepozastavujeme. Dávno jsme se smířili s tím, že jsou jen lokaji všehoschopných lobbyistů, jimž předávají stát ke kořistění.

Sklopíme-li zrak od obzoru naší země k vlastnímu kraji, chmury se jen prohloubí. Nejenže žijeme v tom koutě Čech, kde se nejhůře vzděláváme, nejméně vyděláváme, žijeme méně kulturně, stonáme více, umíráme dříve a odkud utíkáme. Navíc ponížení místní politiky na stranický handl dosáhlo v našem kraji míry tak obludné, že se jí zbytek země baví jako fraškou. Nelichotí nám, že jsme otupěli a již ani nevnímáme, jak chorobný je její obsah i způsob. Dosud jsme věřili, že naší občanskou povinností je vykonávat co nejlépe svou práci, abychom jí obohatili život druhých. To mělo být příspěvkem nás, občanů, k obecnému blahu: naší politikou. Když jsme tvrdili, že chceme mít od politiky pokoj, mínili jsme tím (Čapkovými slovy) "něco velmi vážného: že chceme, aby byla v pořádku, aby nás neotravovala nad našimi pracovními stoly, aby nás neponižovala". Politiku jako řemeslo jsme doufali moci přenechat jejím námi zvoleným profesionálům a důvěřovat jim, že svou práci budou konat stejně věcně a pozorně jako my svou.

Nuže, zklamali jsme se. Přibývající znamení příchodu neonormalisace s plíživým vyvlastňováním veřejnosti, planěním kultury a pustnutím občanského života nám dokazují, že to dnes nestačí. Protože víme (od Konfucia), že každý národ má takové vládce, jaké si zaslouží, neuhýbáme před spoluzodpovědností.

Odhodlali jsme se proto založit občanské hnutí, které nemůže nebýt zároveň politickým. Jeho poselstvím chce být přesvědčení, že politika je a má být podřízena právu a morálce. Věříme (spolu s Patočkou), že "aby se lidstvo rozvíjelo ve shodě s možnostmi technického, instrumentálního rozumu, aby pokrok vědění a dovedností byl možný, musí být přesvědčeno o bezpodmínečnosti zásad v tomto smyslu ,posvátných', pro všechny vždy závazných a schopných vymezovat účely. Jinými slovy: je třeba něčeho zásadně netechnického, ne pouze prostředkovaného, je třeba morálky nikoli úskočné a příležitostné, nýbrž naprosté.

Bez mravního základu, bez přesvědčení, které není věcí oportunity, okolností a očekávaných výhod, žádná sebelépe technicky vybavená společnost nemůže fungovat. Morálka však zde není k tomu, aby společnost fungovala, nýbrž prostě aby člověk byl člověkem. Nedefinuje ji člověk podle libovůle svých potřeb, přání, tendencí a tužeb, nýbrž ona to je, která vymezuje člověka".

Půdou, na níž se scházíme, budiž solidarita otřesených: těch, kdo jsou s to pochopit, oč běží v životě a smrti a následkem toho v dějinách. Dějiny (řečeno s Patočkou) jsou a budou jen potud, pokud budou lidé, kteří nechtějí pouze žít, nýbrž jsou ochotni klást a hájit základy společenství vzájemného respektu. Obhajoba této možnosti vázat život na něco svobodného, schopného převzít odpovědnost a respektovat ji (tj.svobodu druhých), nechť je naším úkolem.

Karlovy Vary, 26. dubna 2008 Jaroslav Žák

doktoriprolidi.cz

Hnutí Doktoři (za uzdravení společnosti) vzniklo na základě občanské sebeobrany na přelomu roků 2007/2008. Zakládající členové politického hnutí se po několik let snažili zachránit KKN před vytunelováním a nevýhodnou privatizací.

Dialog s politickou mocí z pozice občanské a profesní se ukázal jako zcela neefektivní. Téměř 300 výpovědí zdravotníků karlovarské nemocnice a veřejná vystoupení před KV krajem a hotelem Thermal za hojné účasti vás spoluobčanů sice donutilo koalici ODS-ČSSD Karlovarského kraje ke kompromisním krokům (zrušení smlouvy s tunelující firmou Česká zdravotní a provedení šestimilionového "tajného" auditu). Nepřimělo je však ke krokům racionálním a systémovým.

Proto vzniklo politické hnutí, u jehož zrodu stáli zdravotníci. K nim se pak v krátkém čase připojila řada lidí jiných profesí, kterým stav zdravotnictví, školství, kultury --- jednoduše způsob řízení našeho kraje a související stav politické nekultury, připadal neudržitelný.

Vzniklo politické hnutí Doktoři za uzdravení společnosti. --- A to nejen v našem kraji. Ve velmi krátkém čase tvoří kandidátky do krajských voleb i naši kolegové v kraji Jihočeském a Jihomoravském.

Postupně se k nám přidávají lidé ze všech koutů republiky. To, že iniciátory a garanty jsou lékaři, nepovažujeme za handicap. Naopak, o lékařích je známo, že jsou schopni přijmout odpovědnost, že jsou schopni sloužit lidem.

