1. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 7. 2008

Nebát se... ve světě se to cení, v ČR se to trestá

Na stránkách organizace pro urychlení výzkumu v medicíně (saving lives by saving time, čili čím dříve bude lék vymyšlen a aplikován, tím méně lidí umře na danou nemoc) Faster Cures její prezident Simons vytýčil deset hlavních priorit pro rok 2008. Na jednu ale pozapomněl a na můj popud se k ní potom za Faster Cures přihlásila Kristin Schneeman těmito slovy: "We definitely believe that pursuing new uses for existing compounds is a very fruitful avenue for research." Ano, hledání nových použití pro staré léky je jednou z hlavních priorit naší doby.

Když jsem před více než rokem poprvé psal o disulfiramu pro léčbu rakoviny do Britských listů, připadal jsem si jako beznadějný blázen. Naprosto marně jsem hledal podporu a zastání, kdosi mi dokonce cítil potřebu sdělit názor jakéhosi onkologa, že šířit podobné naděje pro pacienty je nebezpečné. Teprve při brouzdání po stránkách zahraničních institucí (jako je National Cancer Institute, kde kupodivu klinické testy disulfiramu už probíhají) jsem získal jakousi důvěru v to, že hledat naději v nové léčebné postupy je nejen smysluplné, ale i velice důležité. Stále ještě mnoho lidí umírá na rakovinu, stále ještě mnoho pacientů trpí i léčbou samotnou a uvítali by léčbu efektivnější a šetrnější zároveň.

Chtěl jsem říci, že hlavní důvod, proč je disulfiram aktivní proti rakovině, spočívá v tom, že zastavuje proteasom. To je nejnovější strategie při léčbě rakoviny, šetrná a velmi efektivní. Už v květnu roku 2003 americký Food and Drug Administration (FDA) povolil užívat první dosud klinicky aplikovaný inhibitor proteasomu, velcade, pro pacienty s mnohočetným myelomem. Před týdnem se tento lék stal dokonce lékem první volby pro uvedenou diagnózu. Je možné, aby disulfiram, padesát let používaný lék proti alkoholismu, dokázal zasáhnout proteasom a léčit tak rakovinu (předpokládá se, že využití velcade bude mnohem širší než jen na mnohočetný myelom, a tak by mohl působit i disulfiram -- ostatně případ disulfiramem vyléčené ženy s pokročilou metastází melanomu v játrech je znám)?

Farmaceutické firmy nyní pořádají hon na nové inhibitory proteasomu, neboť dle výroční zprávy výrobce velcade, firmy Millenium Pharmaceuticals, čistý zisk z prodeje tohoto léku na US trhu byl za rok 2007 265 milionů dolarů. Tak třeba firma Nereus Pharmaceuticals vyvinula lék prozatím nazývaný NPI-0052, a na něm probíhá už 5 klinických zkoušek (zatím ve fázi I -- výhodou již zavedených léků, navržených pro jiná použití, je mj. to, jak zdůrazňuje článek prof. Sullivana z Johns Hopkins -- časopis Nature srpen 2007 --, že tyto léky mohou vstoupit hned do fáze II klinických zkoušek, a tím ušetřit mnoho času a peněz). Nebo firma Proteolix přišla s lékem PR-171, testovaným zatím ve fázi I v 3 klinických zkouškách.

Každý by si řekl, že myšlenka o starém léku, který je de facto zadarmo (a je bezpečný, jeho vedlejší efekty jsou známy za 50 let používání do detailu) a který by mohl konkurovat těmto novým tygrům na trhu s léčivy proti rakovině, musí být kvůli střetu se zájmy firem odmítnuta zejména v časopise, orientovaném na farmaceutický průmysl. Svět ale nefunguje vždy tak zle, jak by si škarohlídi přáli. Editor časopisu Drug Discovery Today byl mým článkem o tom, jak by měl disulfiram vlastně fungovat a že je hoden testování, nadšený. Článek právě vyšel ve své online verzi (zatím bez čísel stran), zde uvádím odkaz na pubmed (viz níže). Snad tedy nejsem, jak se zpočátku zdálo, blázen. Testy mé hypotézy o přesném působení disulfiramu na proteasom se nyní provádějí na Caltechu a s klinickými testy disulfiramu jako inhibitoru proteasomu (ty současné ignorují poslední poznatky) se snad začne co nejdříve.

