7. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 7. 2008

Věcně o nevěcnosti: když se kýč schovává za morální imperativ

Zdeněk Vyšohlíd
Reakce na článek Viléma Prečana "Argumentujme věcně" - pokračující polemika nad tím, jestli byly postoje Václava Havla kýčem

V textu o „Jaru normálního politického myšlení“ jsem konstatoval, že doba před čtyřiceti lety přivedla na svět kultivovanější veřejnou rozpravu o věcech pro život politický a občanský důležitých než doba dnešní. Rozpravu jaksi fundovanější. Napsal jsem, že otevření veřejné rozpravy na ožehavá témata bylo tehdy normou, že snad hrálo po Srpnu větší roli než dnes. Proto se nám dnes věc politiky spíš vzdaluje. Prečanova odezva mi však podsouvá snahu konstatovat, že s pádem minulého režimu „'nenastala' žádná svobodná výměna názorů“. Konstatovat takovouto nehoráznou hloupost bych nedokázal ani ve snu, a tak se musím proti podobným výtkám, které věcně „neštymují“, ohradit – a něco o nevěcnosti a kýči dodatečně říci.

Ohradit se musím vůči Prečanovu tvrzení, že bych sotva „našel věcné podklady pro svůj výrok, že 'Pražské jaro 68... možná nabídlo i nový typ demokracie“; já to přece netvrdím, jen připomínám reakci Jiřího Pehe na polemiku Václava Havla s Milanem Kunderou (podle něhož, jak v mém textu výslovně stojí, by ten nový typ demokracie možná nabídlo). Ani si nemyslím, že je věcné, když Prečan tvrdí, že „v zápalu protihavlovské argumentace Vyšohlídovi ušlo“ Havlovo disidentské působení: kdybych byl obrazoborec, připomněl bych reakci Karla Kosíka na názory Václava Havla: kárá ho jako učitel žáka za pojmovou nekázeň. Nebyl jsem však veden touhou ukázat, jak někdo dostal za vyučenou, chtěl jsem jen doložit, že politika je věcí veřejnosti a úroveň veřejného diskursu vizitkou politického života – zatímco intrikování mocenských skupin mimo prostor veřejného diskursu je demokracie nedůstojným spiknutím. Ano, spiknutí jako úradek nelegitimní menšiny je tím, co ohrožuje demokracii, a kolem toho se moje úvahy točily.

Dost už ohrazování. Ještě je třeba něco dovysvětlit: co rozumím kýčem. Asi totéž, co Petr Rezek, totiž nevěcný postoj. V něm nejde o to, CO někdo říká, ale spíš KDO to říká. Téma nebo myšlenka se schovává za mluvčího. Při tom může pocit sounáležitosti sehrávat důležitou roli a akcentovat citové dojetí (to je ta Kunderova „druhá slza dojetí“, která „říká, jak je to krásné být dojat s celým lidstvem“ nad tím či oním, třeba „nad dětmi běžícími po trávníku“, nebo můžeme společně s myslivci, kteří také mají v předsíni obraz jelena v říji, paroží a zelený klobouk s pírkem, zažívat dojetí nad krásou jelena v říji. To je kýčovitá nevěcnost.

Kýčovitý postoj a kádrovácké myšlení mají něco společného: nevěcnost. Jednou je to „druhá slza dojetí“, kdy se dojímáme nad tím jak se dojímáme, spolu s těmi blízkými... - podruhé břitký rozum kádrováka, když nás nazlobí, že se tady cituje tento a nikoli onen autor. Ano, můžeme také sdílet nevěcnost kádrováka, jakousi kádrováckou bdělost a snad i jeho emocionální odpor k někomu, kdo cituje ONY a necituje TYTO autory: ty naše, ty z mainstreamu, kdysi Lenina, potom Heideggera apod. Mně Prečan vytýká, že jsem vzpomněl Nietzscheho, „když by bylo spíš na místě vycházet z Kantova principu morálního imperativu, nebo nejraději ze srozumitelného výkladu Masarykova a Patočkova“. Uff!

