25. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 7. 2008

Zrození "liberálního fašismu" ve Francii

Zákony ministra spravedlnosti Dominika Perbena a policejními metodami zaváděnými Nikolasem Sarkozym je země ohrožována novým politickým systémem – „liberálním fašismem“. Francie a USA – tyto dvě vysoce rozvinuté západní země přicházejí se zásadní tendencí: čím dál tím více svobody pro firmy (liberalismus), čím dál tím více represí pro občany (fašismus). „Liberální fašismus“ nabízí beztrestnost vládnoucím elitám, a současně, zvyšuje kontrolu a represi řadových občanů se zaváděním tzv. „nulové tolerance“.

Svoboda pro firmy se opírá o možnost znečišťovat a plenit životní prostředí, vyhnout se financování veřejných sfér a sociálních plateb (viz daňové ráje), zneužívat růstu nezaměstnanosti na stále větší tlak na mzdy, často na hranici snesitelnosti. Navíc, firmy dostávají jako přídavek od státu nárůst omezení občanských svobod. Stále obtížnější ekonomické podmínky zvyšují počty nezaměstnaných, sociálně potřebných a bezdomovců. Jejich šťastnější spoluobčané jsou utlačováni nedostatečnými mzdami, které potřebují kvůli zvyšujícím se cenám potravin, nájemného a dalších základních potřeb. K předejití možné násilné a ilegální reakci chudých a vyloučených ze společnosti, liberalismus si žádá posílení represí a zavádění policejního státu. Svoboda firem tak může vyprovokovat revoltu občanské společnosti.

„Liberální fašismus“ se formoval v USA příchodem George W. Bushe a jeho konzervativně-nacionalistickou administrativou s využitím událostí 11. září 2001. Zavádění policejních represí v souladu s „US Patriot Act“ vrcholí v možnosti zadržování občana bez soudu.

Nicolas Sarkozy, doslova vyživovaný americkou praxí, přistoupil rovněž ve jménu „bezpečnosti“ k omezování občanských svobod.

Bush a Sarkozy mají podobný vztah k ekonomickému liberalismu, netoleranci k odlišným názorům, nehorázné využívání propagandy a populismu, pohrdání individuálními svobodami a lidskými právy. K tomu využívají stejnou strategii: adoraci strachu k ospravedlnění omezování svobod. Oba potřebují označit nepřítele, dát mu démonizující charakter. Schází-li, tak ho vytvoří. Saddam Hussein nebo Ben Laden pro USA, delikvence a uliční nepokoje pro Sarkozyho. Ten ostatně už ve svém prvním prezidentském vystoupení deklaroval své hodnoty: Práce, Rodina, Vlast. A akcentoval americký raison d'être – úspěch. Jaksi zapomněl, že republika je budována na jiných hodnotách: Liberté, Egalité, Fraternité.

Myšlenka, že „práce osvobozuje člověka“ se pravidelně vyskytuje v projevech Nicolase Sarkozyho („le travail rend libre“). Řadový pracovník přitom ví z vlastní zkušenosti, že práce je druh nevolnictví za mzdu. Cituji ze Sarkozyho projevů: „Práce je emancipační hodnota“, „Práce osvobozuje individum“, „Práce je osvobozující hodnota“, „Práce, to je svoboda“. (Zdroje: France 2, 12.02.1998, 20 h., France 2, 29.3.2005, 20 h., UMP, 14.1.2007). Pro mladé a zapomnětlivé je třeba připomenout, že nad vstupem do nacistických koncentračních táborů čněl cynický nápis: „Arbeit macht frei“. Práce osvobozuje. V opačné podobě George Orwell v knize „1984“ uvádí, že totalitární systém se hlásí ke sloganu: „Svoboda je otroctví“. Není nezajímavé, že ještě před nástupem do funkce prezidenta republiky byl Nicolas Sarkozy po Jean-Marie Le Penovi nejoblíbenějším politikem stoupenců xenofobní Front National.

V současné Francii jsou u moci svérázní demokraté: prezident Nicolas Sarkozy - bývalý ministr vnitra; Patrick Devedjian – ex-ministr vnitra a stoupenec neofašistů v 70. letech; Dominique Perben, stávající ministr spravedlnosti a autor „Perbenových zákonů“, s nimiž už dlouho válčí Liga občanských práv. Už v květnu 2004 vydala prohlášení, ve kterém označila situaci v zemi za „ohromující ústup z pozic práv a svobod ve Francii, nebývalý od války v Alžíru“. (Zdroj: „Stav lidských práv ve Francii, zpráva LOP z 27.5.2004, nakladatelství „La Découverte“).