Jedno z velkých poučení pro mne je: nebát se... ve světě se to cení, v ČR se to trestá.

Faster Cures (dole v reakcích je můj dotaz a odpověď Kristin Schneeman): ZDE

Mé články o disulfiramu v BL: ZDE ZDE

National Cancer Institute: ZDE

Právě probíhající klinické testy disulfiramu jako léku proti rakovině: ZDE

Velcade lékem první volby při léčbě mnohočetného myelomu: ZDE

Případ ženy s metastazovaným melanomem v játrech, vyléčené disulfiramem: ZDE

Výroční zpráva 2007 firmy Millenium Pharmaceuticals: ZDE

Klinické testy NPI-0052: ZDE

Klinické testy PR-171: ZDE

Časopis Drug Discovery Today (impakt faktor = 6,7): ZDE

Odkaz na můj článek na pubmedu: ZDE

Info o Caltechu: ZDE

                 
Obsah vydání       1. 7. 2008
1. 7. 2008 Jak se Bushova vláda s pomocí Demokratů připravuje k invazi do Íránu
1. 7. 2008 V holandských kavárnách smějí kuřáci kouřit jen konopí
1. 7. 2008 Nebát se... ve světě se to cení, v ČR se to trestá Boris  Cvek
1. 7. 2008 I my chceme nezávislost
30. 6. 2008 Poinvazní období v Iráku nebylo řádně naplánováno
1. 7. 2008 Novinářský a advokátský šotek Zdeněk  Jemelík
1. 7. 2008 Bezpečnost a komfort namísto osobní svobody Martin  Hudec
1. 7. 2008 Michael  Marčák
1. 7. 2008 Pár námětů z června a nad červnem Miloš  Dokulil
1. 7. 2008 Kýč, umění a politika, neboli O moci a nemoci maskované kritiky Uwe  Ladwig
1. 7. 2008 O kýči a o Václavu Havlovi Štěpán  Kotrba
1. 7. 2008 Iracionalita Jiří  Drašnar
1. 7. 2008 Michael  Marčák
1. 7. 2008 Na rekreaci a fotbal vládním speciálem Wenzel  Lischka
1. 7. 2008 Horký konec června? Ondřej  Slačálek
1. 7. 2008 Zajištěné fondy: jistota čeho a pro koho Lukáš  Neterda
1. 7. 2008 Smrdutý rybník v ČSSD Jan  Piegl st.
1. 7. 2008 Nálada podvečerní Vladimír  Pospíšil
1. 7. 2008 Nedorozumění kolem Lisabonské smlouvy Vladimír  Tupáček
1. 7. 2008 Bude v Rakousku referendum o Lisabonské smlouvě? Karel  Košťál
1. 7. 2008 Gaza: Příměří snad zmírní strádání
30. 6. 2008 Inteligenci do škol Ondřej  Hausenblas
30. 6. 2008 Policie selhala při ochraně sobotní Queer parade v Brně
30. 6. 2008 Spojené státy varují před rtuťovými plombami
30. 6. 2008 Praha: ODS rdousí Botanickou zahradu
30. 6. 2008 Muž bez názorů Michal  Kuklík
30. 6. 2008 Každý třetí Němec nemá důvěru v demokratický systém Richard  Seemann
30. 6. 2008 Ďábelská garda Lukáš  Visingr
30. 6. 2008 Britské knihkupectví zavádí automaty na tištění knih
30. 6. 2008 Máme se vlastně velmi dobře
30. 6. 2008 Je česká sociální demokracie ve vleku evropského trendu rušení sociálního státu? Martin  Janíčko
30. 6. 2008 Írán: Zastavte atomovky vybombardováním ropných vrtů, navrhují neokonzervativci
30. 6. 2008 Ropná krize jako příležitost Jan  Sova
30. 6. 2008 Číňané si nenechají líbit zvůli svých vládců
27. 6. 2008 V ČR málokdo oceňuje etiku a ještě méně odvahu Fabiano  Golgo
30. 6. 2008 Evropská komise donutí mobilní operátory snížit své tarify
27. 6. 2008 Pithartův Osmašedesátý
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008