Tento fakt se nutně promítne i v jejich činnosti politické.

 • Budou lékaři odstupovat z kandidátky, jak je tomu u jiných stran běžným zvykem?
 • Nebudou.

 • Lékaři zastupitelé přestanou léčit nebo se budou méně věnovat své práci?
 • V žádném případě. Zastupitelé z řad zdravotníků se politice budou věnovat ve svém volném čase. Podstatné je, že více než polovinu kandidátky tvoří lidé působící v jiných profesích, mezi nimi i profesionální politici, či úředníci samosprávy.

 • Proč se jmenujete doktoři, když zdaleka ne všichni členové kandidátky mají doktorské tituly?
 • Jmenujeme se Doktoři (za uzdravení společnosti).

  Lidé, kteří chtějí a mohou léčit nemocnou společnost se vyskytují ve všech profesních a sociálních skupinách. Slovo doktoři je samozřejmě míněno obrazně, ale odkazuje i na to, že garanty a zakládajícími členy jsou lékaři nemocniční i privátní.

 • Jak chcete bojovat proti korupci a jinému zneužívání politické moci?
 • Průhledným řízením kraje, nastavením jasné odpovědnosti. Stanovením jednoznačných pravidel pro výběrová řízení všeho druhu, výběrem manažerů, poradců a spolu- pracovníků, který bude akcentovat slušnost a profesionalitu. V neposlední řadě hodláme zavést přímé přenosy z celých jednání rady a zastupitelstva kraje na webové televizi, kterou umístíme na veřejné stránky karlovarského kraje.

 • Proč vám máme věřit, že neskončíte jako ostatní politici, kterým jde jen o vlastní prospěch?
 • Nikdo z nás nebude riskovat své dobré jméno kvůli krátkodobému pofidérnímu prospěchu. Jsme místní patrioti, chceme zde žít další roky. Víme, že dobrá pověst se dlouho a těžce buduje, ale ztratit ji lze velmi rychle.

 • Stejně vás koalice ČSSD-ODS zase převálcuje a nezmůžete nic.
 • Jsme ochotni spolupracovat se všemi rozumně smýšlejícími zastupiteli. Cílem je dobře fungující kraj, odmítáme účelové nikoliv účelné dělení politického spektra na pravici- levici. Je třeba dělení na dobrou a špatnou práci, dobré a špatné skutky a myšlenky. Jsme si vědomi toho, že opoziční smlouva má u zmíněných stran zelenou i pro další volební období. Hodláme tomu však společně s vámi zabránit.

 • Jako politici jste nezkušení, nezničitelní politikářští matadoři vás opijí rohlíkem, vaše představy o reálné politice mi připadají naivní.
 • Rozhodně nejsme naivní. Politických "vyžírků" se nebojíme, narozdíl od nich, je za námi vidět penzum užitečné práce. Již jsme se úspěšně postavili těm nejfikanějším politickým matadorům. Není třeba se obávat o narušení naší osobní integrity. Ani v bažinách "české politiky".

 • Proč máme ještě platit doktorům, když platíme vysoké zdravotní pojištění? Kam mizí naše peníze? Navíc kvalita péče odchodem kvalifikovaných zdravotníků klesá. Co s tím hodláte dělat?
 • Není v kompetenci kraje, kam kandidujeme, rušit zákony přijaté parlamentem, je však možná zákonodárná iniciativa, nabízející systémové kroky v oblasti zdravotnictví, týkající se tedy i nekoncepčnosti poplatků a neefektivního hospodaření s penězi zdravotního pojištění.

 • Proč vám vadí privatizace, nebo aktivity Agelu, či Mojí ambulance? Nebojíte se náhodou konkurence?
 • Privátní zdravotnická zařízení jsou legitimní součástí nabídky služeb zdraví. Vadí nám však julínkovská privatizace do předem určených rukou, velmi nestandardním a nedomyšleným způsobem. Bezohledný klientelismus MZ nebere ohledy na zájem občanů -- pacientů ani zdravotníků. Páteřní síť krajských a fakultních nemocnic se privatizovat nesmí, chceme neziskovou formu těchto nemocnic. A jejich veřejnou kontrolu.

 • Uvědomujete si, že v některých vesnicích se žije pomalu hůře než za socialismu?
 • Náš kraj bude mít takovou tvář, jakou tvář budou mít obce. Chceme maximalizovat možnosti využití dotačních titulů pro ty obce, které jsou dlouhodobě podfinancovány. Jedná se nám především o venkovský region, kde právě nedostatek financí brzdí jejich rozvoj.

  Investice do infrastruktury, podpora venkovského bydlení, podpora turismu, kulturních aktivit a zlepšení dopravní dostupnosti malých obcí vytvoří předpoklady pro jejich přitažlivost, jak pro podnikání tak pro bydlení. Z našich cest po kraji, kde jsme nejen měřili tlaky, ale hlavně diskutovali s občany, jsme si udělali poměrně komplexní obrázek o tom, jak se u nás žije.

  "Zašlo to příliš daleko. Lékaři neustále zastrašují veřejnost a vydávají poplašné zprávy. Buď to celé skončí, nebo skončí oni."