Zákon „Perben 2“ byl přijat parlamentem už 11. února 2004. Národní rada právníků zastupující 40 000 francouzských advokátů vyzvala ke stávce v den schvalování zákona, který podle jejího názoru byl „ohrožením základních svobod, republiky a demokracie“, odporující ústavním principům a mezinárodním závazkům Francie. Obsahuje omezení převzatá od Bushovy administrativy: možnost instalovat mikrofony a kamery v soukromých obydlích. Zadržení osoby až

do 4 dnů bez možnosti přizvání advokáta během prvních dvou dnů (už neplatí přítomnost advokáta od okamžiku zadržení), její vydírání neposkytnutím potravy a spánku, dokonce i neskutečné omezení osobní volnosti v celách o rozměrech 10 m2 pro 10 osob! A také usnadnění metod jako jsou anonymní svědectví, udávání a denunciace. Novinkou Perbenových zákonů je převzetí americké procedurální formule „uznání viny“ („plaider coupable“). Jejím přijetím se veřejný soudní výrok nahrazuje tajným výrokem s vyloučením veřejnosti za přítomnosti obviněného, jeho advokáta a prokurátora. A tak proti nezávislým soudům nastoupila praxe prokurátora, který může konat v duchu instrukcí Ministerstva spravedlnosti. Způsob, jak zakrýt korupci a finanční machinace před médii, veřejností, zejména když se bude jednat o firmy a politické strany.

Brzy může nastat situace, kdy člověk bude uvězněn za zločiny, které by mohl způsobit. I tak může vypadat realizace „preventivních“ opatření, podobně jako ve filmu „Minority Report“. V tomto filmu je společnost chráněna proti eventuálním zločinům policií, která vyhodnocuje nebezpečí pomocí jasnovidců „dohlížejících“ na občany. V USA se ministr spravedlnosti John Ashcroft vyjádřil pozitivně pro preventivní zatýkaní jak v záležitostech terorismu, tak i kriminálních činů. Ve Francii se k obdobným praktikám přihlásil Nicolas Sarkozy. V duchu této logiky by mohla osoba se zájmem o ekologii považována za potenciální hrozbu vůči globalismu či jaderné elektrárně, ale i nezaměstnaná osoba, deprivovaná svým sociálním statutem, může se potenciálně mstít společnosti útokem na shromáždění občanů.

A tak je jen otázkou času, kdy se stále častěji budeme i u nás setkávat s projevy této globální pandemie strachu. A nemusí jít jen o techna či fanoušky Sparty, jak nás doslova denně krmí média schopností našich maskovaných černých brigád. Nad osobní svobody už dávno vítězí zájem firem, které strádají prodejem falešně označeného zboží na vietnamských tržištích. Nebo je nám vzdálená praxe, o které referoval francouzský tisk v souvislosti se zásahem na předměstí Bayonne?

Je ráno, 5 hodin, prosinec. Tiše, dvanáct příslušníků antiteroristické brigády GIPN, v přilbách, jen oči koukají zpod černých masek, vybaveni vestami proti střelám a s automaty à la Rambo, se chystá zadržet podezřelého dealera drog. Nehlučně obsazují vchody do budovy, umísťují výbušné nálože na zámky dveří. V okamžiku exploze začnou řvát a tak zcela přehluší pláč a křik dětí a manželky podezřelého. Všechen obsah nábytku se v mžiku ocitá na podlaze, praští ničený nábytek. Celá rodina je znehybněna, spoutána a leží s tváří proti podlaze. Ve 2 minutách je byt zcela devastován.

France 2 také ukázala svým divákům, jak jsou v záležitostech zcela banálních používány v USA anti-teroristické brigády. V televizní reportáži tak mohli Francouzi pozorovat akci „commandos“, které policie poslala na pomoc manželce, jejíž muž se rozhodl spáchat sebevraždu oběšením na zahradě. Vtrhli do bytu zděšené ženy za doprovodu známých metod, zpacifikovali ji a svázali za křiku vystrašených dětí. Muž na stromě se zhrozil předvedeným představením policie a dokonce začal volat o pomoc pro své blízké. Policisté ho zneškodnili několika přesnými zásahy....

Naše policejní jednotky se na první pohled zmítají v žabomyších válkách o kompetence při pokutování špatně parkujících či rychle jedoucích spoluobčanů. Nicméně kamery přibývají, a bezpečnostní složky, zdejší příznivci Dalekého Západu odchovaní všemi možnými totalitami, realizují své plány zcela v duchu onoho „liberálního fašismu“.