Vrcholem všeho nevěcného v Prečanově článku je jeho mentorské a pasování „objektivního ducha“ na nepoužitelné haraburdí dějin myšlenky: jestliže mi v textu šlo o to, zda se nám věc politiky nevzdaluje, zda úroveň veřejné rozpravy neupadla natolik, že „res publica“ v ní nemá zastání a „politika“ má šanci upláchnout do neprůhledných a šalebných zákoutí nejrůznějších spiknutí, pak jsem měl na mysli demokratické poměry, v nichž se jedinec může nejen nacházet a realizovat, zachovávat svou identitu, tedy asi to, co Mead označuje za „vyšší a lepší společnost“ a co se v rámci rozvoje evropského státu a práva utvářelo od dob „měšťácké společnosti“, což je Hegelův název jedné z podob objektivního ducha. Učí o tom filosofové jako Gadamer, připomíná to i Habermas – a to je myslím někdo z „mainstreamu“, i když jistě ne z proudu omývajícího ostrov páně Prečanova sebevědomí. Jeho recept, koho citovat a koho necitovat, má v sobě něco z dojetí kýčařova a koneckonců dost věcné nedbalosti.

                 
Obsah vydání       7. 7. 2008
7. 7. 2008 Ženy v ČR asi už brzo udělají revoluci, zatím točí velmi dobré filmy Jan  Čulík
7. 7. 2008 Amerika a její Návštěvníci Ema  Čulík
7. 7. 2008 America and her Visitors Ema  Čulík
7. 7. 2008 Smutek paní Šnajderové -- neuvěřitelná esence trapnosti Jan  Čulík
5. 7. 2008 Lidská společnost není k žití? Jan  Čulík
7. 7. 2008 Kvůli radaru 20 hektarů lesa padne, 85 hektarů prořídne, přiznal Bursík Štěpán  Kotrba
7. 7. 2008 Týden.cz: Studie o radaru jsou nepřesné, přiznal Bursík
7. 7. 2008 Setká se ministryně Riceová se zástupci iniciativy Ne základnám? Vladislav  Černík
7. 7. 2008 8. 7.: Podpis smlouvy, kterou občané nechtějí
7. 7. 2008 Od úžerníků k nadnárodním firmám Jakub  Polák
7. 7. 2008 Nesvoboda na úvěr Linda  Sokačová, Ondřej  Slačálek
7. 7. 2008 Dva filmy, které se moc nepovedly, a jedna dobrá francouzská "komedie" Jan  Čulík
7. 7. 2008 ČSSD: Stavba amerického radaru v Brdech je krokem nelegitimním a nebezpečným
6. 7. 2008 Jakubiskova Bathory: Typický "euroentertainment" Jan  Čulík
7. 7. 2008 Letní motiv Petr  Hrbáč
7. 7. 2008 Bez komentáře
6. 7. 2008 Pronikání do složitostí registračního systému Jan  Čulík
5. 7. 2008 Agresivní politika hotelu Thermal je zaměřena proti ženám
5. 7. 2008 Stručný pozdrav z Karlových Varů Jan  Čulík
4. 7. 2008 Jsou za odporem české veřejnosti proti radaru v Brdech ruské a arabské peníze? Jakub  Rolčík
7. 7. 2008 Kursk - 65 let od bitvy, která rozhodla o porážce Německa Richard  Seemann
7. 7. 2008 Prosazení Václava Klause byl moudrý krok Štěpán  Kotrba
7. 7. 2008 Je Amerika darebácký stát? Štěpán  Steiger
4. 7. 2008 Immanuel Wallerstein: Když se tvrdí hoši rozhodnou být diplomaty Immanuel  Wallerstein
4. 7. 2008 Polsko odmítlo nabídku USA na raketovou základnu
4. 7. 2008 Jak Cizinecká policie v Praze bojuje proti cizincům
4. 7. 2008 Imigrační politika státu není věcí Cizinecké policie Milan  Daniel
4. 7. 2008 Fronty před cizineckou policií jako odvrácená strana otevřené náruče Štěpán  Kotrba
5. 7. 2008 Tato xenofobie není přijatelná - ale dělejte si, co chcete, ovšem otevřeně Jan  Čulík
6. 7. 2008 Imigrace Petr  Wagner
7. 7. 2008 Triumf stredovekej mysle Philip  Ball
7. 7. 2008 Prognóza Gazpromu: Evropa bude kupovat plyn za 500 USD
7. 7. 2008 Věcně o nevěcnosti: když se kýč schovává za morální imperativ Zdeněk  Vyšohlíd
7. 7. 2008 Znovu o Palestincích a Izraelcích Pavel  Urban
7. 7. 2008 Vzdělaní a lopaty
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008