  Hejtman KV kraje JUDr. Josef Pavel, 3. ledna 2008

  "Nejde o to, zda to, co Doktoři tvrdí, jsou realitě odporující nehoráznosti, ale o to, zda jejich nehoráznosti noviny otisknou a čtenáři přečtou."

  Hejtman KV kraje JUDr. Josef Pavel

                   
  Obsah vydání       16. 10. 2008
  16. 10. 2008 Obavy z globální hospodářské krize způsobily další pád světových burz
  16. 10. 2008 Dlask to nebyl, tvrdím já Štěpán  Kotrba
  15. 10. 2008 Zdeněk Pešat: "Západního špiona udal Dlask, ne Kundera"
  16. 10. 2008 V žádném tisku se nic nedočteme
  16. 10. 2008 Citát dne
  16. 10. 2008 Pavel Kosatík: "Kundera, náš sprostý podezřelý"
  16. 10. 2008 Návraty do České republiky jsou návraty do zaprděného maloměšťáckého salonu Jakub  Rolčík
  16. 10. 2008 V českém prostředí vládne malost, sebestřednost a upaťhanost. Proč?
  16. 10. 2008 Lajdáctví historiků Jiří  Jírovec
  16. 10. 2008 K čemu byly Respektu vědecké zdroje o Kunderovi? Bohumil  Kartous
  16. 10. 2008 Kdo prosazuje americký radar v ČR?
  16. 10. 2008 Hrozby a výhrůžky. I taková je letošní volební kampaň?
  16. 10. 2008 Sarkozy požaduje "nový kapitalismus"
  16. 10. 2008 Obyvatelé pražské Milady prosí o pomoc s obranou squatu!
  16. 10. 2008 Vítejte v revoluci
  16. 10. 2008 Smlouva a Předkládací zpráva vlády pro Parlament České republiky k návrhu na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice
  16. 10. 2008 Neoral je na kandidátce na 15. místě, přesto si věří Štěpán  Kotrba
  16. 10. 2008 Dobrý den, bankrote bank a dluhů
  16. 10. 2008 Zvolte si. Co hrdlo ráčí. On to někdo zaplatí. Miloslav  Štěrba
  16. 10. 2008 Civil Georgia: Ženevské rozhovory o urovnání gruzínské krize byly bez výsledku přerušeny
  16. 10. 2008 Konec vlády jedné strany v Senátu a krajích? Miroslav  Pořízek
  16. 10. 2008 Předběžný obecný návod k roztočení spirály nezáviděníhodných bankrotů Miloš  Dokulil
  16. 10. 2008 Proč takový útok na Milana Kunderu?
  15. 10. 2008 Spekulace paní Militké, "aby ochránila manžela"
  16. 10. 2008 Banánový svět Lubomír  Molnár
  16. 10. 2008 Proč se BL už dva dny tolik zabývají Kunderou? Mě to nezajímá Jan  Čulík
  16. 10. 2008 Dotaz
  16. 10. 2008 Žijeme ve zvláštní době.
  15. 10. 2008 Výzva historikům Martin  Škabraha
  15. 10. 2008 Citát dne: Profesionalita "našich historiků":
  15. 10. 2008 Alexander Tomský si je jist, že Kundera byl udavač Jan  Čulík
  15. 10. 2008 Tomský, Kundera a masové sprosťáctví
  15. 10. 2008 Kandidát na senátora za ODS Bernard: Když mě nezvolí, budu se bavit něčím jiným Štěpán  Kotrba
  10. 10. 2008 Prosím, pomozte jazykovému výzkumu
  15. 10. 2008 Tak jsem volil s komunisty -- a co? Milan  Daniel
  16. 10. 2008 Prosim, oblečte se dobře, bude zima, aneb Ale svět přece nezanikne Uwe  Ladwig
  16. 10. 2008 Zpoplatněná kauza Kundera
  16. 10. 2008 Západní agenti a občanská válka Bohumír  Tichánek
  15. 10. 2008 Je na vláčení Milana Kundery tiskem něco pozitivního? Jakub  Žytek
  15. 10. 2008 Nesuďte, abyste nebyli souzeni František  Řezáč
  15. 10. 2008 Koho zajímá v Evropě země, která si o sobě myslí, že je pupkem světa a že na své sousedy nemusí brát žádné ohledy?
  15. 10. 2008 Deset melounů spolupracovníků amerických rozvědek v Čechách Wenzel  Lischka
  15. 10. 2008 Barbaři na ministerstvech kultury a dopravy definitivně rozhodli: ústeckoorlické nádraží bude zdemolováno Martin J. Kadrman
  15. 10. 2008 Oratio therapeutica Vavřinec  Benedikti z Nedožier
  14. 10. 2008 Útok na Kunderu v Respektu je součástí reklamní kampaně ve snaze zvýšit náklad Jan  Čulík
  15. 10. 2008 Jsou averze vůči konspiračním teoriím opodstatněné? Michal  Vimmer
  16. 10. 2008 Šok a znechucení z brněnské ODS
  11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008