                 
Obsah vydání       25. 7. 2008
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
26. 7. 2008 Letošní Letní filmová škola jako sociologický materiál pro studium české společnosti Jan  Čulík
27. 7. 2008 LFŠ a Jiří Králík Boris  Cvek
26. 7. 2008 Výrok dne (včerejšího): Armáda USA chce napochodovat do Polska
26. 7. 2008 Baracku Obamovi o Íránu
26. 7. 2008 Platnost smlouvy o omezení strategických raket vyprší v příštím roce a USA ji nemají v úmyslu prodloužit
26. 7. 2008 Strašný let Ruska? Miloslav  Štěrba
26. 7. 2008 Space War: Naše nynější krize William S. Lind
26. 7. 2008 Posilní sa závislosť EÚ od Gazpromu?
25. 7. 2008 Výsledek policejního šetření a Vstupenka do bezdomoví Jan  Kadubec
25. 7. 2008 Mezi právem a spravedlností je stále větší propast Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Občanskoprávní spor Věra  Říhová
25. 7. 2008 RIA Novosti: Rusko může na protiraketovou obranu v Evropě odpovědět raketami na oběžné dráze Karel  Dolejší
25. 7. 2008 Krutý úsměv budoucnosti: mediální scénářování alternativ vývoje a možná realita Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Skotská nacionalistická strana překvapivě vyhrála nad labouristy v bezpečném labouristickém okrsku
25. 7. 2008 Proč máme armádu, když vařit a zabíjet je rozdíl Miroslav  Polreich
25. 7. 2008 Trapný Schwarzenberg zapomenutý ve střižně České televize Lubomír  Lédl
25. 7. 2008 Co se stane, když otočíte vypínačem? Mirek  Topolánek
25. 7. 2008 Co by měla podle závěrů Pačesovy komise dělat vláda?
25. 7. 2008 Komu posloužil Kubice? Jiří  Paroubek
25. 7. 2008 Výrok dne: Pornokomix za milión, no nekupte to
25. 7. 2008 Výrok dne: americký kosmonaut se seznámil s informacemi o UFO
25. 7. 2008 Schwarzenberg prý není vlastizrádce, dí státní zástupkyně Ivona Horská
25. 7. 2008 Ministerstvo zahraničí připouští v odborném materálu umístění amerických raket v Česku, připouští i 13,5 km ochranné zóny Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Ufff, to jsme si oddechli.... Chávez ani Castro Rusy nepozvali...
25. 7. 2008 CDI: Program "okamžitého globálního úderu" je pochybený a jeho realizace zvýší riziko jaderné války Karel  Dolejší
25. 7. 2008 Ktarak se darebácký stát mění v přítele z nejvěrnějších
25. 7. 2008 Zpráva dne: V novozélandském Aucklandu studenti vypsali odměnu za zatčení Riceové
25. 7. 2008 Režisér pořadu České televize Kosmopolis Koula se brání: Neožrali jsme se
25. 7. 2008 Obama triumfoval v Berlíně - není to ale pro domácí americkou politiku kontraproduktivní?
24. 7. 2008 Šéf amerického onkologického ústavu varuje před užíváním mobilních telefonů
25. 7. 2008 Aktuální Nesmrtelnost Milana Kundery Hana  Tomšů
25. 7. 2008 Zákaz tašek z umělé hmoty, aneb O životním prostředí a o pohodlnosti Uwe  Ladwig
25. 7. 2008 444. karikatura Michaela Marčáka v Britských listech
25. 7. 2008 Vysoké ceny v ČR se zdaleka netýkají pouze supermarketů a samoobsluh
25. 7. 2008 Český lid je uvědomělý a ví, že kapitalisté musejí vydělávat
25. 7. 2008 Sako levné v Nizozemí, drahé v Praze
24. 7. 2008 Drahota v ČR a láce v Evropě III.
24. 7. 2008 Lidl je "levný", ale ne v ČR
24. 7. 2008 Drahota v ČR a láce v Evropě II.
25. 7. 2008 Hysterie v Britských listech
24. 7. 2008 Sluneční energie ze Sahary by mohla zásobit elektřinou celou Evropu, konstatuje Evropská unie
24. 7. 2008 Rada Českého rozhlasu opět škodí Českému rozhlasu Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Úmysl a efekt
25. 7. 2008 Zrození "liberálního fašismu" ve Francii Miloslav  Štěrba
24. 7. 2008 Americký generál varuje před tankováním na Kubě, Chávez nabízí Rusům prostor pro základny Štěpán  Kotrba
24. 7. 2008 Velkohubé žádosti o granty a voliči zelených Štěpán  Kotrba
23. 7. 2008 Immanuel Wallerstein: Zabrala v Iráku "vlna"? Immanuel  Wallerstein
24. 7. 2008 Obecní noviny: zkušenost nejen zlínská Miloslav  Štěrba
24. 7. 2008 Jak říci "ANO", anebo "NE", jde-li o účast na olympiádě? Miloš  Dokulil
24. 7. 2008 Příspěvek k politické kultuře Stanislav A. Hošek
23. 7. 2008 Snažíme se rychle dohnat Evropu, svět i zdravý rozum Olga Anna Sedláčková
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008