1. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 7. 2008

Novinářský a advokátský šotek

Bulvarizace tisku, projevující se snahou o prvenství v získání čtenářsky přitažlivé zprávy i za cenu potlačení profesionální opatrnosti, která by měla předejít uveřejňování zkreslujících nebo zcela nepravdivých informací, občas postihne i jinak seriózní noviny. Neselhávající bludičkou, lákající do bažin honby za levnými senzacemi, je pověstná kauza "katarského prince", která médiím bez ohledu na různost majitelů a politických sympatií posloužila za základ pro vytvoření jednotného virtuálního příběhu, značně vzdáleného od pravdy, který si dál žije svým vlastním životem, bez ohledu na snadno zjistitelné a nezpochybnitelné skutečnosti, které do něj nezapadají. Tentokrát podlehlo vábení Právo, v jehož sobotním vydání si zadováděl šotek bulvarizace článkem Josefa Koukala "Obhájci prince dali ruce pryč od kauzy Vesecká". Titulek i obsah článku mohou skutečně v čtenáři vyvolat dychtivé zamrazení z tušení skandálu: kdoví, zda oznámené přistoupení Hamada al Thani, řečeného "katarský princ", k žalobě sedmi žalobců na ochranu osobnosti proti advokátce Marii Benešové, není podvrhem !

Z článku se totiž dovídáme, že "princovi" obhájci z trestního řízení Josef Lžičař a Umar Switat se distancovali od zahájeného řízení o přistoupení Hamada al Thani jako vedlejšího účastníka k výše zmíněné žalobě vyjádřením, že "nedostali od klienta žádný pokyn či příkaz ke vstupu do civilního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze" a "nemají žádné informace, zda v tomto směru vyvinul nějakou aktivitu někdo jiný". Neopomněli uvést, že jim "princ" dosud nevypověděl plné moci, což vyznívá, jako by zatím nikdo kromě nich neměl právo jednat jeho jménem. Zmínka o distancování, tedy o rozhodném odmítnutí spojitosti s věcí, dodala zprávě správný říz a ráz skandálem zavánějícího sdělení.

Autor k tomu dodal, že se mu nepodařilo dovolat se advokátce Anně Větrovské, která se podepsala pod příslušné podání. Z toho je zřejmé, že když narazil na překážku, nedbal dále na zásadu, že věrohodnost zprávy se má prověřit nejméně ze dvou zdrojů. Na tom, že v pátek nesehnal advokátku, není nic divného: vždyť v této době mohla mít soukromé důvody, aby nepracovala. Kdyby se autor poradil aspoň s nezúčastněným právníkem, rychle by zjistil, že výše uvedené údaje jsou sice pravdivé, ale zpráva sama o sobě je tak nicotná, že se za ní žádná senzace ani skrývat nemůže a dokonce ani nestojí za zveřejnění. Především Anna Větrovská obhajovala Hamada al Thani dříve, než se případu ujal Josef Lžičař, a zůstala i po jeho nástupu ve styku. V průběhu nezákonně vedeného procesu před senátem Moniky Křikavové (za nezákonný jej označil rozsudkem Nejvyšší soud ČR) byla jedním ze dvou důvěrníků obžalovaného, kteří zůstávají v soudní síni v případě vyloučení veřejnosti. Dále nikoho, Hamada al Thani nevyjímaje, nic nezavazuje, aby v případě zahájení dalšího soudního řízení neudělil plnou moc a nezadal práci advokátům, kteří pro něj pracovali dříve. Řízení, jež zahájil u Krajského soudu v Praze, je civilněprávní věc, která s jeho trestním řízením nemá procesně žádnou spojitost. "Princ" využil svého práva zvolit si svobodně právního zástupce a nepotřeboval k tomu vypovědět plné moci obhájcům z trestního řízení. Mohli bychom se sice ptát, proč tak učinil, ale pokud jsme nezjišťovali, z jakého důvodu kdysi nahradil Annu Větrovskou Josefem Lžičařem, zjevně se ptát nebudeme.

Nekoná se tedy žádná senzace, nic, co by stálo za špinění novinového papíru. Zajímavé je ovšem "princovo" rozhodnutí vstoupit do sporu mezi sedmi žalobci a advokátkou Marií Benešovou. Přesněji řečeno, zajímavé by byly jeho niterné pohnutky k takovému kroku. Nemyslím, že by se ho hanlivé výroky Marie Benešové na úkor žalobců příliš týkaly a také jinak nemístné komentáře soudce Vojtěcha Cepla k "princovu" případu proti jeho osobě přímo nesměřovaly. Pokud se ovšem Hamad al Thani cítí přesto dotčen na cti, má svaté právo se přistoupení dožadovat. Žádnou ze stran ale svým rozhodnutím nepotěšil, protože projednáním dříve neznámého procesního požadavku se soud musí zabývat a do jeho vyřešení nelze provést odvolací řízení. Jeho vystoupení nemůže na skutkové podstatě výroků paní žalované a jejich hodnocení nic změnit. Může pouze podnítit další projevy nevraživosti novinářů k žalobcům Pavlu Němcovi a Pavlovi Kučerovi, které by ovšem měly nechat nestranný soud lhostejným.Tato okolnost mě vede k úvaze, že kdyby jim chtěl někdo uškodit, mohl by Hamadu al Thani dát podnět k jeho překvapujícímu rozhodnutí.

Poznámka red.: Autor je aktivistou spolku "proi nezávislou justici" Šalamoun, který se k případu pedofilního "katarského prince" dlouhodobě veřejně vyjadřoval na straně bývalého ministra Němce

                 
Obsah vydání       1. 7. 2008
1. 7. 2008 Jak se Bushova vláda s pomocí Demokratů připravuje k invazi do Íránu
1. 7. 2008 V holandských kavárnách smějí kuřáci kouřit jen konopí
1. 7. 2008 Nebát se... ve světě se to cení, v ČR se to trestá Boris  Cvek
1. 7. 2008 I my chceme nezávislost
30. 6. 2008 Poinvazní období v Iráku nebylo řádně naplánováno
1. 7. 2008 Novinářský a advokátský šotek Zdeněk  Jemelík
1. 7. 2008 Bezpečnost a komfort namísto osobní svobody Martin  Hudec
1. 7. 2008 Michael  Marčák
1. 7. 2008 Pár námětů z června a nad červnem Miloš  Dokulil
1. 7. 2008 Kýč, umění a politika, neboli O moci a nemoci maskované kritiky Uwe  Ladwig
1. 7. 2008 O kýči a o Václavu Havlovi Štěpán  Kotrba
1. 7. 2008 Iracionalita Jiří  Drašnar
1. 7. 2008 Michael  Marčák
1. 7. 2008 Na rekreaci a fotbal vládním speciálem Wenzel  Lischka
1. 7. 2008 Horký konec června? Ondřej  Slačálek
1. 7. 2008 Zajištěné fondy: jistota čeho a pro koho Lukáš  Neterda
1. 7. 2008 Smrdutý rybník v ČSSD Jan  Piegl st.
1. 7. 2008 Nálada podvečerní Vladimír  Pospíšil
1. 7. 2008 Nedorozumění kolem Lisabonské smlouvy Vladimír  Tupáček
1. 7. 2008 Bude v Rakousku referendum o Lisabonské smlouvě? Karel  Košťál
1. 7. 2008 Gaza: Příměří snad zmírní strádání
30. 6. 2008 Inteligenci do škol Ondřej  Hausenblas
30. 6. 2008 Policie selhala při ochraně sobotní Queer parade v Brně
30. 6. 2008 Spojené státy varují před rtuťovými plombami
30. 6. 2008 Praha: ODS rdousí Botanickou zahradu
30. 6. 2008 Muž bez názorů Michal  Kuklík
30. 6. 2008 Každý třetí Němec nemá důvěru v demokratický systém Richard  Seemann
30. 6. 2008 Ďábelská garda Lukáš  Visingr
30. 6. 2008 Britské knihkupectví zavádí automaty na tištění knih
30. 6. 2008 Máme se vlastně velmi dobře
30. 6. 2008 Je česká sociální demokracie ve vleku evropského trendu rušení sociálního státu? Martin  Janíčko
30. 6. 2008 Írán: Zastavte atomovky vybombardováním ropných vrtů, navrhují neokonzervativci
30. 6. 2008 Ropná krize jako příležitost Jan  Sova
30. 6. 2008 Číňané si nenechají líbit zvůli svých vládců
27. 6. 2008 V ČR málokdo oceňuje etiku a ještě méně odvahu Fabiano  Golgo
30. 6. 2008 Evropská komise donutí mobilní operátory snížit své tarify
27. 6. 2008 Pithartův Osmašedesátý
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008